VZNIKÁ Logistické centrum

CFS Česká Třebová


Jedná se o nově vzniklou společnost zabývající se nakládkami a vykládkami námořních kontejnerů, skladováním, řízením dodavatelských řetězců, celními službami a díky těsné blízkosti železničního terminálu i železničními přepravami nejen po Evropě. Centrum leží v průmyslové zóně na okraji města Česká Třebová v sousedství kontejnerového terminálu Metrans.
V současné době probíhá výstavba I. etapy. Podle informační tabule má být logistický areál firmy CFS hotový do konce  měsíce května. Celková skladová plocha je 4700 metrů čtverečních při světlé skladové výšce 10 metrů. Nedílnou součástí logistického centra je administrativní část při velikosti zázemí 600 metrů čtverečních. Do budoucna vedení CFS počítá rovněž s 2. etapou výstavby navazující haly se skladovou plochou dalších 3700 metrů čtverečních. Zákazníkům také nabízí možnost dlouhodobého pronájmu kancelářských prostor přímo v budově našeho logistického centra. Jeho umístění využívá výjimečnou polohu lokality železničního uzlu Česká Třebová, umožní v dlouhodobé perspektivě využít strategicky na celoevropské úrovni podporovaného rozvoje ekologické železniční dopravy a její kombinace se silniční dopravou, optimálně pouze v momentech dopravní obsluhy koncových bodů.
Celá rozsáhlá oblast od Hradce Králové přes Jihlavu, Brno, Olomouc, Šumperk až přes polské Kladsko, jíž je Česká Třebová geografickým středem, postrádá multimodální logistické centrum, které má potenciál pozvednout konkurenceschopnost místních firem využíváním moderních logistických technologií a postupů podporovaných nejaktuálnějšími IT řešeními.
Filozofie logistického centra CFS Česká Třebová vychází z myšlenek dosud nikdy nerealizovaného projektu Veřejných logistických center. Centrum by se mělo stát velkým logistickým hypermarketem, kde si zákazníci nakupují jen ty služby, které pro optimalizaci svých dodavatelských řetězců potřebují bez nutnosti utrácení za služby, které nepotřebují nebo jsou schopni si je efektivně zajistit sami. Tento racionální přístup k věci by měl zákazníkům centra pomoci čelit výkyvům trhů, měl by přinést benefit ve formě úspor, zvýšení produktivity a zároveň přístup k nejmodernějším technologiím a procesům.

Co CFS Česká Třebová nabízí, (respektive bude nabízet):

- vybalování a balení kontejnerů, komplexní zajištění zámořského balení, ukotvení zboží v kontejneru, fumigace a tepelné ošetření obalů, napojení na centra námořních konsolidátorů, manipulace s těžkými nákladovými kusy až do 12t hmotnosti
- železniční přepravy z/do Ruska a zemí bývalého Sovětského Svazu, Turecka, Číny, Jižní Koreje, Evropy, kusové (LCL) přepravy z/do Číny a Jižní Koreje, přepravy námořních kontejnerů z/do evropských přístavů, multimodální short sea přepravy
- překládka importního zboží z kontejnerů na kamiony, konsolidace zboží pro export, nakládka kontejnerů, překládka zboží z EU do kontejnerů do Ruska a dalších zemí CIS (Cross Docking)
- skladování v regálech, na otevřené ploše, na vnější ploše, v kontejnerech; celní a daňový sklad, paletizace zboží; přebalování, štítkování, kontrola, třídění zboží, pick&pack. Ceny skladování vycházejí z konkrétních požadavků zákazníka jako je množství skladovaných palet, doba skladování, rozměry palet, citlivost zboží, celní režim, nebezpečnost zboží či náročnost na uskladnění a manipulaci, požadavky na služby s přidanou hodnotou.
- tuzemské distribuce včetně napojení na evropské distribuční sítě, celovozové, paletové, balíkové distribuční služby
- služby celního skladu, celně deklarační služby – import DD, export – VDD, tranzit, INTRASTAT, poradenské služby v oblasti celních předpisů

Možné důsledky: Další ne nepodstatné zvýšení nákladní přepravy, jejímž cílem bude Česká Třebová. Část této přepravy bude vedena sice mimo město směr Opatov - I/35, ale naroste také přeprava po I/14 přes Českou Třebovou. Zatímco logistický terminál společnosti Metrans rozhodující většinu výkonů řeší přes železnici a jejím prostřednictvím, tak CFS Česká Třebová  spoléhá na to, že prakticky všechno co bude překládat, skladovat, třídit, balit atd., bude distribuováno prostřednictvím silniční dopravy. Zvýší se tak zatížení silniční sítě, zvýší hluk i exhalace, bude to mít vliv i na bezpečnost dopravy. Přeprava zboží z terminálu CFS  nebude jen kontejnerová, ale především  na paletách, a tedy z části i na menších vozidlech, pro která nebudou nově nastavená omezení na trase Česká Třebová - Litomyšl  překážkou. Lze tedy očekávat další zvýšení nákladní dopravy na současném  průtahu městem. Otevření logistického centra CFS je dalším důvodem, proč přednostně požadovat vybudování silničního obchvatu města. (mm)