Českotřebovský deník 59/2017(2/3)    
Sociální služby Česká Třebová

Domov pro seniory příjme do nepřetržitého provozu všeobecnou zdravotní sestru, režim práce dvanáctihodinový.
Požadavky: platná registrace bez odborného dohledu, flexibilita, dobrý zdravotní stav, samostatnost, organizační schopnosti,  Kontaktní osoba: Dagmar Drvoštěpová vedoucí zdravotního úseku tel.739344576 email:
zdravotni@socialnisluzbyct.cz  Nástup od poloviny dubna 2017.  Plat dle Katalogu prací .

V pátek 3. března  v 19:15 hodin startuje na atletickém halovém ME v Bělehradě v rozběhu na 1500 metrů český reprezentant, Třebovák Jan Friš. Držíme palce, vše uvidíme  na ČT2 !

Jaká bude strategie rozvoje nemocnic Pardubického kraje

O dalším řešení strategie rozvoje  Nemocnic Pardubického kraje spojených do jedné akciové společnosti  se stále jedná na různých úrovních. Odborníci zdůvodňují, že rozvoj všech pěti nemocnic nemůže nýt dále  stejný, bude nutná diferenciace.   Ovšem zase jiní odborníci si nedovedou představit tu diferenciaci v praxi a budou ji odkládat a brzdit. Je otázkou, zda to napomůže k dobré atmosféře v nemocnicích a důvěře pacientů. Na jedné straně investujeme prostředky do projektu Přátelská nemocnice a na druhé straně se vytváří nedůvěra spojená s nespokojeností lékařů, nyní v nemocnicích Litomyšl a Chrudim, kde mají být prováděny především plánované výkony a nebude potřeba 24hodinová pohotovost. Jenže změny mají proběhnout jindy v Litomyšli a jindy (mnohem později) v Chrudimi, což je na tom právě to problematické. Protože v Litomyšli v tom vidí další past, která sníží prestiž litomyšlské nemocnice a na změny v Chrudimi pak už ani nedojde. Stále se ovšem jedná a to je ovšem nejdůležitější. Svědčí o tom i to, že se dnes 2. března konala na Městském úřadě v Litomyšli porada hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického se starosty měst Ústí n.O , Svitav a Litomyšle a zástupců Nemocnice Pardubického kraje. Foto Luboš Kozel
 
Výběrové řízení na ředitele nemocnic v Ústí n.O., Svitavách a Litomyšli 

Nemocnice v Ústí n.O., Svitavách a v Litomyšli mají mít společné vedení a společného ředitele. Výběrové řízení již proběhlo, Výsledkem je, že nemocnice v Ústí, Svitavy a Litomyšl bude řídit bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek. K jeho cílům patří  optimalizovat náklady a centralizovat drahé provozy, u nichž je třeba počítat s většími investicemi a vyššími nároky na počet personálu. Výsledky byly již potvrzeny. Nemocnice v Pardubicích a v Chrudimi povede Štěpánka Franková, bývalá primátorka Pardubic.

Pronajmu garáž v Lukách. MOBIL 724 648 231

Zdravotní sestry sloužící v nemocnicích u lůžek pacientů získají již od července ke svému platu navíc dva tisíce korun.

Pro nemocnice, které nejsou přímo zřizované státem, vytvoří Ministerstvo zdravotnictví ČR speciální dotační program. Tento režim se týká všech zařízení v rámci společnosti Nemocnice Pardubického kraje a.s., která se společně s Pardubickým krajem o čerpání financí z tohoto dotačního programu zajímá mezi prvními. O možnosti získat finanční prostředky jednali v průběhu února s novým ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem také zástupci Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast zdravotnictví Ladislavem Valtrem.
„Byli jsme ubezpečeni, že prostředky budou v letošním roce řešeny prostřednictvím speciálního jednorázového dotačního titulu. V následujících letech budou finance zajištěny přímo úhradovou vyhláškou,“ uvedl hejtman Martin Netolický, na kterého navázal radní Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Podle informace, kterou jsme na osobním setkání získali od ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, bude pro tyto účely celorepublikově vyčleněno 400 milionů korun, které ministerstvo dá ze své rezervy. Jsme připraveni okamžitě žádost do dotačního programu podat, abychom našim sestrám zajistili tento příplatek nejlépe ihned od července,“ uvedl radní Valtr.
Ten také připomněl způsob odměňování zdravotních sester v České republice. „Jsou odměňovány podle dvou zákonů na základě toho, v jakém zařízení pracují. V případě sester odměňovaných podle zákona o platu, bude vláda novelizovat nařízení o příplatku za směny. Pro zvýšení platů za směny v přímo řízených nemocnicích získalo Ministerstvo zdravotnictví 600 milionů korun. Sestry odměňované podle zákona o mzdách, což je případ našich zařízení, si polepší právě ze zmíněného dotačního programu,“ dodal radní Valtr.
Ministerstvo zdravotnictví řeší odměňování sester na popud stížnosti Evropské federace sesterských asociací (EFN).Souhlasíme s názory nového ministra, že nedostatek sester je nutné řešit především navýšením jejich platů, protože jen tak zajistíme, že sestry nebudou odcházet do jiných oborů nebo do zahraničí,“ dodává Martina Šochmanová za Českou asociaci sester. V českém zdravotnictví působilo v roce 2015 celkem 82 688 všeobecných sester a porodních asistentek. Jejich počet v posledních letech klesá a přináší velké problémy při zajišťování kvalitní zdravotní péče. Podle posledního odhadu Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že v Česku chybí téměř 3 300 sester na plný úvazek, z toho téměř polovina v nemocnicích.
 
