V České Třebové bylo zahájeno provozování Senior dopravy před deseti lety
Oblastní spolek Českého červeného kříže zahájil provozování vozidla určeného pro senior dopravu  také v České Třebové v pondělí 26. února 2007 dopoledne v jídelně Domu s pečovatelskou službou.  Toho dne  bylo za přítomnosti senátorky Ing. Ludmily Müllerové,  starosty Jaroslava Zedníka, prezidenta Českého červeného kříže RNDr. Marka Jukla PhD. a ředitele Úřadu oblastního spolku ČČK Ústí nad Orlicí  Jiřího Preclíka veřejnosti představeno vozidlo Peugeot 806 v zelené barvě na tuto službu určené.
"Podobné služby chybí", rekapituloval tehdy starosta Jaroslav Zedník, o „Senior dopravu“ projevilo  zájem město, které následně kontaktovalo Oblastní spolek ČČK Ústí nad  Orlicí. „Dohodli jsme se, že poskytneme částku 150 tisíc na nákup vozu“  dodal starosta. Idea projektu je provozování sociální dopravy – přepravy pro seniory, osoby zdravotně postižené a matky s dětmi.  Projekt sociální dopravy se  specializuje na zajištění pomoci a podpory osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení. Jedná se o osoby, které jsou oslabeny díky své sociální  situaci nebo ztráty některé své schopnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí. Cílem je zajištění sociálního začlenění jako procesu, který osoby sociálně vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené, pomůže zapojit do  ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a napomůže jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Jedná se o zkvalitnění života výše uvedených osob v oblasti dopravní dostupnosti např. návštěvy u lékaře, nákupy atd.
Od toho dne  bylo možné po zavolání na telefon dispečinku 728 417 506 objednat vozidlo senior dopravy pro jakýkoliv důvod - návštěva lékaře,  rehabilitace, nákupy, návštěvy známých a příbuzných, návštěva hřbitova, odvoz k vlakům a podobně. Cena za odvoz byla stanovena velmi výhodně. Během let byla postupně upravována dnešní ceny byly stanoveny v roce 2015. Vozidlo seniordopravy je uzpůsobeno pro dopravu seniorů, aby se snadno nastupovalo a vystupovalo.  Senior doprava tak tehdy zrovnoprávnila naše důchodce proti občanům v Ústí nad Orlicí, kde tato služba v té době fungovala již déle než rok...
 
Podmínky využití Senior dopravy ČČK v roce 2017

  •  každý klient musí uzavřít smlouvu na službu senior dopravy (bez této smlouvy nemůže být přepraven)
  •  klientem může být: 1) senior (nad 55 let); 2) osoba zdravotně oslabená; 3) osoba přepravovaná k/od lékaře; 4) děti zdravotně oslabených rodičů

Cena za využití služby Senior dopravy od 1.1.2015

  •  1 jízda bez zakoupení permanentky za 40Kč
  •  permanentka na 5 jízd po městě za 150Kč (30Kč jízda)
  •  permanentka na 10 jízd po městě za 290Kč
  •  permanentka na 15 jízd po městě za 410Kč
  •  více klientů jedoucí ze stejného nástupního místa na stejné výstupní, platí za přepravu pouze 1 klienta

 Cesty do měst Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškrouna a Vysokého Mýta ze vzdálenosti do cca 10 km

z permanentky jsou odečteny vždy 2 modré body (městské)

více klientů jedoucí ze stejného nástupního místa na stejné výstupní, platí za přepravu pouze 1 klienta

Cesty mimo město nad 10 km

bez permanentky 8Kč za 1 km (čekací poplatek 40Kč/0,5 hodiny)

permanentka na 20 km mimo město (7,50Kč za 1km)

permanentka na 40 km mimo město (7,25Kč za 1km)

permanentka na 60 km mimo město (6,84Kč za 1km)

více klientů jedoucí ze stejného nástupního místa na stejné výstupní, platí za přepravu pouze 1 klienta

Informace k Senior dopravě ČČK - aktualizováno 1.1.2015: Senior doprava je provozována ve městech: Česká Třebová, Lanškroun, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto Na jednu permanentku je možná kombinace jízd město/mimo město

Cena za 30 minut čekání od 27,40 do 30Kč s DPH (dle permanentky), nebo 40Kč bez permanentky 

Kde si můžu objednat dopravu?  v České Třebové a okolí na tel.č.: 728 417 506
 

Porovnejme naši českotřebovskou senior dopravu s městem Oslavany:

Město Oslavany  (4700 obyvatel) zahájilo provozování služby "SENIOR TAXI Oslavany" od 1. února 2015. K dvouletému výročí trvání této služby v Oslavanech byla nedávno na ČT1 reportáž, kde si občané v Oslavanech nemohli zavedené Seniortaxi vynachválit. Město Oslavany tuto službu dotuje dvaceti tisíci měsíčně, t.j. 240 tis. Kč ročně.  Jedna cesta zde stojí 10,- Kč, do Ivančic 20.  Porovnejme to s Českou Třebovou. U nás je roční dotace města prakticky stejná (v návrhu letošního rozpočtu je 250 tis. Kč), senior dopravu provozuje Červený kříž, ale jedna cesta stojí 30 Kč, takže tam a zpět za 60 a to je proti dvacce rozdíl... Podívejme se proto na podmínky pro "Seniortaxi" v Oslavanech podrobněji:

Od středy 7. ledna 2015 je možno požádat o vydání průkazu SENIOR TAXI OSLAVANY a to na sekretariátu starosty města Oslavany. K žádosti je nutno předložit platný občanský průkaz, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P.
KRITÉRIA
Služba pro občany s trvalým bydlištěm v Oslavanech, starší 65 let a dále pro držitele průkazu „
ZTP“ a „ZTP/P“, mimo tuto věkovou hranici (oprávněný občan) Tato služba je poskytována pro k. ú. Oslavany, Padochov a Ivančice
ÚČEL SLUŽBY
Návštěva a využití služeb v Oslavanech a Ivančicích - návštěva lékaře, pošty,
MěÚ, nákup, návštěva přátel apod.
PROVOZNÍ DOBA  Zahájení provozu od 1. 2. 2015
V pracovní dny Po - Pá od 7:00 hod. do 14:00 hod.
OBJEDNÁNÍ SLUŽBY  Služba se objednává na telefonním čísle 721 111 029
Službu je nutné objednávat vždy den dopředu
Podmínkou poskytnutí služby je souhlas oprávněného občana s nakládáním s osobními daty. Po podpisu souhlasu budou zájemcům
vystaveny
Taxikarty, které budou sloužit k poskytnutí služby a budou  nepřenosné.
CENA SLUŽBY PRO OPRÁVNĚNÉ OBČANY
Osoba/1 nástup do vozidla = 10,- Kč /Oslavany,
Padochov/
Osoba/1 nástup do vozidla = 20,- Kč /Ivančice/
Více osob – jedna jízda = platí každá osoba /platba dle cíle/
Při nástupu do vozidla je nutno předložit platnou
taxikartu a platný  občanský průkaz.