Českotřebovský deník 51/2017 (22/2) 
Úmrtí  v  únoru 2017 

Miroslav Mauer, nar. 1973 Turnov
Miroslav Häusler nar. 1931 Česká Třebová Litomyšlská ul.
Hana Kloudová  nar. 1944  Semanín
Adolf Hladil  nar. 1933  Česká Třebová Moravská 1781
Alena Borková, nar. 1953 Česká Třebová, Hýblova ul.
Jaroslav Vostárek nar. 1950  Zhoř
Bohumila Petržálková nar. 1922  Česká Třebová
Jan Hruška nar. 1952 Česká Třebová, Matyášova ul.
Eliška Jansová  nar. 1948  Česká Třebová, Trávník
Jiří Beran nar. 1944  Česká Třebová
Josef Sotona  nar. 1935  Česká Třebová, Riegrova ul.
Josef Schwarzbach nar. 1929  Česká Třebová, Sadová ulice
Josef Pácl nar,. 1923  Česká Třebová
Marie Příhodová nar. 1941  Česká Třebová Na Slunečné
Libuše Mazuchová, nar. 1936  Česká Třebová, Nové náměstí
Miloslav Hlávka nar. 1946 Horní Sloupnice
František Weniger nar. 1950  Česká Třebová  sídliště Lhotka
PhDr. Pavel Imrich nar. 1947  Česká Třebová U kostelíčka  Čest jejich památce !
 
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLKU GYMNÁZIA

Výbor Spolku Gymnázia Česká Třebová si dovoluje touto cestou popřát všem svým členům a příznivcům mnoho úspěchù v práci i osobním životě v roce 2017 a současně pozvat na valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 23. února 2017 v 17.00 hodin v učebně biologie v budově Gymnázia Česká Třebová. Veškeré informace o činnosti Spolku najdete na webu http://www.gymnct.cz/spolek. Pro členy Spolku uvádíme nové číslo účtu: 115-3835690277/0100
Těšíme se na setkání se všemi příznivci gymnázia.                                                               Petr Poldauf, předseda Spolku
 
Kraj podpořil tradiční lidovou kulturu i postupové přehlídky

Pardubice (22. 2. 2016) – Také v letošním roce podporuje Pardubický kraj Regionální odborné pracoviště pověřené péče o tradiční lidovou kulturu. Dotaci na jeho činnost, stejně jako příspěvky na krajské postupové a národní přehlídky v oblasti kultury, schválili tento týden krajští radní.
 
„V našem kraji tuto činnost vykonává Správa souboru lidových staveb Vysočina. Jejich odborníci dělají průzkum tradiční lidové kultury v kraji, zpracovávají nominace pro předkládání návrhu na udělení titulu Nositel tradice a představují různé lidové zvyky veřejnosti. Na tyto činnosti jim kraj přispívá částkou 60 tisíc korun ročně,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
 
Národní a krajské postupové přehlídky v Pardubickém kraji na rok 2017
Na území Pardubického kraje jsou každoročně pořádány krajské postupové a národní přehlídky v oblasti kultury. Tyto přehlídky vyhlašuje prostřednictvím svých organizací Ministerstvo kultury. „Financování přehlídek je zajištěno z části granty ministerstva, dotací Pardubického kraje a z vlastních prostředků jednotlivých pořadatelů. V krajském rozpočtu máme na tento účel pro rok 2017 celkovou částku 330 tisíc korun, některé položky musí ještě posoudit zastupitelé,“ řekl Línek.
 
Jedná se o tyto přehlídky:
Orlická maska – krajská postupová přehlídka činohry a hudebního divadla v Ústí n. O.
Mladá scéna – celostátní přehlídka mladého a studentského divadla v Ústí n. O.
Český videosalon – celostátní přehlídka neprofesionální tvorby v Ústí n. O. a ve Svitavách
Krajské postupové přehlídky scénického tance (dětí, mládeže a dospělých) v Ústí n. O.
Svitavský Fanda (mladé amatérské divadlo)
Svitavský dýchánek (dětské a loutkové divadlo)
Dětská scéna – Národní přehlídka dětského divadla a dětské recitace ve Svitavách
37. Národní soutěž a výstava amatérské fotografie ve Svitavách
Sněhový Brněnec – krajská přehlídka venkovského divadla
Krajská přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Chrudimi
Folklorní festival Pardubice - Hradec Králové
 
Konkurz na ředitele/ředitelku Krajské knihovny v Pardubicích
Podle schválených pravidel je po pěti letech ve funkci ředitelů všech příspěvkových organizací zřizovaných Pardubickým krajem vyhlašován na jejich místa konkurz. Přihlásit se mohou všichni zájemci, kteří splňují požadované podmínky, včetně současných ředitelů.
Nyní se to týká i pozice ředitele/ředitelky Krajské knihovny v Pardubicích. Přihlášky přijímá Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, do 10. března 2017.