PRVOMÁJOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

 (pracujících i nepracujících)


 
PROPOZICE
 
A. Všeobecná ustanovení:
1. Pořadatel:                       SOKOL Č. TŘEBOVÁ a SK GEODÉZIE Č. TŘEBOVÁ
2. Datum konání:               pondělí 1. května 2017 od 9:00hod.
3. Místo konání:                volejbalové kurty Na Skále
4. Organizační výbor:        Jana Rejmanová, TM: 724515774 e-mail: j.rejmanova@email.cz
                                            Michal Kadlec TM:777787673 e-mail: ctmkadlec@gmail.com
5. Turnajová komise:        Jana Rejmanová, TM: 724515774 e-mail: j.rejmanova@email.cz
                                            Michal Kadlec TM:777787673 e-mail: ctmkadlec@gmail.com
6. Účastníci turnaje:          Kategorie A - svěží pracující.   Kategorie B - znavení pracující.
V obou kategoriích je povinnost mít v družstvu minimálně 2 ženy. Kategorie A je určena zdatnějším hráčům a hráčkám, kategorie B je spíše určena srdcařům, ryzím amatérům a volejbalistům a volejbalistkám, kteří se necítí na kategorii A.
7. Turnajový vklad:           Vklad ve výši 300 Kč, uhradí startující družstva pořadateli při prezentaci v den turnaje do 8.30 hod.
8. Náklady:                        Družstva startují na vlastní náklady a nebezpečí
9. Občerstvení:                   Bude zajištěno přímo na volejbalových kurtech.
10. Přihlášky:                      Emailem či telefonicky na členy organizačního   výboru do středy 26. 4. 2017
 
B. Technická ustanovení:
1. Předpis:                         Hraje se dle platných pravidel ČVS a „rámcových propozic“.
2. Startují:                         Hráči a hráčky, registrovaní i neregistrovaní.
3. Hrací systém:               Hraje se současně na 4 hřištích dle systému,
                                          který bude určen pořadatelem podle počtu přihlášených družstev.
4. Rozhodčí:                      Rozhodčí zajistí přihlášená družstva.
5. Míče:                            Hraje se s míči, které odpovídají požadavkům mistrovských soutěží ČVS. Míče zajistí pořadatel turnaje.
6. Čekací doba:                5 minut po vyhlášení utkání (po tomto čase bude vyhlášena kontumace výsledku).
7. Námitky:                      Písemné a ani slovní jsou nepřípustné. Jdeme si zahrát, ne se pohádat.
8. Ceny:                            Zajistí pořadatel.
9. Ostatní:                        Pořadatel nezodpovídá za případné ztráty osobních věcí v prostorách sportoviště.
10. Změny:                        Pořadatel si vyhrazuje v případě nutnosti právo změn těchto propozic.