Konstrukce střechy sportovní haly na Skalce dozná změn 
Na dnešním jednání se zástupci společnosti Profistav bylo konkretizováno další konstrukční řešení střechy sportovní haly v České Třebové. Kraj se přiklání k variantě lepeného plnostěnného vazníku. Hejtman Martin Netolický zároveň upozornil, že je předčasné činit jakékoliv závěry týkající se příčiny pádu střechy.
„Externí projektant nám navrhl čtyři varianty řešení, přičemž po debatě se společností Profistav se přikláníme k variantě lepeného plnostěnného vazníku se zaoblenou spodní hranou. Jeho výhodou je například nízká hmotnost, požární odolnost a jednoduchost montáže. Pozměněný projekt by znamenal určité úpravy ve vedení sítí či vzduchotechniky a optickou změnu by doznala také konstrukce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
„V současné době čekáme na výsledek laboratorních expertíz a zkoušek na vzorcích vazníků, které si vyžádal soudní znalec. Vzhledem k tomu, že vyšetřování probíhá, nelze určit definitivní příčinu. Mohu ovšem potvrdit, že náš původní předpoklad, že příčinou pádu střechy nebyl sníh, se ukazuje jako správný. Celou situaci však nelze zjednodušovat například na uchycení vazníků,“ sdělil hejtman Netolický, který zároveň uvedl, že práce probíhají dle původních plánů a stále trvá, že by hala měla být uvedena do provozu do konce roku 2017.