Českotřebovský deník 60/2017 (3/3)    
Poděkování za spolupráci a pomoc při výměně dětských botníků v šatnách MŠ Vinohrad

Plánovaná výměna nábytku dětských šaten se vlivem nepředvídatelné sněhové nadílky zkomplikovala. Přístupová cesta do dvoru školy byla nesjízdná. Nejprve jsme tedy museli umístit dosud nesestavený nábytek do náhradních prostor Svářečské školy. Teprve s příchodem teplejšího počasí se dne 1.3.2017 uskutečnil převoz.  Děkujeme zejména dobrovolným hasičům za odvedení té nejtěžší práce při stěhování starých, masivních šaten. Dále děkuji firmě TEZA za zapůjčení automobilu.  Chtěla bych také touto cestou poděkovat rodičům, kteří nám vyšli vstříc tím, že si zajistili náhradní péči pro své děti a takto umožnili pedagogům věnovat svůj čas přípravě nového interiéru šaten.  Jana Herynková

Pronajmu garáž v Lukách. MOBIL 725 648 231

Aktuality:


Vrcholná atletika s českotřebovskou účastí. Českotřebovský atlet Jan Friš startoval na atletickém halovém Mistrovství Evropy v Bělehradě. V 19.15 se objevil na startu rozběhu na 1500 metrů v ostré konkurenci. Viděli jsme jeho výkon 3:50,38  na 5. místě v 1.  rozběhu, přímo postupovali první dva. Jeho osobní rekord je ovšem rychlejší 3:43,72. Jan Friš nyní závodí pod trenérem Červinkou v Dukle Praha. Jeho druhý kolega v reprezentaci Filip Sasínek z Uherského hradiště byl však v 2. rozběhu úspěšnější, rozběh vyhrál s dobrým časem na hranici jeho osobního rekordu. (Uspěl i ve finále a získal pro ČR bronzovou medaili).


Výstava v městské knihovně V městské knihovně byla (v galerii na schodech) otevřena výstava pastelů Pavly Klimešové.

Světlušky na Pekláku: podvečer se sjezdovce objevily světlušky. Byl to další zajímavý projekt Peklák týmu na závěr letošní dlouhé lyžařské sezóny.

Návštěva zvířátek v MŠ Habrmanova

V úterý 28.2. opět navštívil MŠ Habrmanova pan Pecháček z Terracentra se svými zvířecími kamarády. Tentokrát jsme si mohli prohlédnout a dokonce i pohladit činčilu, psouna, želvu, gekona, varana, agamu a dva hady, z nichž jeden byl dlouhý téměř přes polovinu třídy! Přijela za námi i veverka, ale protože bylo ještě chladno, většinu času pospávala. Naopak svišť o sobě neustále dával vědět hlasitým hvízdáním. Pan  Pecháček ukázku doprovodil zajímavým výkladem a slíbil, že se za námi ještě tento školní rok jednou zastaví, neboť některá zvířátka ještě spala zimním spánkem. Již nyní se moc těšíme, protože tato setkání jsou pro děti naprosto jedinečná díky blízkému kontaktu se zvířátky a možnosti získat odpovědi na všechny všetečné otázky.
 
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

V úterý 14. února dva vítězové školního kola (dvou věkových kategoií) reprezentovali naší školu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce konajícím se v DDM Duha v Ústí nad Orlicí. Po písemném testu statečně čekali mnoho desítek minut na ústní část zkoušky. Oba dva obstáli ve vynikající konkurenci studentů z celého okresu výtečně.
Filip Štusák obsadil 1. místo v kategorii 6.- 7. tříd. a  Jaroslav Vébr 5. místo v kategorii 8.- 9.tříd.
Jsme na naše studenti hrdí.Gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen ve studiu, ale hlavně při užití angličtiny v praktickém životě.

Ztráta

pokutových bloků


Nálezce prosíme o vrácení cenin. Oznámení o dopravní nehodě na tísňovou linku 112 přimělo 26. ledna 2017 českotřebovskou policejní hlídku rychle vyjet k místu události v jejich regionu. K nehodě, která se stala v obci Zhoř, jeli služebním vozidlem ulicí Riegerovu, Na Strouze, dále na Nové náměstí, ze kterého pokračovali po ulicí Habrmanova, Litomyšlská, následně do obce Svinná, ze které dojeli do obce Zhoř. Oba policisté chtěli co nejrychleji pomoci druhým a jeden z nich by potřeboval pomoc nyní. Policista si před jízdou položil pracovní desky s pokutovými bloky na střechu vozidla, které na ní bohužel zapomněl. Policistovi nyní za ztrátu hrozí mnohatisícová náhrada škody. Z tohoto důvodu se obracíme na širokou veřejnost s prosbou, pokud někdo na popsané trase desky s ceninami našel, prosíme o jejich navrácení. Nálezce může využít anonymního způsobu nebo osobního předání na kterémkoliv Obvodním oddělení Policie České republiky, městské policie, případně se obrátit na pracovníky městských úřadů zabývající se ztráty a nálezy. Pokud je poctivý nálezce odevzdá, předem mu tímto děkujeme.
3. března 2017 por. Bc. Lenka Vilímková tisková mluvčí   
 
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ Na rovině Česká Třebová 6. dubna 2017 od 15 do 18 hodin

