Chci se rozvést!?                                    

Procházíte-li manželskou krizí, zvažte na prvním místě návštěvu manželské poradny.
Pokuste se spolu s partnerem v klidu komunikovat, vyjasnit si svá stanoviska a hledat nápravu. Rozvod by měl být až poslední způsob řešení vzájemných neshod či problémů ve vztahu.
Zvlášť rozvážně k rozvodu přistupujte, pokud pečujete o nezletilé děti.
Je-li rozvod vašeho manželství nevyhnutelný, pokuste se s manželem dohodnout na „nesporném rozvodu“. „Nesporný“ neboli smluvený rozvod bývá rychlejší a citlivější než rozvod klasický, tzv. “sporný“. Jedná se o dohodu manželů, kterou soud schvaluje. Dohoda se týká rozvodu samotného,  péče o nezletilé děti a rozdělení majetku a dluhů, které jsou součástí společného jmění manželů (SJM).
 
Děti vždy na prvním místě
Pokud máte nezletilé dítě, musíte v první fázi vyřešit, co bude po rozvodu s ním. Tedy kterému z rodičů bude svěřeno do výchovy, zda půjde o výchovu střídavou, jak často bude pobývat u druhého z rodičů a jak vysoké bude výživné.
Ideální je vždy stav, kdy se jako rodiče budete schopni na budoucí péči o nezletilé děti dohodnout. V takovém případě soud schválí vaši dohodu.
Pokud se již v tomto bodě nebudete schopni domluvit, nemůžete se rozvádět smluveným rozvodem, ale klasickým sporným. V tomto případě musí jeden z rodičů podat k soudu návrh na úpravu práv a povinností rodičů k nezletilým dětem. Soudní poplatek se za podání návrhu neplatí.
 
Žádost o rozvod
Návrh na rozvod manželství se podává okresnímu soudu, v jehož obvodu jste měli poslední společné bydliště.
Soudní poplatek za podání žaloby o rozvod činí dva tisíce korun. Můžete ho uhradit hned při podání žaloby vylepením kolku. Nebo počkáte, až vás soud k úhradě vyzve. Když nezaplatíte, soud řízení zastaví. Pokud se nacházíte v tíživé finanční situaci, můžete k žalobě připojit návrh na osvobození od soudního poplatku.
Manželství je rozvedeno poté, co rozsudek nabude právní moci (po uplynutí 15 denní odvolací lhůty).
Při smluveném rozvodu je SJM vypořádáno ihned, při sporném rozvodu máte možnost SJM vypořádat do 3 let od rozvodu manželství.
Jak dlouho bude rozvod trvat, záleží na konkrétním soudu a jeho zahlcenosti a na tom, jak spolu budou obě strany komunikovat.
 
Občanská poradna v České Třebové má otevřeno každé pondělí 9 -12 h.
www.uo.charita.cz