Českotřebovský deník 58/2017 (1.3.)   
Komise řešící možnosti omezení hazardu měla 1. března další schůzku

Zatím se zdá, že se žádné vyřešení problému neblíží. "Trochu mě překvapuje, že někteří členové nejsou řádně seznámeni s problematikou povolování technické hry podle nového zákona, domníval jsem se, že jsou v komisi proto, že jim je tato problematika blízká," řekl Petr Skopal, jeden z iniciátorů práce této komise. "Zatímco města v okolí všude již městskou obecně závaznou vyhlášku k regulaci hazardu ve městě přijala (Lanškroun, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Svitavy a letos nově také Žamberk), tak velká část volebních stran v českotřebovském zastupitelstvu má stále z přijetí i sebeméně účinné vyhlášky nejspíš hrůzu." Důsledek může být ten, že se město zřekne vůbec jakékoliv regulace hazardu, Česká Třebová se stane městem hazardu zaslíbeným, ve kterém se do zřízení nových heren případně kasín dá hodně investovat, aniž by  mohlo městské zastupitelstvo proti tomu jakkoliv zasáhnout.. Neuvědomujeme si, že se tím může připravit pro zdejší obyvatele vážná sociální past.  Ani finanční prostředky, které zatím z technické hry na automatech do městské pokladny plynou nemusí být věčně.  Zatím platí herny z automatů daň ve výši 35% (minimálně však 9200 Kč z jedné hrací pozice) a tento výtěžek se rozděluje  tak, že 65% z výtěžku připadá obcím dle počtu hracích pozic a 35% připadá státu.  U ostatních druhů hazardu se ovšem výtěžek rozděluje jinak: 70% dostává stát a 30% obce, které se o  svoji část výtěžku dělí podle počtu obyvatel. Existuje trvalá snaha ministra financí  rozdělovat daň z technické hry stejně jako z ostatního hazardu. Potom se může stát, že nám ve městě zůstanou automaty, ale finanční prostředky s jejich fungováním spojené velmi podstatně klesnou. To si uvědomili např. nedávno ve Svitavách, kde díky své přijaté vyhlášce zakázali zřízení dvou nových kasín. Teď už jim zbývá jen přijít do České Třebové. My je přivítáme s otevřenou náručí?  Ani nebudeme muset, budou-li mít tzv. základní povolení ministerstva financí a zřídí hernu (nebo kasíno) v souladu s podmínkami zákona, tak nemáme žádný nástroj, tak tomu zabránit. A nemusí jít hned o úplný zákaz hazardu, ale o jeho omezení a zabránění vzniku nových heren.
Přitom je vše v našich rukou - přečtěte si stanovisko JUDr. Ondřeje Závodského, Ph.D., náměstka ministra financí ZDE
 
Sociální služby Česká Třebová  - Domov pro seniory příjme do nepřetržitého provozu všeobecnou zdravotní sestru, režim práce dvanáctihodinový. Požadavky: platná registrace bez odborného dohledu, flexibilita, dobrý zdravotní stav, samostatnost, organizační schopnosti,  Kontaktní osoba: Dagmar Drvoštěpová vedoucí zdravotního úseku tel.739344576 email: zdravotni@socialnisluzbyct.cz  Nástup od poloviny dubna 2017.  Plat dle Katalogu prací

Třída Motýlků z MŠ Vinohrady v Domově pro seniory

Se svými karnevalovými radovánkami se přišly děti z MŠ Vinohrady podělit k babičkám a dědečkům do Domova seniorů. Oblečeny v maskách zatančily, zazpívaly, přednesly básničky s karnevalovou a zimní tematikou. O tato vystoupení byl mezi klienty Domova seniorů velký zájem a velmi se líbilo. Na závěr děti rozdaly drobné karnevalové dárečky, které samy vyrobily. Odměnou jim byla pochvala a slzy v očích diváků, vyvolané dojetím. Pro děti to byl silný citový zážitek a ihned začaly vymýšlet, čím udělají babičkám a dědečkům radost příště. Učitelky třídy Motýlků
 
Středisková rada KSČM v České Třebové Vás srdečně zve ve čtvrtek 9.3.2017 v 15,30 hod
na oslavu MDŽ v Domu práce nad lékárnou Arnika v Masarykově ulici.
Zajištěno je malé občerstvení, bohatá tombola a živá hudba.
Účastnit se nemusí jenom ženy, ale i jejich mužské polovičky. Srdečně zvou pořadatelé.
Prodávám pozemek ve Svinné u České Třebové - č. parcelní 41/7, a 41/4 
více informací na tel: 739156593 - Kadlecová Zuzana
 
