DUBNOVÉ SETKÁNÍ 12 KLÍČŮ      

V březnu se uskutečnila jedna přednáška v rámci Projektu 12 klíčů, jejíž téma neslo název Moc emocí. Závěrem přednášky byla emoční pantomima, kterou si zahráli všichni zúčastnění. Zpětně Vám příchozím tímto děkuji za Váš zájem, pozornost i aktivitu.
V květnovém programu se můžete těšit na přednášku s názvem Psychoterapie závislostí, práce s psychiatrickými pacienty, která proběhne v pondělí 24.4. od 17 hodin opět v malém sále Kulturního centra Česká Třebová.  Problematice, které je přednáška věnována, se věnuji ve svém profesním životě. Svou osobní zkušeností bych Vám chtěla zprostředkovat pohled na život pacientů v léčebně a proces jejich léčby v práci s těžkými životními okolnostmi, které mohou vyústit až v duševní nemoc. Závislost patří mezi nejčastější diagnózy, které psychiatrické ambulance nebo nemocnice řeší. Smyslem přednášky je vyvrátit možné předsudky, které ohledně psychiatrických onemocnění ještě v současné společnosti kolují a zároveň nabídnout pohled na léčbu psychoterapií jako alternativu farmakoterapie nejen u duševních chorob.
Zároveň bych Vás chtěla vyzvat, abyste si připravili kratičké příspěvky, kterými můžete v závěru realizace projektu přispět ke vzájemnému sdílení vědomostí, zkušeností či čehokoli zajímavého, co Vás baví nebo zajímá.
Aneta Unzeitigová