"Veřejná schůze" na závěr jednání zastupitelů

Téma:  Nevyhovující podmínky pro život v okolí silničního průtahu  města
 
Po vyčerpání programu zastupitelstva dne 20. 2. dostala  slovo veřejnost. Dostavila se poměrně početná delegace 12  občanů bydlících podél  hlavního průtahu města. Jejich mluvčí paní Ludmila Procházková vysvětlila pohnutky, které je k aktivnímu vystoupení na schůzi zastupitelů vedly. Jsou to především nesnesitelné a stále se horšící podmínky pro život podlé hlavního průtahu města,  negativní jevy spojené s růstem dopravy. Bylo to vystoupení naléhavé, všichni, kteří poslouchali vycítili, že se jedná o vážný problém. Domy byly postaveny v době, kdy kolem nich prakticky žádný automobilový provoz nevedl, zatímco dnes se kolem prohání stovky desetitunových a těžších vozidel denně. Šířka komunikace a vzdálenost domů od  tras vozidel je malá, (prakticky 2 m od obydlené místnosti) bezpečnost chůze po úzkých chodnících nemůže zvýšit ani jejich nové předláždění.  Obyvatelé kolem silnice nevidí žádnou perspektivu svého vysvobození, zdi domů praskají, tabulky v oknech se třesou.  Paní Procházková byla  ještě před deseti lety známá krásně vypěstovanými muškáty  před okny svého domu. "Už nepěstuju nic, nic zde neroste, nemůžeme ani otevřít ona abychom je zalili, vše je také  obalené prachem," říká. 
Obchvat město nevybuduje, ani Pardubický kraj. To je jasné a potvrdil to jak starosta, tak přítomný  hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Obchvat města je v územním plánu města, také v tzv. Aktualizovaných zásadách rozvoje Pardubického kraje. "Děláme pro to co můžeme, prioritou bude vybudování D35, která bude osou Pardubického kraje, jako Třebovák vím, že město má díky průmyslu a nevyhovujícímu řešení automobilové dopravy velké problémy, které je třeba přednostně řešit."  Zapojili se i další diskutující, nejaktivnější byl Miloš Paar. Z vystoupení  vyzařovala skepse, obchvat byl nakreslen již před padesáti lety a i dnes je stejně v nedohlednu. Mnozí ani nechtěli vystoupit, mávali rukou - s tím prostě nepohneme, je vidět, že za nás nikdo bojovat nechce. Přitom k problémům dopravy toho bylo tolik napsáno, že by to vydalo na knihu. Žádné z okolních měst, kudy vede hlavní sinice nemá tak hustou obydlenou zástavbu, včetně škol, jako Česká Třebová....
Možná si to starosta tak neuvědomuje, ale z některých publikovaných zpráv či vystoupení v kabelové televizi vyplývá, že hlavní je přivaděč na dálnici a dálnice sama.  A Třebová ? - Počká. Prý dálnice (nejdříve v r. 2024) dopravu z našeho průtahu odvede a budeme mít po (těch největších) starostech.(?)  Pak se ukáže, bude-li obchvat vlastně potřeba. Kdo z Třebováků tomu ovšem věří, buduje-li se zase další logistické centrum kam budou jezdit další těžká vozidla a už dnes se pomalu nedá bezpečně ani přejít silnice? Čekáme na další smrtelné nehody? Takové zprávy jsou chápány jako alibismus, jako důvod proč nic nepodnikat, počkat až to za nás vyřeší jiní. Až na nás přijde řada, jestli vůbec - nebo za dvacet či třicet let?  Obrácený postup by byl logičtější - obchvat musí být protože je už teď dávno "po dvanácté", je tu nebezpečno. A přivaděče budujme až budeme mít tu dálnici, ne? 
 
Diskuze o budování obchvatu se ukázala jako neefektivní, paní Ludmila Procházková pak ukázala na nutnost okamžitých  opatření, které by mohly alespoň částečně v malé míře ulehčit život lidem kolem silnice. Pokud tedy nelze snížit daně z nemovitostí,  tak předložila tyto aktuální  požadavky:
1)  Zajistit větší bezpečnost  na Splavě vrátit na přechod velké zrcadlo.
2) Zlepšit čistotu a snížit prašnost - neprodleně zahájit čištění chodníků a okrajů silnice. Tato práce musí  začít už zítra!
3) Snížení hlučnosti - opět osázet parčík na Splavě větším počtem vysokých stromů ( břízy, smrky)...v tomto roce, nemusí to být drahé.  Před pár lety byly bez rozmyslu zbytečně vykáceny a situace se ihned o mnoho zhoršila!
4) Požádat o spolupráci dopravní školu  nebo DFJP,  spočítat frekvenci vozidel, zvlášť nákladní vozidla, zveřejnit údaje.
5)  Dlouhodobě sledovat množství škodlivin v okolí  světelné křižovatky  a silnice v údolí, dlouhodobé měření hygieny. Zveřejňovat, sbírat další argumenty pro investici do obchvatu, nehodovost, zjistit počet  postižených obyvatel a dětí ve školách...
 
O jednání zastupitelů  byl šot na "kabelovce", také zmínka o diskuzi k průtahu města. Co myslíte - byla to vyvážená informace, když nikdo z diskutujících  nedostal mikrofon a nemohl říci ani slovo, zatímco starosta ano a zahrál všechny připomínky tradičně "do autu".. Za informovanost  na OIKTV platíme roční dotaci 840 tisíc korun z peněz daňových poplatníků, tedy i těch, co bydlí třeba právě kolem té strašné silnice. Možná by tedy také mohli mít právo k tomu něco říci, ne? (Jednatel OIKTV  Martin Vašíček to vysvětluje omezenou stopáží pro reportáž, která i tak byla zvláště díky jednání s veřejností v závěru zasedání prodloužena asi o třetinu předpokládaného času. K problému se OIKTV vrátí.)
 
Ptal jsem se po jednání  paní Ludmily Procházkové, jak je s průběhem a výsledkem spokojena a proč přítomní žadatelé nekývli na možnost zprostředkování schůze se zástupci ŘSD, kterou starosta Jaroslav Zedník nabídl?
"Na jedné straně jsem ráda, že jsme spolu se dalšími sousedy mohli vysvětlit naše velké potíže, že jsme byli vyslechnuti, ale zdá se mi to na druhou stranu trošku málo.  Jako by po celou dobu byl mezi námi, "lidmi od silnice" a vedením města nějaký hluboký příkop - tady jsme my a tam oni. Také zmíněná nabídka tak byla postavena: "Chtěli byste pro Vás zorganizovat..." proč proboha pro Vás?  Přece pro nás pro všechny! Nabídka  byla podle našeho kolektivu  učiněna asi tak, že když teda budete chtít, tak my pro vás něco uděláme..... "    MM