Pohled na rotundu zcela volný, zmizel i smrk v soukromé zahradě.
Dominantou návrší zůstává přestavěný sirotčinec s nevkusnými lodžiemi

Aktéry byli pracovníci firmy Zelená radost z Přívratu. Na to, aby zmizel statný vzrostlý smrk, bránící při příchodu od města pohledu na rotundu sv.  Kateřiny potřebovali tři hodiny. Českotřebovský deník byl opět na akci připraven a  tak mohu díky Vojtěšce Vohralíkové, které při dění kolem sv. Kateřiny  opravdu nic neujde, poskytnout nejen snímky z kácení stromu, ale také opět porovnání dřívějšího a současného stavu. Nutné konstatovat, že se pohled na "Kostelíček" opravdu otevřel  a na rotundu je nyní při příchodu od města dobře vidět. Současně ovšem vynikla jako dominanta návrší rekonstruovaná stavba bývalého sirotčince čp. 254.  To zvýšení hřebene by se jistě dalo odpustit, jistě je pro využití objektu důležité, ovšem vystupující lodžie jsou opravdu na této stavbě "navíc" a nijak schovat nepůjdou.
Jedinou možností na jejich odstranění je uspět při obnově stavebního řízení. Stavební úřad Česká Třebová tuto obnovu řešil, ale zamítl. Proti rozhodnutí však bylo podáno začátkem roku 2017 odvolání, které by měl řešit nadřízený úřad, tedy odbor Krajského úřadu Pardubice. Pokud i zde důvody pro obnovu stavebního řízení nenajdou, nezbude, než se se současným stavem smířit a zvyknout si. Tak jako si zvykáme na zelenou budovu společnosti Rydo s rovnou střechou ve starší zástavbě v blízkosti městské památkové zóny. Dobře, že je nyní na rotundu i sousední rekonstruovanou budovu čp. 254 vidět z oken radnice. Mělo by to připomínat potřebu větší pozornosti a citlivosti při posuzování nových staveb  nebo rekonstrukcí ve starší zástavbě, nutnost vyžádání vizualizací z různých pohledů, v dnešní době pokročilé IT techniky samozřejmou i pro každého studenta architektury. Těžko požadovat, aby se veřejnost vyjadřovala ke zveřejněným stavebním plánům bez hodnocení dopadu stavby na celek. A divím se, že si příslušná komise nenechala takový výkres předložit. I přes snahu města o nápravu, úpravu pohledu na rotundu a její zviditelnění, řada lidí chápe povolení navržené rekonstrukce jako profesionální selhání komise městského architekta.
Připomínám si  pečlivost a připomínkování studie, kterou již před mnoha lety vypracoval městský architekt Ing. Jiří Jandera na dostavbu stále volného prostranství po bývalé prodejně zeleniny "U Novotných" na Tyršově náměstí.  Právě  zde se při posuzování velmi dbalo na to, jaký dům zde postavit, aby nerušil důležitý směr pohledu na kostel sv. Jakuba při příjezdu ze "Skalky" dolů na Tyršovo náměstí. Dům zde žádný nestojí a přesto je  jeho studie řadu let připravena. Možná je lepší současný prázdný prostor než narychlo bez posuzované studie vybudovaná "kostka" vedle Kapounova mlýna, která právě tento pohled velmi ruší.  Jenže to už nebyl městským architektem Třebovák Jiří Jandera. Ten by takovou stavbu nedopustil.  Přemýšlím někdy nad tím, co by říkal rekonstrukci domu u rotundy sv. Kateřiny, zda by ji schvaloval, nebo zamítl. Už se to bohužel nedozvíme... (mm)  Více ZDE
 
Kdo je Zelená radost - firma s velkými zkušenostmi působící v obci Přívrat, majitel Jiří Šilar, DiS. 
Reference: Pravidelná dlouholetá spolupráce při tvorbě zahrady budhistického kláštera ve vesnici Pomaia (Itálie, Toskánsko)
- kácení a ošetřování stromů pro město Litomyšl
- péče o památné stromy Litomyšlska
- postupná obnova zeleně obce Přívrat
- výsadby na obecních pozemcích
- výstavba dětského hřiště
- parčík s pomníkem místního rodáka, hudebního skladatele Antonína Bennewitze
- přípravy na hodnocení stromů pro Ing. J. Kolaříka Ph.D. (Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Polička)
- tvorba rodinných zahrad u řady soukromých osob
Fotografie Vojtěška Vohralíková  (archiv a 28/2 2017) Nabízí nejen vlastní kácení, ale také srovnání  fotografií současných z 28/2 - vždy vpravo a stavu, který byl asi před 14 dny. Na horní fotografii pod nadpisem článku je možné srovnat  fotografii i se skácenou tújí a smrkem s dnešním stavem. Je to docela velký rozdíl.... Jasně je však vidět, že ani tento zásah do zeleně z rotundy dominantu návrší neudělá.

                                         5 srovnání současného stavu se stavem předchozím z různých pohledů


Porovnání dominant po odstranění  stínících stromů.
Pokusíme se ještě snímek přefotit tak, aby bylo vidět více rotundy. Pak bude snímek ukázkou srovnání dvou dominant návrší.