Co se dělo před deseti lety v roce 2007
Diskuzní večer o životním prostředí
Ve středu 14.2.2007 podvečer se zasedací síň staré radnice změnila na diskusní klub na téma životní prostředí. Jeho pořádání iniciovala ZO ČSOP Zlatá Studánka, která tím završila svůj projekt Kapka 21 podporovaný fondy EU.   Diskuze navazovala na anketu, kterou uspořádala tato organizace před čase v Českotřebovském zpravodaji. Diskuzi vedl Jan Kopecký, člen komise životního prostředí, zúčastnili se také zástupci českotřebovské radnice v čele s místostarostkou Ing. Jaromírou Žáčkovou, nechyběla vedoucí odboru životního prostředí ing. Ivana Vrbická, vedoucí právního odboru Mgr. Karel Honl a další pracovnice odboru životního prostředí, ředitel Eko Bi  František Čech a také  městský lesní hospodář Petr Hýbl, byla zde i většina členů komise životního prostředí města. Do diskuze tak zanést např. řadu zajímavých informací, které má k dispozici právě zatím jedině odbor životního prostředí a které nebyly do této doby nějak zveřejněny. Přišli také členové obou českotřebovských organizací ochránců přírody, zástupci MO Českého rybářského svazu a řada dalších občanů města, které tato problematika zajímá. Myslím, že to byl dobrý počin, protože  více než dvě hodiny byly věnovány diskuzi a jistě důležitých věcech, které zajímají většinu Třebováků.
Téma voda.  Toto téma bylo doménou pro členy Českého rybářského svazu. Jan Jána  ukázal na potřebu realizovat projekt, který přitáhne mládež k životnímu prostředí a k vodě, mládež, která bude mít k vodě dobrý vztah  pak neudělá škodu městu a péče v tomto smyslu se vyplatí a vyzval k podpoře soutěží a akcí pro mladé rybáře.  Fr. Jandera  hovořil o problémech, který rybářům vznikly  při regulaci Třebovky v Opatově a varoval všechny přítomné před tím, aby se tento způsob používal i při plánovaných úpravách Třebovky  na úseku Hvězda - Rybník - Česká Třebová - Ústí nad Orlicí. Diskuze na toto téma vedla k tomu,a by  zástupci ČRS aktivně vystupovali při stavebním řízení a  podmínili realizaci díla tím, že bude respektovat zásady nutné pro život ryb v Třebovce. František Jandera ukázal , jak se za 30 let postupně omezuje výskyt pstruha v řece a to, že podmínky v řece po regulaci se neslučují s možným výskytem lososovitých ryb. 
Z Třebovice: Úprava koryta Třebovky prioritou. Drobné udržovací opravy cest a chodníků a oprava hřiště u školy, to je stručný výčet prací, na které vyčlenili prostředky zastupitelé v rozpočtu obce. Obec má však  i dluhy a ty musí vyřešit nejdříve.  Součástí protipovodňových opatření na Třebovce  má být během příštích tří let zvýšení kapacity koryta Třebovky od nádrže Hvězda po Ústí nad Orlicí.. Ve městech má většinou kapacitu dostatečnou, nejhorší stav je v Třebovici, kde se někde vylévá voda pravidelně každý rok.  Již nyní na jaře bude provedeno vybagrování nánosů po povodni a vyčištění koryta řeky. To však budou jen ty údržbářské práce.   Do úprav se hodlají zapojit také ochránci přírody a rybáři, kteří chtějí dohlídnout, aby úpravy nebyly provedeny tak špatně, jako v sousedním Opatově. O potřebě citlivých úprav na Třebovce hovořili i ekologové v České Třebové na diskusním večeru. Priorita? Dodnes t.j. do 5/2 2017 se ještě s prací nezačalo!
Family center (dnešní A centrum) už má své rozměry - žádný drobeček to nebude
Návštěvníci Hypermarketu TESCO mohou každý den porovnávat, co se změnilo na sousední ploše, na které již od podzimních měsíců vyrůstá další obchodní  objekt "Family center", který bude mít opět prodejní plochu asi 3200 m2 a bude mít podle původního záměru šest samostatných prodejních jednotek nepotravinářského zboží, nyní se uvádí  až 8 prodejních jednotek . Doplní prodejní sortiment obchodního domu TESCO a zvýší atraktivnost lokality.  Má se jednat například o obuv nebo sportovní potřeby. Zájem o místo v tomto obchodním středisku projevilo několik podnikatelů. Ti ho mohli získat dvěma způsoby - koupí nebo pronájmem. V současné době zde zbývá ještě několik posledních ploch. Zájemci tedy mají ještě šanci. Volných je zhruba 800 metrů čtverečních. Po dokončení nového nákupního centra bude podle projektu také upraveno jeho okolí. Pokud stavba poroste tak jak má, měli by si první lidé v tomto novém obchodním středisku nakoupit koncem léta 2007, protože je v plánu stavbu dokončit závěrem července letošního roku.
