Mineralogický klub  vstoupil do 16. roku své činnosti       

Mineralogický klub Česká Třebová (zapsaný spolek) je ojedinělý  a respektovaný v širokém regionu. Vznikl v roce 2001. První ustavující setkání zájemců o neživou přírodu, tedy mineralogii a paleontologii  se konalo 19. dubna 2001 v učebně přírodopisu na ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice a duší spolku (tehdy ještě občanského sdružení) byli dva Třebováci - Mgr. Milan Michalski a Ing. Jan Peringer.  K nim se přidali další přírodovědci z regionu, učitelé přírodovědných předmětů.
Již první rok činnosti, kdy se pravidelná činnost teprve rozbíhala,  se podařilo realizovat 10 společných setkání. První akcí vůbec bylo zorganizování regionálního kola Mineralogické olympiády - soutěže, která se dobře ujala a stala se pravidelnou jarní aktivitou Mineralogického klubu. Je to současně rarita i v rámci republiky. V činnosti klubu se již od počátku střídaly přednášky členů nebo pozvaných hostů s exkurzemi do mineralogických nalezišť v rámci celého Česka, ale i  do zahraničí. Členové klubu také společně  návštěvovali  mineralogické burzy po Čechách i na Moravě a také v zahraničí,  opakovaně  zorganizovali např. zájezd na veletrh do Mnichova.  Díky  Milanu Michalskému má Mineralogický klub všechny své akce podrobně zmapovány, takže by se dá i dnes přesně zjistit počet přednášek, exkurzí i dalších akcí i s jejich termíny v jednotlivých letech. Za 25 let činnosti vše vydal Mineralogický klub pěkný katalog, který si členové nadělili k loňskému polokulatému 15. výročí klubu. Navíc si loni připomněli sobě i českotřebovské veřejnosti  svou existenci a výročí mimořádně úspěšnou výstavou "Z pokladnice planety Země" v českotřebovském městském muzeu.  V rámci této výstavy se konal také velmi dobře navštívený doprovodný program "Sobota v muzeu", kde byly předvedeny zajímavé činnosti, broušení kamenů, rýžování zlata a bylo možné se seznámit např. s paleontologickými s nálezy z našeho okolí.  Výstava také připomněla přírodovědce pocházející z České Třebové a našeho regionu. Byla důkazem  úspěšné činnosti klubu, který má v odborné veřejnosti velkou prestiž. Mezi jeho členy najdeme i kapacity z českých  vysokých škol a vědeckých ústavů. Klub spolupracuje s obdobným spolkem v Pardubicích, společně  např. organizuje vícedenní zahraniční exkurze. 
Bohatá činnost mineralogického klubu v letošním roce 2017, začala na přednášce ve středu 26. ledna. Přes velmi špatné dopravní poměry v závěru ledna přijeli 26/1 zájemci i z širokého okolí. (Z přednášky jsou uvedené fotografie). Zde byl nejdříve upřesněn letošní program činnosti, především letní akce a exkurze.  S tématem  Geologické krásy Evropy vystoupila  Mgr. Hana Entová z Ústí nad Orlicí  a další dva příspěvky přednesl Ing. Jiří Šura z Pardubic. Ten své vystoupení zaměřil na Španělské naleziště železné rudy v Rio Tinto  a ve svém druhém vstupu na téma "Karnátaka: základ starý tři miliardy let" představil indický stát Karnátaka, který se rozprostírá na západním pobřeží Indie směrem od Arabského zálivu do vnitrozemí.
Činnost Mineralogického klubu  pokračuje ve středu 15. února  přednáškou RNDr. Ivana Mrázka – Drahé kameny Moravy a Slezska od renesance po secesi a na středu 22. března je připravena  přednáška Mgr. Petra Gadase, Ph.D  – turmalín, chameleón v říši minerálů. Veškeré přednášky se konají od 17 hodin v učebně přírodopisu v suterénu ZŠ Habrmanova. 

Fotografie z přednášky 26. ledna. Dále představuji některé stránky z publikace vydané k 15. výročí založení Mineralogického klubu.