Českotřebovský deník 53/2017 (24/2)  
Ještě jednou k úklidu sněhu 

Letošní zima je za námi. Byla rekordní jak v počtu mrazivých dnů, tak i v množství sněhu který napadal, a to za několik posledních desetiletí. I když jsem musel v jejím průběhu u domu odhazovat a přenášet desítky kubíků sněhu, byl jsem rád kvůli dětem. Ty ještě takovou zimu nezažili.  Vlekaři a horská střediska to taky určitě uvítali. Opačné starosti mají silničáři a technické služby města. V našem městě fa Eko-Bi. Při ranní  cestě na 
nádraží jsem si kolikrát říkal, kolik sněhu z ulic přes noc ubylo, jak se s tím statečně perou, že je to taková sisyfovská práce. Za sebe jsem byl s jejich prací spokojen. V Českotřebovském zpravodaji a na jiných diskusních fórech jsem četl pouze negativní reakce mnoha HS, MA, PT atd. Proto reaguji. Jak jsem již v počátku uvedl, tato zima byla v mnoha ohledech rekordní. Rekordní je asi i  množství aut zaparkovaných u chodníků, dost možná to byl i rekordní rok blbů, které jsem na vlastní oči viděl, kteří sníh ze svých dvorů a zahrad vozili a házeli na chodník. Možná je i rekordní cena, kterou za odvoz sněhu z ulic město zaplatilo..... Je jistě mnoho dalších aspektů, které úklid chodníků ovlivňuje. Psát do zpravodaje pokaždé, když si namočím nožičky, nebo srovnávat úklid sněhu na vyklizeném parkovišti u marketu s ulicemi  plných aut, je také zcestné.  Stěžovat si na všechno kolem, je takový náš celonárodní folklor. Je to strašně jednoduchý. Možná by se ti všichni  stěžovatelé měli nejdřív zamyslet o daném problému, podívat se na něj ze všech stran, popřípadě si o něm něco zjistit. A až potom si stěžovat. Tímto děkuji firmě Eko-Bi za úklid sněhu v letošní zimě, a přeji všem jejím zaměstnancům dostatek nadhledu při čtení všech anonymů. Mgr. Kolář Milan
Církev bratrská Vás zve na přednášku Petra Horáčka
Bangladéš a Indie  – naděje pro děti z chatrčí
vyprávění o cestě za dětmi, kterým pomáhají lidé z ČR
Čtvrtek 9. března 2017 od 18 hodin
Sál Církve bratrské, Tykačova 1183, Česká Třebová

Radní Valtr jednal se zástupcem litomyšlských chirurgů

ve včerejších dopoledních hodinách jednal radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr za účasti vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s., s lékařem Jaroslavem Bělehrádkem, který je hybným zástupcem litomyšlských chirurgů. Ti se v tomto týdnu obrátili na vedení společnosti a krajského radního otevřeným dopisem. Jednání se zúčastnil také starosta Litomyšle Radomil Kašpar.
„Vzájemně jsme si vysvětlili potřebné, především to, že změny v organizaci a náplni jednotlivých oborů v rámci našich nemocnic se teprve promýšlí a zvažují se různé  varianty. Odbornou diskusi s lékaři vedeme prostřednictvím garantů jednotlivých oborů,  a proto není a nebyl důvod předem odmítat něco, co ani není na stole,“ uvedl radní Ladislav Valtr. „Věřím, že výsledkem jednání bude uklidnění vzniklé emotivní nálady. O následujících fázích příprav návrhu koncepce budeme lékaře nadále informovat a nabízíme prostor pro účast dalšího zástupce litomyšlské chirurgie v odborném týmu,“ dodal radní Valtr.
 
Bude 8. kolo EPC projektů 

Pardubický kraj chce i nadále zavádět v objektech, které vlastní, energeticky úsporná opatření, tzv. EPC projekty. V současné chvíli připravuje už osmý balíček. Metoda EPC spočívá v tom, že poskytovatel provede v objektu energeticky úsporná opatření a náklady na realizaci se následně postupně splácí z dosažených úspor.
„V současné chvíli připravujeme již osmý balíček, který se může týkat až 36 krajských příspěvkových organizací a také 120 budov všech pěti pracovišť Nemocnice Pardubického kraje. V první fázi budeme zjišťovat, pro které objekty má tento projekt význam,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za investice a majetek Roman Línek s tím, že pro financování této mapovací fáze chce kraj využít dotace. „Budeme žádat na Ministerstvu průmyslu a obchodu o dotaci v programu EFEKT 2017 v celkové výši 900 tisíc korun,“ podotkl Línek. Mapování energetického potenciálu se kromě nemocnic týká například budov dětských domovů v Dolní Čermné, Holicích, Moravské Třebové i Pardubicích, celé řady středních škol, Východočeské galerie, Východočeského muzea i Krajského úřadu Pardubického kraje.
EPC projekty  Metoda EPC spočívá v tom, že poskytovatel navrhne a dodá energeticky úsporná opatření. Náklady na realizaci jsou následně postupně spláceny z dosažených úspor, přičemž poskytovatel klientovi potřebné snížení nákladů smluvně garantuje. Pokud jsou na začátku nutné investice, poskytovatel zajistí financování této investice a garantuje klientovi její postupné splacení z finančních úspor. V současné době je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, jejichž objekty Pardubický kraj vlastní.
 