Březnový termín přednášky Projektu 12 klíčů

Další setkání frekventantů Projektu 12 klíčů proběhne v pondělí 20. března od 17 hodin v malém sále Kulturního centra Česká Třebová. Můžete se těšit na přednášku s názvem „Moc emocí“, která bude zaměřena na zvládání emoční zátěže, ventilování negativních emocí, rozpoznávání výrazů tváře, emoce v marketingu a zábavné aktivity zaměřené na rozvoj emoční inteligence. Setkání je určeno všem stávajícím účastníkům z nového i loňského běhu a je otevřena i nově příchozím, kteří mají zájem o seberozvoj a vzdělávání. Mgr. Aneta Unzeitigová (lektor a realizátor projektu)
 
Taneční škola Knířovi informuje – březen 2017

Blíží se jaro a my jsme pro Vás připravili tradiční taneční kurz.
31. 3. 2017 zahajujeme taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé.
Můžete se zúčastnit i jednotlivých lekcí. Poskytujeme také individuální výuku tance dle Vašich přání. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo na Facebooku (Taneční škola Knířovi), případně na telefonu 606 223 070.
 
Ve východních Čechách chybí minimálně šest tisíc dárců krve

V Královéhradeckém i Pardubickém kraji zvlášť chybí oproti doporučení Evropské unie minimálně tři tisíce dárců krve. Rada Evropy stanovuje optimální počty dárců na 4–6 % populace. V celorepublikovém měřítku chybí tedy asi 100 tisíc dárců a na úrovni obou zmíněných krajů zhruba 3 tisíce, vyplývá to ze statistiky ÚZIS. Z počtu registrovaných dárců se navíc zvlášť evidují ti, kterým byla krev skutečně odebrána. V Královéhradeckém kraji je takto aktivních 92 % registrovaných dárců a v Pardubickém jen 60 %. „Doporučení Rady Evropy ohledně počtu dárců krve považuji za moudré. Počítá s nějakou minimální rezervou pro plynulý chod zdravotnických zařízení. Na bezprostředních zásobách krve v nemocnici by neměla být patrná každá chřipková epidemie nebo doba dovolených,“ říká hematolog a lékařský náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
V ideálním případě by měla mít Česká republika při dodržení nižší doporučené hranice čtyř procent populace 422 tisíc dárců krve, má jich však jen 346 tisíc a z toho jen 291 tisíc těch skutečně odebraných. V Královéhradeckém kraji je evidovaných necelých 19 tisíc dárců a vzhledem k počtu obyvatel by jich bylo potřeba 22 tisíc. V Plzeňském kraji registruje 18 tisíc dárců a jejich optimální počet by byl o necelé 3 tisíce vyšší. „Ti dárci chybí hypoteticky nikoliv absolutně. To znamená, že je z dobrých důvodů doporučeno jich mít více, ale v reálu nemusela zatím nastat žádná krizová ohrožující situace, kdy by se to projevilo. Ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové jsme zatím nemuseli čelit potížím s nedostatkem krve, kdy bychom nebyli schopni zajistit pro pacienta potřebnou léčbu. Naši dárci pravidelně chodí. Krev se nakonec vždycky sehnala. Ale zaznamenal jsem, že se nedávno třeba plzeňská nemocnice obracela na média pro akutní nedostatek krve. Čtyři procenta populace v řadách dárců by se určitě hodila,“ říká profesor Jaroslav Malý. S problémem občasného nedostatku krve se musejí vypořádat spíše větší města, kde transfuzním stanicím konkurují soukromá plazmaferická centra, která mimo jiné nemusí dodávat léčiva vyráběná z krve na český trh, ale do zahraničí, a nabízejí navíc dárcům finanční odměnu 600 korun za odběr. „Mezi dárci jsou často vysokoškoláci a tyto peníze mohou být významným přilepšením jejich studentského rozpočtu. Odběr plazmy a krevních destiček lze mimochodem provádět mnohem častěji. Zatímco odběry krve se obvykle realizují 4krát do roka a minimální pauza mezi nimi jsou dva měsíce, odběry plazmy se mohou teoreticky dělat každých 14 dní,“ dodává profesor Malý.