Investorem je firma Agile, as.r.o. Mírná zima přispívá k tomu, že by měly být  záměry investora dodrženy. Family Center Česká Třebová s parkovištěm vzniká v prostoru, který územní plán města předurčuje k podobným aktivitám.
 
Za uškrcení 18 let!
Agresivní a chladnokrevný je Aleš Trojan (31) z České Třebové.
Kvůli dluhu uškrtil svou známou! Vrchní soud v Praze ho včera poslal za mříže na osmnáct let. Otec dvou dětí Aleš Trojan dlužil své známé dvanáct tisíc. Jak to řešil? Loni v březnu ženu vylákal na projížďku pod záminkou, že dluh vrátí. Místo toho ji v lese uškrtil, vysvlékl a tělo zahrabal do sněhu. Pak odjel jejím autem a ukradl z něho mobil a 70 korun. Krátce po činu Trojana kontrolovala policie. "O jeho chladnokrevnosti svědčí i to, že s policisty mluvil velmi vyrovnaně," konstatovali soudci. Policisté vrahovi dokonce pomohli vytlačit auto ze závěje... Taková zpráva byla zveřejněna ve všech dnešních denících. Nezaměstnaný otec dvou dětí měl v minulosti údajně na svědomí další majetkové trestné činy. Motivem vraždy údajně bylo to, že Trojan dlužil 12 tisíc korun, a navíc ji chtěl okrást. Podle obžaloby vylákal ženu na vyjížďku autem  pod záminkou, že jí vrátí dlužnou částku. Po hádce ženu ale donutil z vozu vystoupit a následně ji v lese uškrtil. Poté ženu svlékl a tělo zahrabal do sněhu. Trojan se za svůj čin v minulosti omluvil příbuzným oběti a přiznal, že měl v předchozích letech finanční potíže. Splátkovým společnostem dlužil stovky tisíc korun.
Lékařská služba první pomoci v České Třebové se vyplatí. Nyní je již druhým rokem poskytována v budově Městské polikliniky o sobotách, nedělích a státních svátcích v době od 8 - 17 hodin. Společnost SAZ, s.r.o., která LSPP provozuje poskytla o činnosti služby v roce 2006 zajímavá čísla: v průběhu roku bylo ošetřeno 1612 pacientů, kterým bylo poskytnuto  2535 ošetření (t.j. zdravotnických zákroků podle sazebníku pojišťoven). Při poskytování LSPP bylo najeto 991 kilometrů při přepravě nemocných a raněných a uskutečněno 176 návštěv u nemocných v místě jejich bydliště. Provozování LSPP ve městě  je zajištěno s pomocí příspěvku města ve výši 600 tis. Kč (z toho asi čtvrtinu dostává město od Pardubického kraje).
Senior doprava v České Třebové zahajuje! Oblastní spolek Českého červeného kříže zahajuje provozování vozidla určeného pro senior dopravu  také v České Třebové. Slavnostní zahájení provozu seniordopravy v České Třebové se uskuteční v pondělí 26. února 2006 dopoledne v jídelně Domu s pečovatelskou službou. Podmínky provozu senior dopravy zveřejním v co nejkratší době. Lze očekávat, že budou stejné jako v Ústí nad Orlicí. Po zavolání na telefon dispečinku bude možné objednat vozidlo senior dopravy pro   jakýkoliv důvod - návštěva lékaře,  rehabilitace, nákupy, návštěvy známých a příbuzných, návštěva hřbitova, odvoz k vlakům a podobně. Cena za odvoz bude velmi výhodná a je dána časem využití tohoto vozidla, které bude uzpůsobeno pro dopravu seniorů, aby se snadno nastupovalo a vystupovalo.  Seniordoprava tak dále rozšíří možnosti poskytované např. naší pečovatelskou službou a zrovnoprávní naše důchodce proti občanům v Ústí nad Orlicí, kde tato služba již funguje déle než rok a jsou s ní dobré zkušenosti. Na fotografii, pořízené na předváděčce v září 2006 na našem Starém náměstí představujeme vozidlo senior dopravy, které jezdí v Ústí nad Orlicí, obdobné vozidlo bude nyní jezdit i v České Třebové.