Výroční schůze ochránců přírody ZO ČSOP Podorlicko

 ¨
Výroční schůze se konala za velké účasti členstva ve čtvrtek 2. března podvečer. Jen programová část trvala více než dvě hodiny. Mimo podání všech zpráv vztahujících se k úspěšnému roku 2016 (které patří do programu každé výroční schůze) se  hodně času věnovalo také diskuzi nejen nad plánem dalších akcí v roce  2017, ale např. nad potřebou finančního zajištění postupné obnovy jednotlivých zastavení Stezky smyslového vnímání údolím Skuhrovského potoka, která byla otevřena již před 15 lety a vyžaduje již proto každý rok stále náročnější údržbu, někde i obnovu informačních tabulí. Na celé stezce jich je umístěno 16 a některé potřebují také aktualizovat. Již letos  je první z tabulí k obnově připravena. Na schůzce byl zvolen nový sedmičlenný výbor, který bude organizovat práci ochránců přírody ve třech základních oblastech: terénní práce (první z nich bude opět jarní záchranný transfer obojživelníků u Přívratu), činnost v ekocentru Podorlicko v Podbranské ulici pro školy a pro veřejnost   (výstavy, přednášky, propagační akce), třetí oblastí činnosti ochránců přírody je vlastní spolková činnost, na kterou bude v roce 2017 kladen větší důraz, než v letech předešlých.  K podrobnému hodnocení práce ochránců přírody ze ZO ČSOP Podorlicko se vrátím. (mm)
Den dobrovolnictví bude letos ve Svitavách

Pardubice (2. 3. 2017) - Na setkání dobrovolnických center z Pardubického kraje s krajským radním pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou se všichni shodli na pokračování krajského Dne dobrovolnictví, který se loni poprvé konal na chrudimském náměstí. Letos se uskuteční ve Svitavách 8. června. Představí dobrovolnické aktivity veřejnosti, někoho možná inspiruje k další nezištné pomoci a sérií koncertů poděkuje dosavadním dobrovolníkům za jejich práci.
Pardubický kraj již několik let spolupracuje s Akademií věd na sociologických průzkumech. Pomáhají také v dobrovolnictví. „Díky tomu se dozvídáme například to, že až pro tři čtvrtiny dobrovolníků je motivem pro jejich zapojení do této činnosti její smysl, berou ji jako významnou životní hodnotu, je pro ně morální potřebou. Více než peněz si cení spokojenosti ze strany klienta a poděkování ze strany dobrovolnické organizace,“ shrnuje Pavel Šotola některé výstupy z čerstvého průzkumu Akademie věd. „Víme, že rezervy jsou v náboru dobrovolníků i propagaci jejich práce, v tom bychom dobrovolnickým organizacím chtěli pomoct. Zvláště mladí lidé se do dobrovolnické práce zapojují jen na čas, než odejdou někam za studiem nebo za prací, ale i to je pro ně dobrá zkušenost, dobrovolnické organizace s tím musí počítat a nábor pravidelně opakovat,“ dodává Šotola.
Před dobrovolnickými organizacemi je i letos mnoho výzev. V březnu a dubnu se bude rozhodovat o jejich žádostech na krajské dotace, 21. dubna se koná tradiční Den Země v Pardubicích na Pernštýnském náměstí a v červnu se rozjíždějí Burzy filantropie v jednotlivých okresech.
„Zajímavě se rozvinula i spolupráce s partnerským francouzským regionem Centre. Domluvili jsme se, že v letošním roce si dobrovolnická centra vymění tři dobrovolníky na dlouhodobých osmiměsíčních stážích, takže se těšíme na nové zkušenosti, které by mohly dobrovolnickou činnost u nás obohatit,“ přinesl novou informaci Pavel Šotola. Zkušenosti s Evropskou dobrovolnou službou mají v našem kraji zatím pouze ve Svitavách.
 
