Chcete podnikat na Pardubicku?
Nejlépe v Pardubicích samotných!


Pardubický kraj je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících regionů v České republice a dokazuje to téměř ve všech oblastech běžného života. Ať už jde o zdravotnictví, infrastrukturu, kulturu či o podnikání. Právě poslední z vyjmenovaných bodů zdobí východočeský region stále více a kvalitní podmínky pro rozvoj podnikání se odráží také ve výsledcích výzkumu Město pro byznys, ve kterém letos opět nejvíce zabodovalo statutární město Pardubice a obhájilo pozici podnikatelsky nejpřívětivějšího města Pardubicka.

Celkové pořadí

1. Pardubice

2. Lanškroun

3. Svitavy

4. Přelouč

5. Hlinsko

6. Moravská Třebová

7. Vysoké Mýto

8. Ústí nad Orlicí

9. Polička

10. Holice

11. Litomyšl

12. Chrudim

13. Česká Třebová

14. Králíky

15. Žamberk

Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. K vítězství Pardubic přispělo především skvělé hospodaření radnice, která ve všech kritériích hodnotících podnikatelské prostředí výrazně vyčnívá nad ostatními městy regionu. Výzkum Město pro byznys hodnotí všechna města a obce s rozšířenou působností. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Kvalitní hospodaření, otevřená komunikace a nízké poplatky

Pardubice jistě do velké míry těží ze svého majoritního postavení v regionu, ale i o město s kvalitním hospodářským zázemím je nutno se dobře starat. Pardubická radnice to zvládá více než skvěle. Dokazuje to nejvyšší podíl podnikatelů, nejvyšší likvidita, nejvyšší výdaje na veřejnou dopravu a nejlepší možné hodnocení ukazatele iRatingu, který kalkuluje s hospodařením a zadlužeností města. Kdo by si však myslel, že radnice se soustředí pouze na ekonomické ukazatele, byl by na omylu. V Pardbubicích věnují enormní pozornost také komunikaci a otevřenosti směrem k podnikatelům. Podtrhuje to rozsah úředních hodin a také test elektronické komunikace, kde byla rychlost, vstřícnost a kvalita odpovědi pardubického živnostenskému úřadu vůbec nejlepší v kraji. V neposlední řadě mohou místní podnikatelé využít nejnižší koeficient daně z nemovitosti.

Lanškrounské firmy zaměstnávají, Svitavy nabízí odborně vzdělané

Stejně jako Pardubice, i další úspěšná města regionu bodují především kvalitním hospodařením radnice. Mezi ostatními vyčnívají zejména druhý Lanškroun a třetí Svitavy. Lanškroun se do popředí dostal díky velkému počtu firem, nízké nezaměstnanosti, kvalitnímu iRatingu a pro region typicky nízké dani z nemovitosti. Svitavy se pak mohou pyšnit největším počtem studentů v odborném vzdělávání a pro podnikatelský přístup podporují také nízkými poplatky.

Město pro byznys - Investičně atraktivní region

Agentura CzechInvest vyhlásila v rámci devátého ročníku výzkumu Město pro byznys novou kategorii nazvanou Investičně atraktivní region. Vítězem prvního ročníku se ve východočeském regionu staly Svitavy. „Vítězné město se může pochlubit systematickými investicemi do technické infrastruktury a rozvojem průmyslové zóny. Město aktivně pracuje také se stávajícími investory, pravidelně je informuje, schází se a diskutuje s podnikateli. Úspěšnost města dokládá jedna z největších investic v kraji v posledních dvou letech, a to expanze společnosti INA Lanškroun, která vytvoří až 900 pracovních míst,“ uvedl hlavní důvody svitavského vítězství ředitel regionální kanceláře CzechInvestu Tomáš Vlasák.

Jak dopadla Česká Třebová?

Po dvou letech 2014 a 2015, kdy byla na úplně posledním 15. místě v kraji je nyní třináctá, třetí od konce. Uděláme-li rozbor jednotlivých disciplín, tak vidíme, že zlepšení nastalo především v 17 kritériích  souhrnně nazvaných "přístup veřejné správy", kde byla Česká Třebová letos hodnocena na 6. místě, loni na 14. místě. Některá kritéria moc nezlepšíme, jsou dána polohou, ale to platí  pro všechna hodnocení města a jejich ORP. Nicméně podnikatelské prostředí v České Třebové a na Českotřebovsku je stále druhé nejhorší. Takže jako to je s příchodem nových investorů a podmínkami pro rozvoj?  Jsme zde předposlední jen proto že se našel ještě někdo horší... Příkladem pro nás může být především město Lanškroun, které bylo hodnoceno na 2. místě krajského žebříčku a to již podruhé za sebou. Černého Petra a tedy poslední místo v hodnocení podnikatelského prostředí i v přístupu veřejné správy získalo město Žamberk. Loni byl Žamberk předposlední

Současně byly zveřejněny i detailní tabulky jednotlivých "disciplín", ukazující v čem jsme dobří a v čem špatní. Podívejme se, kde jsme třeba nejhorší: je to především podíl prostředků z EU získaných na 100 obyvatel a dále máme nejmenší podíl kapitálových výdajů města, tedy vysoké mandatorní výdaje a dotace všeho druhu. Velmi špatně je hodnocena naše likvidita, kde jsme (stejně jako loni)  předposlední ´jediné horší je Ústí nad Orlicí a také poměr běžných výdajů města  a úvěrů vychází třetí nejhorší v kraji (horší jsou jen Svitavy a Hlinsko. Podíl podnikatelů ve městě je hodnocen jako druhý nejhorší, také vývoj počtu ekonomických subjektů. Negativně je také hodnocen trvalý úbytek obyvatel, kde jsme se proti loňsku dále zhoršili a klesli z 8. místa na jedenácté. V otázce dlouhodobé nezaměstnanosti jsme se proti loňsku zlepšili jen nepatrně Z 15. místa jsme nyní na 13. místě. Horší je jen Moravská Třebová a Svitavy. Na chvostu tabulky jsme také v dosažených průměrných platech. Naopak jako nejlepší v kraji je hodnocena podpora webových stránek, také  se líbí nízké vodné a stočné, kde jsme za Žamberkem druzí před třetí Litomyšlí. Zatímco kvalita ovzduší ve městě je hodnocena "nic moc" 11. místem, tak stabilita krajiny je na druhém místě. Nerozumím hodnocení "vzdálenost k dálnici", když je ČT jedenáctá a třeba Lanškroun, který je od dálnice ještě dál je šestý...   Patříme mezi nejstarší města, máme vysoký index stáří, který se navíc každoročně zvyšuje.  Horší mají jen Králíky, Moravská Třebová a Hlinsko. Naopak dobře jsou hodnoceny nízké ceny pozemků a nízké ceny bytů...... Některé ukazatele se ale změnily rapidně. Zatímco loni jsme v počtu dětí na 1 třídu byli poslední, letos na místě pátém a přitom se počty dětí podstatně nezměnily.

Foto: starosta  Lanškrouna Vetchý, Primátor Pardubic Charvát a starosta Svitav Šimek převzali ocenění

.