Českotřebovský deník 52/2016 (23/2) 

Jeden den s fyzikou na Univerzitě Karlově 

Ve čtvrtek 16. února měli studenti gymnázia, kteří se zajímají o fyziku, skvělou příležitost dozvědět se něco nového na Jednom dni s fyzikou, pořádaném Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Na první přednášce, nazvané „Podívejte, atomy! Neboli na malé věci bez mikroskopu“, se studenti seznámili s tím, jak se vědci v průběhu historie snažili zobrazovat atomy a jejich uspořádání v prostoru, a na závěr přednášky skutečně uviděli obraz několika atomů bez mikroskopu.
Následně se přesunuli do areálu v Troji, kde je po krátké pauze na občerstvení čekaly další dvě přednášky. První s názvem „Hlučné i tiché experimenty“ se zabývala různými experimenty, od akustiky až po pokusy s vodou, která vlastně vodou nebyla.
Poslední přednáška s názvem „Stolní experimenty z elektřiny a magnetismu“ se zabývala různými pokusy ze středoškolské fyziky, které ale studenti většinou na hodinách neviděli nebo si je nemohli vyzkoušet. Z některých pokusů, hlavně z Van de Graafova generátoru, některým doslova vstávaly vlasy na hlavě a mezi některými to i začalo jiskřit. Nakonec se ale všichni ve zdraví vrátili zpátky a doufají, že brzy se jim naskytne opět podobná příležitost.   Jan Beran, oktáva
 
Velký dětský karneval je  VYPRODANÝ  (26/2)

Srdecne zveme všechny príznivce Itálie na další akci z cyklu
POZNÁVÁME ITALSKÉ REGIONY.
Tentokrát jsme si pro Vás
pripravili Lazio s Rímem a Vatikánem.
Budeme se na Vás
tešit ve stredu 1. 3. 2017 v Ekocentru Podorlicko
v
Ceské Trebové od 17:00!
Na co se
mužete tešit vy? Na krásné fotografie i poutavé vyprávení.
Na setkání s Vámi se
teší clenové Lingvia Group z.s.

Výbuchy v Poličce 

V Poličských strojírnách dnes kolem poledne vybuchla trhavina v cisterně, na místě je více než 18 zraněných osob. Tři těžce ranění museli být do nemocnice transportováni letecky. Pardubický kraj situaci intenzivně monitoruje a spolupracuje se všemi složkami IZS. Hejtman Martin Netolický se vydal na místo nehody. I nadále byly slyšet detonace. „O nehodě jsem byl okamžitě informován a nadále ji intenzivně monitorujeme. Postupně získáváme další informace, na jejichž základě komunikujeme se všemi složkami Integrovaného záchranného systému. Zároveň byl spuštěn traumaplán kraje, to znamená, že nemocnice jsou připraveny na příjem většího počtu raněných,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který po poledni odjel do Poličky na místo nehody.
 
Svaz důchodců organizuje výroční členskou schůzi 22. března od 14:30 hodin v Národním domě

 Program:

-          zahájení a přivítání hostů

-          volba komisí, zapisovatelky a ověřovatele zápisu

-          zpráva mandátové komise

-          zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016

-          zpráva revizní komise za rok 2016

-          volba výboru

-          seznámení s plánem na rok 2017

-          schválení návrhu na usnesení

-          diskuse

-          vystoupení tanečnic z Univerzity třetího věku 

 Informace o  zájezdech v 1. pololetí 2017
      - 4.5.2017  výlet Čechy pod Kosířem 
       - 20.-26.5.2017 Meder                      
       -  5.-10.6.2017  Podhajská                   
       -  7.6.2017         výlet Karlštejn          
       -  18.-23.6.2017 Luhačovice (záloha) 
       -  25.-30.6.2017 Tapolka (záloha)                            
       -  24.-29.9.2017  Pálava (záloha)         

                                    

Šestá přednáška zabloudila do Říma

Ústí n. O. – Přednáškový cyklus Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále, který pořádají pedagožky orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové, se v sále zdejší Malé scény zabydlel. Již čtvrtý soubor přednášek se těší stabilní divácké přízni a jinak tomu nebylo ani 21. února.
Umění antické i raně křesťanské
Po lednovém starověkém Řecku byl logicky na řadě antický Řím, jeho kulturou provedla přítomné Marie Uhlířová. V architektuře kromě notoricky známých staveb prezentovala také jednotlivé stavební postupy. „V některých totiž byli Římané novátorští. Jako první například používali litý beton. Neměli bychom opominout výjimečnou stavbu této technologie, a sice římský Pantheon,“ uvedla přednášející. V sochařství římští umělci většinou napodobovali řecké vzory, zajímavou kapitolu ovšem představuje římské malířství. „Námětový rozsah byl velmi široký a zahrnoval mytologii, zátiší, portréty i všední motivy. Mimo fresek se objevovala detailně zpracovaná mozaika. Vše dochovalo díky tragickému osudu měst Pompeje, Herkuláneum a Stabie,“ vysvětlila Marie Uhlířová.
Závěr přednášky přinesl pohled do raně křesťanského umění, které se v Římě 1. století začalo zvolna vyvíjet. „Obsahem umění bylo křesťanství, forma ale zůstala antická. Za všechny památky tohoto období jmenujme architektonické skvosty s mozaikovými interiéry v Ravenně,“ dodala ještě Marie Uhlířová z pedagogického sboru SŠUP.
Cyklus Nejstarší umění - od jeskyně ke katedrále nabídne do konce školního roku následující pořady:
březen: Románské umění
duben: Gotická architektura
květen: Gotické sochařství a malířství
červen: Středověké putování počesku a po Česku