Hasiči i záchranáři postupovali při zásahu v Poličce správně

V souvislosti se čtvrteční explozí v areálu Poličských strojíren je hojně diskutován postup prací bezprostředně po výbuchu. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický vyzdvihuje práci všech složek integrovaného záchranného systému a zároveň chce od vedení společnosti znát nastavení interní komunikace v případě obdobných krizových situací.
„Z mého pohledu integrovaný záchranný systém fungoval v případě Poličky zcela bez chyb. Je vidět, že každoročně pořádaná taktická i prověřovací cvičení mají obrovský význam pro připravenost jednotlivých složek IZS a zkušenosti z České Třebové a Poličky jsou pro nás podpůrným argumentem pro pokračování obdobných cvičení,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zároveň vyjádřil k možnému pochybení na straně společnosti. „O chybách v době poplachu jsem byl informován a nyní můžeme prověřovat, zda došlo k naplnění postupů, se kterými počítají havarijní a poplachové plány. Prověřit se musí vnitřní zabezpečení i zabezpečení vnějšího perimetru,“ sdělil Netolický. „Od pátečního odpoledne přemýšlím, jak je možné, že vrátnice vůbec nevěděla o mimořádné události v areálu, natož ve kterém objektu k ní došlo. V době sofistikovaných systémů je to pro mě velmi překvapující, protože jsem často seznamován při návštěvě obdobných zařízení s velíny i dispečerskými  stanovišti, která bývají na špičkové úrovni. Nevím, jak to bylo v tomto případě. Pana ředitele jsem již požádal o setkání k dané věci,“ řekl hejtman.
Ten se také vyjádřil se ke zrušení podnikové jednotky požární ochrany. „Až do roku 2010 fungovala v areálu profesionální podniková požární jednotka. Na základě žádosti společnosti byla po několika jednáních a souhlasu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje zrušena. Proti tomuto kroku tehdy velmi silně vystupoval tehdejší hejtman Radko Martínek, avšak kraj neměl na finální rozhodnutí žádný vliv,“ dodal Netolický.
 
Filmová hudba Hanse Zimmera zazní v Rudolfinu i ve Skutči

Více než šedesátka mladých hudebníků s japonským dirigentem přijedou na skutečský festival zahrát ty nejlepší hollywoodské melodie. Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč do svého programu před několika lety zařadil i v současné době tolik populární crossoverové koncerty. Pořádá je na zimním stadionu. „Atmosféra těchto koncertů je jedinečná a strhující. Symfonické orchestry jsou výborně nazvučené, posílené o rockové muzikanty a skvělé sólisty. Koncerty probíhají ve večerních hodinách, nechybí tedy ani světelná show. Jde o nevšední hudební i vizuální zážitek, srovnatelný s návštěvou koncertů zahraničních hvězd,“ popisuje koncerty na zimním stadionu Lenka Frídlová z pořadatelského týmu.
Filmová filharmonie s dirigentem Chuheiem Iwasakim je symfonickým orchestrem, který se – jak název napovídá – specializuje na filmovou hudbu. Díky tomu se návštěvníci přenesou na divoký Západ, do dalekých galaxii, do světa kouzel nebo se mohou třeba bát u melodií hororových filmů. Koncert ve Skutči nabízí hudbu z dobrodružných filmů, z takových hitů, jakými jsou Piráti z Karibiku, Gladiátor či Poslední samuraj, jejichž autorem je slavný Hans Zimmer. Dále zazní například hudba ze série filmů Indiana Jones od Jonese Williamse, který úzce spolupracoval i se Stevenem Spielbergem a složil hudbu i ke kultovnímu filmu Čelisti.
Prostor rozezní též hudba Alana Silvestri z filmu Mumie, nebo úchvatné melodie z filmů Poslední mohykán, Zorro či Jurský park.
„Každý člen orchestru má velké hudební zkušenosti, navíc nás spojuje zájem o filmovou hudbu, proto můžeme návštěvníkům koncertu slíbit neopakovatelný zážitek s tematickým repertoárem,“ říká ředitel Filmové filharmonie Matěj Lehár.
 Pokud to máte daleko do Prahy, kde FILMharmonie koncertuje 22. dubna ve Fóru Karlín, můžete se bez obav 26. dubna vydat do Skutče. Vstupenky v hodnotě 400 Kč jsou již prodeji na http://vstupenky.skutec.cz.  Začátek koncertu na zimním stadionu je ve 20 hodin.
Další akce:
V kostele Panny Marie v Luži v neděli 23. dubna proběhne koncert souboru Collegium Cantantium a zazní v něm výběr spirituálů a dílo Antonína Dvořáka. Ženský vokální soubor již byl hostel festivalu, v roce 2012 v Luži uvedl slavný písňový cyklus Adiemus.
Na co se ale návštěvníci festivalu těší nejvíce, jsou dva velké koncerty na zimním stadionu ve Skutči. Filharmonie Hradec Králové aranžovala písně legendární skupiny Beatles, návštěvníci si je budou moci vychutnat ve středu 19. dubna. Na tento koncert už jsou k dispozici pouze vstupenky na stání.
Pěkná volná místa však nabízí druhý koncert na zimním stadionu. Filmová filharmonie s japonským dirigentem Chuheiem Iwasakim zaplňuje sály po celé republice. Ve středu 26. dubna se o to pokusí i ve Skutči. Jak již název samotné filharmonie napovídá, zazní převážně filmová hudba. Těšit se můžete na Jurský Park, Posledního mohykána, Indiana Jonese, Gladiátora nebo Piráty z Karibiku.
V pátek 28. dubna na pódiu Kulturního klubu Skuteč předvede taneční umění baletní soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. Balet s takřka pohádkovým námětem a krásnou romantickou hudbou Giselle představí i vynikající zahraniční sólisty.
Alfred Strejček do Skutče přiveze další pořad a vystoupí v něm s Jitkou Molavcovou a dvěma hudebníky Hradišťanu. Rozprava Oráče se Smrtí je originálním a velmi poutavým tématem podle středověkého spisu Jana ze Žatce.
Celý festival uzavře Závěrečný koncert s Carmen v neděli 7. května, ve kterém uslyšíte nejslavnější španělská díla.
Více informací naleznete na http://festival-hudebni.skutec.cz
 
