Dokonáno jest.

Túje stínící rotundu je pryč


Dnes 13. února 2017 se akci kácení túje u zdi starého hřbitova v těsném sousedství rotundy sv. Kateřiny podařilo zrealizovat. Spolu se sousedním rozestavěným domkem u rotundy byla mnohokrát fotografována a tak můžeme dnešní stav (bez túje) dobře porovnávat s tím předešlým. Také dnešní  dopolední kácení túje se nemohlo obejít bez fotodokumentace. Fotky mám k dispozici a dále je uvádím včetně srovnání s dřívějším stavem. Při kácení stromu se potvrdilo, že túje byla uvnitř pěkně ztrouchnivělá (viz fotografie), navíc  zarůstala do kamenné zdi, překážela ve výhledu. Akce se neobešla bez komentářů kolemjdoucích....: "Teď ještě upravit tu střechu a Kostelíček bude vypadat z dálky tak, jak by si zasloužil...." (mm+vv)
 
                                    Včera                                                                         A dnes....