Ze ZUŠ Česká Třebová
třikrát na konzervatoř
jednou na grafický design
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S příchodem každého nového kalendářního roku, vždy uprostřed ledna, se otevírají zkušební místnosti a sály českých konzervatoří a uměleckých škol, aby zde odborná porota vybrala z přihlášených zájemců, jež dokončují devátou třídu základní školy, ty nejlepší a nejtalentovanější, k náročnému studiu.
Téměř veškerá tíha a odpovědnost za rozvoj talentovaných dětí, jež po ukončení povinné školní docházky úspěšně pokračují ve studiu na konzervatořích a dalších uměleckých školách, leží na propracovaném systému základního uměleckého školství. Součástí tohoto systému je i ZUŠ Česká Třebová, která umělecky vzdělává své žáky ve čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
 
Do psychicky i fyzicky náročného maratónu talentových zkoušek, jež šestiletému studiu na konzervatoři předchází, se na podzim minulého roku přihlásila tři děvčata z hudebního oboru českotřebovské zušky: Martina Mikulecká, Martina Plocková a Magdalena Špičáková.
 
Martina Mikulecká – hra na housle, vyučující Jitka Nováková, dipl. um.
Přijata na konzervatoř Brno.
 
Martina Plocková – hra na klavír, vyučující BcA. Miluše Mimrová.
Přijata na konzervatoř Pardubice.
 
Magdalena Špičáková – hra na příčnou flétnu, vyučující Mgr. Milada Hamplová.
Přijata na konzervatoř Brno.
 
V současné době připravujeme s děvčaty koncert, který se bude konat 25. dubna 2017 v Malé scéně Česká Třebová od 18.00 hod., a na který srdečně zveme českotřebovskou veřejnost.
Z výtvarného oboru českotřebovské zušky se na Střední školu uměleckoprůmyslovou v Ústí nad Orlicí přihlásil Pavel Sirový.
 
Pavel Sirový – výtvarný obor, vyučující Libuše Neradová
Přijat na umělecký obor Grafický design tiskovin, SŠUP Ústí nad Orlicí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všem čtyřem úspěšným žákům a jejich vyučujícím srdečně gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci českotřebovské ZUŠ.
Přejeme radostné studium a úspěšnou uměleckou kariéru.