Svaz důchodců organizuje výroční členskou schůzi 22. března od 14:30 hodin v Národním domě

Program:

zahájení a přivítání hostů,      volba komisí, zapisovatelky a ověřovatele zápisu,    zpráva mandátové komise

zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016,   zpráva revizní komise za rok 2016

 volba výboru  -       seznámení s plánem na rok 2017  -         schválení návrhu na usnesení

diskuse  -       vystoupení tanečnic z Univerzity třetího věku 

 Informace o  zájezdech v 1. pololetí 2017
- 4.5.2017  výlet Čechy pod Kosířem 
- 20.-26.5.2017  Meder                      
-  5.-10.6.2017   Podhajská                   
-  7.6.2017         výlet Karlštejn          
-  18.-23.6.2017 Luhačovice (záloha) 
-  25.-30.6.2017 Tapolka (záloha)                            
-  24.-29.9.2017  Pálava (záloha)         

Letošní „talentovky“ překonaly očekávání

Ústí n. O. – Na konci února mohou na orlickoústecké „umprumce“ pomalu bilancovat letošní talentové zkoušky, které z kraje ledna rozhodly o budoucích studentech prvních ročníků všech pěti uměleckých oborů. Letošní přijímací řízení bylo v několika ohledech odlišné, jeho výsledky jsou ovšem příslibem do budoucna.
Chystají se otevřít třetí třídu  Sítem zkoušek se letos pokusilo projít více jak 150 zájemců, dopis s výsledkem „přijat“ obdržela přibližně polovina. Proti předešlým letům to představuje poměrně výrazný nárůst. Podle Zdeňka Rösslera, ředitele SŠUP, která si letos připomíná 125 let od založení, je to potěšitelná zpráva. „Vyšší počet přijatých vychází v prvé řadě ze zvýšeného zájmu o uměleckoprůmyslové obory. Dalším důvodem je průměrná úroveň uchazečů, v posledních letech podle našich zjištění nepatrně roste,“ uvedl ředitel s tím, že počet přijatých ponoukl vedení školy k jedné zásadní změně. „V příštím školním roce bychom měli vůbec poprvé otevřít tři uměleckoprůmyslové třídy. Samostatnou by měli mít fotografové, druhou budou tvořit žáci produktového a interiérového designu, třetí pak grafici a studenty oděvního designu,“ řekl Zdeněk Rössler a doplnil, že součástí lednových „talentovek“ byl poprvé pohovor se všemi uchazeči. „Protože se ukázal být velmi užitečný, zůstane součástí zkoušek i do dalších let,“ je přesvědčen ředitel.
Ne všechny školy hrály fér  Konec února byl na umprumce ve znamení autoremedury, pomocí níž jsou přijati někteří z uchazečů, kteří podali odvolání. Nahradí tak úspěšné z prvního kola, kteří ovšem neodevzdali zápisový lístek.  Zdeněk Rössler v souvislosti s tím zmiňuje novinku z pera MŠMT, která umožnila školám sdělovat výsledky přijímacího řízení až po 5. únoru. Jak upozorňuje ředitel SŠUP, ne všechny školy ovšem tuto povinnost splnily. „Objevily se informace, že některé školy postupovaly v tomto směru nekorektně, přesněji řečeno nectily literu zákona. Naprosto individuálně stanovily jiné termíny pro přijímání zápisových lístků,“ posteskl si Zdeněk Rössler. Ředitel SŠUP si je vědom okolnosti, že počty přijatých žáků v uměleckých oborech ještě nemusejí být definitivní, mohly by s nimi „zahýbat“ dubnové celostátní zkoušky bez talentové části. Vzhledem k okolnosti, že nový systém financování škol, jež vychází z počtu odučených hodin namísto počtu přijatých žáků, by měl platit až od 1. ledna 2019, to pro školu může představovat určitou nevýhodu. „Nemělo by nás to ale ohrozit nějak výrazně,“ oponuje Zdeněk Rössler.