Ratibořice – Babiččino údolí čeká velká stavební obnova

V měsíci březnu bude zahájena (pokud to klimatické podmínky umožní) stavební akce pod názvem "Státní zámek Ratibořice - odstranění škod po povodni z června 2013 na Národní kulturní památce", tj. komplexní obnova vodního díla Mlýnský náhon v Ratibořicích. Zadavatelem a investorem akce je Národní památkový ústav, který je příjemcem účelové státní dotace z finančních prostředků v gesci Ministerstva kultury ČR na odstraňování škod po povodni v roce 2013.  Celková cena díla, včetně nákladů na projekt činí 7 702 043 Kč.
Po zahrazení vtoku vody do náhonu u Viktorčina splavu bude proveden zevrubný průzkum na výskyt předpokládaných vodních živočichů (škeble rybničné, střevle potoční, případně dalších druhů ryb, mlžů, raků apod.). V případě výskytu budou živočichové odloveni, vysbíráni a přemístěni na jiná vhodná náhradní stanoviště, např. do jiných zavodněných úseků navazujících závlahových kanálů, aby po dokončení díla mohli být navráceni zpět do míst svého původního výskytu. Následovat bude práce se středně těžkou mechanizací ve vlastním čištění mlýnského náhonu v délce 750 m a obnovení jeho původního lichoběžníkového průtočného profilu. Po dokončení čištění dojde k celkové výměně a zhotovení všech 4 mostků vedoucích přes náhon, bude obnoveno nebo celkově rekonstruováno všech 6 stavidel v celé délce náhonu, tzn. jak stávající, tak i dvě stavidla dlouhé roky nefunkční a nepoužívaná. Budou obnoveny kamenné opěrné zdi v úsecích koryta. Pomyslným vrcholem díla bude založení a zhotovení zcela nových dřevěných vantroků včetně nátokových stavidel jak pro mlýn, tak i pro mandl. Obnovena bude funkčnost také 3 vodních kol - jednoho zcela nového a jednoho repasovaného pro Rudrův mlýn. Vodní kolo mandlu bude také celkově repasováno. Obnova historického mlýnského náhonu je významná nejen z hlediska památkové péče, ochrany životního prostředí, ale také pro možnost řádného a správného užívání tohoto vodního díla.
Případná omezení pro návštěvníky vysvětluje kastelán Ivan Češka takto: „ Po celou dobu obnovy budeme návštěvníky prosit, upozorňovat, aby dbali zvýšené bezpečnosti, respektovali to, že k obnově dochází. Nicméně do provozu areálu zasáhne obnova výrazně pouze jednou – ještě před zahájením sezóny (1. 4.) uzavřeme v březnu na cca deset dní přístup do Babiččina údolí v úseku (prostoru) Panský hostinec - Rudrův mlýn - Viktorčin splav. Doufáme, že veřejnost toto krátkodobé opatření pochopí a bude respektovat.