V Benátkách se staví. V sousedství hokejbalové arény, bývalého "linkusáku" Svazarmu a bývalého málo využívaného dopravního hřiště se nyní staví nový cihlový objekt, na vybetonované základy jsou položeny první řady cihel.  využije se tím prostor, který byl nyní nevyužitý a neudržovaný, vznikaly zde nejrůznější skládky, byl v záplavovém území.  Nyní to zřejmě již nevadí. Jedná se o rozšíření sousedního  areálu firmy Techplast, která se dále rozvíjí a to je pro město jen dobře. Přesné lisování plastů má velkou budoucnost a v našem městě může navazovat na kořeny, které nedaleko, právě v dnes již zbourané dílně "Vývoj" v Benátkách zakládal  Mojmír Stránský. Jeho následníci také začínali ve skromných podmínkách a dnes je to rozvíjející odvětví. Svědčí o tom firmy Techplast - J- Škrkoň, a.s., IMS J. Drašnar  a dnes i Orlík kompresory, které rozvíjí  plastikářskou výrobu od formy Korado a pro tento účel  provádí  rekonstrukci a nástavbu lisovny. Plasty jsou také v náplni výrobního družstva Solea CZ v Rybníku, které bylo dříve součástí VKDI Orlík.
Sprejeři na rotundě. Jak jsem zjistil dodatečně, tak  sprejeři řádili nejen na stěně rotundy (viz ZDE), ale také v průchodu k rotundě pod zvonicí, v místech, které byly po Jabkancové pouti nově vymalované. Výsledek jejich řádění vidíme na další fotografii  (foto V.V. oba snímky - děkuji za poslání). Nicméně je to ukázka "kultury", o kterou nestojíme a která by měla být po zásluze potrestána. Jak jsem zjišťoval na služebně městské policie, tak je tato "ozdoba" na stěnách rotundy a průchodu zřejmě již delší dobu a snad to šetří i státní policie. Není mým cílem říkat policii co má dělat, opravdu ne, ale myslím, že takové šetření mělo být ve městě znát. Nicméně navrhuji, aby se Starý hřbitov nejpozději se setměním  zavíral, není žádný důvod pro to, aby  sem byl volný přístup i v tuto dobu. Každý hřbitov se na noc zavírá. Pokud tudy musí někdo procházet do sousedních domů, může mít klíče. Věřím, že  se to zajistit dá. Nyní je velká brána na Starý hřbitov dokonce dokořán, to dřív nikdy nebylo. Pak se nemůžeme divit, že to takhle dopadá. Znovu opakuji, že si myslím, že nějaká stopa k autorům "ozdob" jistě vede, je třeba vést veřejné intenzivní vyšetření tak, aby autoři věděli, že se kruh kolem nich zužuje a uzavírá. A že si nakonec zaplatí uvedení ploch do původního stavu. nebo chcete, abychom to platili my všichni společně?  
Neuvěřitelný, ale pravdivý snímek jsem dostal v neděli 11. února elektronickou poštou. Dokazuje, jací jsme, že necháme řádit sprejery na posvátných místech.  Nevěřím, že to udělal dospělý člověk, proč by to dělal. Nevěřím ani na opilce z hospody, jistě nechodí přes starý hřbitov, a proč s barvou. Nápis je také poměrně nízko, jistě to nepsal nějak vysoký člověk. Takže zbývá mládež, kterou takto vychováváme. Někdo kdo ovládá alespoň základ angličtiny. Na jedné straně vodíme  mládež na výstavu o Bibli a vykládáme o křesťanských tradicích a na druhé straně je výsledek na vedlejším snímku. 
Čmáranice na bílých zdech již byly na podzim v průchodu na Starý hřbitov,  ještě o Jabkancové pouti, ale pak za týden, na slavnostní žehnání rekonstruovaných varhan 25. listopadu již bylo všude  znovu vybíleno. 
Nemůžeme mít všude kamery a městské strážníky.  Musíme každý sám dohlédnout na to, aby se takové věci neděly, nesmíme nechat pustošit naše město a naše kulturní památky. Ničemu, který to udělal je třeba zjistit a  zveřejnit jeho jméno a fotografii a to všude, kde to je jenom možné. Ptát se ve školách, především tam, jistě se najde někdo, kdo by  nás navedl na stopu. Jistě to nedělal jednotlivec bez diváků. Jistě je také známo, kdo se takovou "výzdobou" již v minulosti zabýval. A ocenil bych i rodiče, kdyby mu další řádění znemožnili. Zdá se mi totiž, že nápis není dopsaný, že musel utéci a že se sem ještě vrátí....
