Financování škol zřizovaných obcemi
Počty dětí ve školách ve městech a obcích ve školním roce 2016/2017  

V České Třebově navštěvuje mateřské školy 445  žáků a základní školy 1409 žáků. Celkem se tak na školách zřizovaných městem vzdělává 1854 žáků ZŠ a MŠ (včetně nižšího gymnázia). Na tyto žáky obdrží město Česká Třebová finanční prostředky, podle dalšího textu nyní v roce 2017 předběžně ve výši 9180 Kč na každého žáka. Pokud se proti minulému školnímu roku počet žáků nezměnil, zvýší se proti loňskému roku finanční prostředky od státu určené pro vzdělávání o 4, 25% (loni byl  objem finančních prostředků na 1 žáka nižší - 8806 Kč.).

Počty zahrnují pouze děti a žáky ve školách zřizovaných obcemi. Započítávají se:

  • děti v MŠ (v běžných i speciálních třídách),
  • děti v přípravných třídách ZŠ,
  • děti v přípravném stupni ZŠ speciální (dříve pomocné),
  • žáci základních škol (v běžných i speciálních třídách),
  • žáci nižších stupňů víceletých oborů gymnázií (1. a 2. ročník 6letých a 1. až 4. ročník 8letých oborů gymnázií),
  • žáci vzdělávající se podle §§ 38, 41 a 42 školského zákona, kteří se na statistických výkazech uvádějí pouze v oddílu XIII (jak u ZŠ, tak i u gymnázií).

Uvedené údaje jsou platné k 30. 9. 2016, změny provedené po tomto datu se projeví až v datech k 30. 9. 2017. Uvedené počty dětí a žáků budou použity k propočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. září 2017.

Jaké jsou počty žáků v dalších městech a obcích v regionu
Lanškroun  356 v MŠ a 1282 v ZŠ, t.j. celkem 1638
Litomyšl 354 v MŠ a 1136 v ZŠ, celkem 1499
Ústí n. O  418 MŠ +  1294  v ZŠ celkem 1788
Vysoké Mýto 499 v MŠ + 1332 v ZŠ celkem 1811
Svitavy MŠ 637 a v ZŠ 1750, celkem 2394 žáků
Chrudim 826 MŠ +  2168 v ZŠ, celkem 3030
Pardubice 3197 v MŠ +  8450 v ZŠ, celkem 11715
 
Třebovice 39 + 33
Semanín 28 + 46
Rybník  51 + 28 v
Dlouhá Třebová  50 + 66
 
Financování škol - přepočet na 1 žáka v letech 2013 - 2017                                 

Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem", které obce získávají v rámci RUD
 
Rok 2017 - předběžný údaj (leden 2017)
Na základě predikce daní na rok 2017 uvedené ve státním rozpočtu na rok 2017, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2016 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ pro rok 2017 bude ve výši cca 9,18 tis. Kč na žáka.
Tento údaj je předběžný, skutečný objem „prostředků plynoucích za žákem“ tak bude záviset na skutečném inkasu daní v roce 2017.
 
Rok 2016
Na základě pokladního plnění za rok 2016, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2015 lze určit, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ v roce 2016 byl 8,806 tis. Kč na žáka.
 
Rok 2015
Na základě pokladního plnění za rok 2015, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2014 lze určit, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ v roce 2015 byl 8,246 tis. Kč na žáka.
 
Rok 2014
Na základě pokladního plnění za rok 2014, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2013 lze určit, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ v roce 2014 byl 8,02 tis. Kč na žáka.
 
Rok 2013
Na základě pokladního plnění za rok 2013, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2012 lze určit, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ v roce 2013 byl 7,78 tis. Kč na žáka.