Kde byla (před 700 lety) obec Malín?   Obec se nezachovala nebo byla přejmenována. Pan prof. J. Musil to ve své publikaci věnované  Osídlování Poorlicka shrnuje asi tak: Malín může být Třebovicemi, pokud Třebovice vznikly  z názvu Brevis Tribovia ("krátká Třebová"), jak se sna v jedné verzi nabízí. Brevis Tribovii však kladou historici spíše těsně k Dlouhé Třebové, pak by  měl název "Krátká" a "Dlouhá" smysl. Pak byl Krátká Třebová byla částí Hylvát,  Zde však zmíněný Malím spíše nebyl. Zajímavé je, že v Třebovském urbáři je část Rybníka pojmenovaná "na Malínském".   Existence obce Malín se traduje v souvislosti se Semanínem.    Staří občané Semanína (Semaníňáci, potřebovsku "Semajňáci") tradují v okolí obce konkrétní místo, kde Malín byl - snad i s pozůstatky základů. Mohl by pomoci i archeologický průzkum,  mohly by se najít i střepy  nádob a nářadí. Statky měly po staletí neměnný katastr, jistě by bylo možné hodně dohledat i v názvech jednotlivých lánů. Němci tradují Malín někde u Borku,  zde už je nyní třebovský katastr.  Nakonec dubna se připravuje "Expedice Semanín", může třeba pomoci dohledat původní místo obce Malín.... 
Proměny parku na Skalce
V září 2006  byla firma Jiří Červinka - ABS z Libchav oslovena s poptávkou na celkovou rekultivaci parku na Skalce. Po první prohlídce celého areálu jsme nejdříve nevěřili vlastním očím a nechápali,jak je možné nechat v centru města zpustnout a postupně nechat likvidovat něco takového. Nový majitel pan Škrkoň získal tento areál do svého vlastnictví na poslední chvíli a rozhodl se, i přes nemalé investice, které ho v nejbližších letech na obnovu areálu čekají, zachránit co se dá. Bylo nám jasné, že to nebude snadný úkol a ani levný. Rozhodli jsme se rozdělit práce do několika  etap. Po celkové podrobné prohlídce jsme vypracovali harmonogram prací pro první část areálu. Říjen až prosinec jsme prováděli čištění pozemku od náletových dřevin, polomů a odpadků. Bohužel již záhy jsme zjistili,že naše práce bude nekonečná. Stačilo pár dní naší nepřítomnosti a nestačili jsme se divit, kolik odpadků stihli někteří naši spoluobčané opět navozit na místo, o kterém si mnoho z nás dlouhá léta myslelo, že je nás všech a každý si tam může dělat co chce. Proto se muselo okamžitě přistoupit k důkladnému oplocení celého areálu. Oplocení jakož i rekonstrukci vily provádí fa.Maixner. Oplocení je opět trnem v oku některým ,,bývalým  spoluvlastníkům". Začaly se množit stížnosti na prováděné práce, protože jim ve skutečnosti vadí, že už si nemohou dělat co chtějí na cizím pozemku a musí si najít jiný způsob ,,ekologické likvidace"odpadků.
V současné době se provádí kácení a úklid zlámaných,vyvrácených či nebezpečně nakloněných stromů po nedávných vichřicích. To vše v úzké spolupráci s odborem ŽP-MÚ Česká Třebová a  místní organizací ochránců přírody Podorlicko zastoupenou paní Grundovou. Dokončuje se inventarizace všech dřevin s posouzením jejich zdravotního stavu, což je důležité pro vypracování projektu a následnou dovýsadbu s ohledem na dlouholetou perspektivu parku jako celku. Na tomto spolupracujeme s ing. Veselíkovou a Zahradnickou fakultou Mendelovy  zemědělské a lesnické univerzity v Lednici. V době vegetace přijdou na řadu prořezy a ošetření stromů, kde se jim budeme snažit vynahradit minimálně 20 let zanedbanou péči.
Sháníme veškeré historické podklady týkající se celého areálu,ale bohužel jsme zatím získali pouze několik fotografií. Proto bychom chtěli touto formou poprosit naše spoluobčany ,,Pokud máte cokoli týkajícího se historie parku (foto, článek apod.) a můžete to postrádat případně zapůjčit k okopírování, budeme velice rádi.  
Děkujeme všem firmám a institucím za dosavadní spolupráci. Děkujeme i všem spoluobčanům, kteří nám fandí a jsou rádi, že z džungle, která ještě před půl rokem hyzdila město, vzniká něco krásného nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.
Jiří Červinka-ABS  Libchavy
Větrné elektrárny u Anenské Studánky se rozrostou ve  větší park a jistě to nebude všechno
Investorem je společnost S & M, s.r.o. Jevíčko, které již v této lokalitě u silnice Anenská Studánka - Helvíkov provozuje dvě elektrárny s výkonem 2 x 250 kW, které jsou umístěny na tubusu s výškou 42,5 metru a s listem vrtule dosahují do výšky  57 metrů.  Na Hřebečovském hřbetu to však nejsou  jediné "vrtule" a plánuje se řada dalších. Tím se  sice nezhorší podstatně životní prostředí, hluk má být v mezích normy, ale zato kontinuálně, ale podstatně se naruší krajinný ráz  celé oblasti, kterého bychom si také měli vážit.
Jaký je nový záměr investora: Stávající dva stožáry doplní ještě v letošním roce další čtyři a podstatně vyšší se silnějšími generátory ve dvou blízkých lokalitách. Jejich stožáry budou vysoko převyšovat výšku celého Hřebečovského hřbetu a česko-moravského pomezí, jejich základny jsou ve výškách 572 - 590 metrů. Stožár má mít výšku 68 metrů (tloušťka tubusu u základny 4,9 metru, nahoře 2,2 metru) Základ tvoří osmihran s rozměrem 14 x 14 metrů, výška i s 32 metrů vysokým listem vrtule bude rovných 100 metrů, maximální výkon jednoho generátoru bude  1250 kW,  maximální výkon nového parku bude tedy 5 MW. Elektrická energie bude odváděna vedením vn 22 kV. V této oblasti má ve výšce být průměrný vítr s rychlostí 6 metrů za sekundu. Stroje mají vyrábět energii již od rychlosti 2,8 m/s, maximální výkon dávají při12,5 m/s a při překročení 23m/s se stroje automaticky zabrzdí a odstaví.
Jeden stožár bude postaven u silnice poblíž dosavadních dvou, zbývající stožáry pak na poli za lesíkem blíže osady Helvíkov. Občané Anenské Studánky již dříve s výstavbou větrných elektráren souhlasili a od firmy již získala obec nějaké "odstupné", ovšem v porovnání s jejími zisky a tím, že podstatně omezila další využití  krajiny a celkový krajinný ráz velmi malé.
Jsou to poslední větrné elektrárny v okolí? Můžeme říci, že jistě nejsou. Tlak lobby větrných elektráren a "zelené energie" je stále rostoucí.  Přitom ani zde nelze říci, že jde o energii zcela neškodnou. Je třeba připomenout poměrně  velkou závislost na počasí, nutnost zálohy i to, že jen na výrobu dílů elektrárny bylo třeba vyvinout mnoho energie a exhalací. Výkupní cena "zelené energie" je vyšší než jiných také neškodných druhů, třeba energie z vodních turbín a dokonce zaručena na dlouho dopředu.  Je to nelogické.  Také kopce kolem České Třebové lákají další investory, energetická politika státu je taková, že to podporuje. Potenciální investoři sice slibuje obcím a městům malé "drobné", ale pro sebe  daleko větší zisky a to jen díky tomu, že si za pakatel koupí práva pro tuto investici. Přitom žádná s těchto firem nemá peníze na investici v šuplíku, na investici si půjčí a splácí  ji   z vyrobené energie a ještě za to bude mít zisky. Takto podobně ovšem uvažují některá města v okolí, která se snaží vytvořit předpoklady, aby - když  zde mají ty větrníky být -  šly zisky ve prospěch obyvatel tohoto kraje a jednotlivých měst a obcí.  To je záměr  města Svitavy, které  se  přemýšlí o lokalitě Vendolí,  nebo Poličky, která  má být sousedem větrného parku  v lokalitě na Lezníku. Také město Česká Třebová má také  "na stole" návrhy investorů na větrné parky na Kozlovském kopci a nad Skuhrovem. Nijak se jim ovšem nechystáme vyjít vstříc. Úvaha je taková, že se v případě dalšího rozvoje výhodných nabídek státu může stát, že nakonec větrníky vyrostou, ale budou -li  se ze točit, tak budou přinášet koruny do našeho městského rozpočtu. "Město se proto nechystá k tomu, aby umožnilo takové investice cizím investorům. Když už by zde měly větrné elektrárny vyrůst, rozhodně  by bylo chybou přenechat to  jiným pro jejich zisky. Potom je legitimní úvaha, že by to stejné dokázala nějaká městská společnost za podmínek pro město nesrovnatelně výhodnějších.", řekl pro Českotřebovský zpravodaj starosta Jaroslav Zedník.
Jak to dopadlo? U Anenské Studánky větrníky stojí, na Kozlovském kopci a u Skuhrova se projekt podařilo s pomocí občanů těchto obcí zastavit.