Smyslem zápisu je posouzení školní zralosti dětí (úroveň zrakové a sluchové analýzy, motorika, samostatnost, atd.).
Před absolvováním zápisu je nutné seznámit se s kritérii příjímání nových dětí.
S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz.
Co říkají žáci naší školy:
Je skvělé, že nás učitelé hodnotí slovně. Práce s pomůckami nás baví. Nejlepší je, že můžeme všichni spolupracovat.
Pracujeme na projektech a učíme se v souvislostech. Respektujeme se a jsme respektováni. Pravidla vymýšlíme my!
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH DĚTÍ
1. Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
2. Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
3. Dítě se spolu s rodičem zúčastnilo výuky a zapojilo se do ní.
4. Do každého ročníku přijímáme maximálně 7-8 dětí (výuka probíhá ve věkově smíšené skupině).
5. V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené (aktuálně je kapacita pro děti k integraci naplněna).
6. Rodiče počítají s tím, že pokud dítě bude
v odůvodněných případech* vyžadovat speciální péči asistenta, aktivně se zapojí do vyhledávání takového asistenta a budou se finančně podílet na jeho mzdě, popřípadě ho budou plně hradit, pokud to nebude v možnostech školy. *Odůvodněné případy jsou: dítě s poruchami učení nebo chování, či jinak handicapované, integrované na základě vyšetření PPP či SPC.
Z výroční zprávy města


Osm milionů pro problémové oblasti. Kraj pomáhá rozvoji mikroregionů

Pardubice (3. března 2017) – Rovnoměrný rozvoj celého území. To je dlouhodobý cíl, který razí Pardubický kraj. S tímto úmyslem také na podzim minulého roku vyhlásil program s názvem Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech. Cílem je přispět ke snížení všeobecných rozdílů mezi jednotlivými oblastmi regionu. Vybraným projektům rozdělí kraj až osm milionů korun.
Projekty mohou být zaměřeny například na opravy chátrajících budov či rekonstrukce příjezdových cest. O přidělení dotace nyní rozhodne komise, celkově na stole leží deset žádostí. „Nechtěla jsem je posuzovat jen tak od stolu, tak jsem všechna místa navštívila, prohlédla si je a od místních zjišťovala podrobnosti. Musíme teď posoudit, které projekty jsou nejvíce akutní,“ řekla Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Radní Štěpánová se zúčastnila také setkání starostů Moravskotřebovska, jehož tématem byla nezaměstnanost. I to je odvětví, se kterým by projekty přihlášené do tohoto dotačního programu měly pomáhat. „Starostům jsem připomněla, že mají možnost této dotace využít a pobídla je, ať tak udělají. Doposud byl zájem konkrétně v této oblasti velice malý, z okolí Moravské Třebové podala žádost pouze jedna obec,“ informovala radní.
Smysl programu
Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání, a je určen obcím i podnikatelským subjektům. Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Finanční příspěvek (maximální výše je 50 procent celkových nákladů) může být využit na pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku.
Projekt musí být lokalizován v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Konkrétně jde o následující regiony (území ORP) a obce V Obvodech  ORP Hlinsko, ORP Králíky, ORP Moravská Třebová, ORP Svitavy a ORP Česká Třebová.  Jde tedy o 5 z 15 oblastí měst s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. V loňském roce byly z uvedeného grantového zdroje poskytnuty pro Českou Třebovou prostředky na dofinancování  komunikace v průmyslové zóně vedoucí k nyní dostavovanému logistickému centru společnosti CFS Česká Třebová v hodnotě cca 1,2 mil. Kč.
 
Otevření penzionu v Domově na Hradě Rychmburk: Klienti si mohou vařit a prát sami 

V prostorách Penzionu v Domově na hradě Rychmburk byla v minulých dnech zahájena nová etapa fungování pobytové sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Nově upravené prostory kuchyně, jídelny a technického zázemí budou sloužit ke zvyšování kompetencí uživatelů. „Úprava prostor na domácí prostředí se velmi vydařila, což ocenili i samotní klienti. Ti se mohou zapojit do běžných činností domácnosti a posunout se k větší soběstačnosti,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskové organizace Pavel Šotola, který se spolu se starostou obce Předhradí Zdeňkem Mikšovským zúčastnil slavnostního otevření. S pomocí zaměstnanců se tady budou uživatelé učit připravovat stravu, hospodařit s penězi, prát prádlo a celkově se více zapojit do péče o sebe a svůj život. „Pro pracovníky i klienty Domova je to další krok v postupné transformaci služby, která by měla v roce 2020 vyvrcholit opuštěním hradu Rychmburk,“ uvedl ředitel Domova Jakub Vávra.
Rekonstruovaná čekárna Lounge Pardubice otevřena 

České dráhy otevřely před 12 lety síť šestice VIP čekáren ČD Lounge už před jedenácti lety. Zákazníci si v nich mohou před cestou odpočinout, nebo se občerstvit. Dříve byly tyto salonky primárně určeny cestujícím vlaků SC Pendolino, nicméně národní dopravce zareagoval na poptávku a dveře těchto čekáren otevřel i lidem cestujícím v dalších vlacích vyšší kvality. Oddělená a moderní čekárna nenabízí cestujícím jen klid a pohodu, ale přidává i bezplatný přístup k internetu pomocí technologie Wi-Fi, dětský koutek, elektrické zásuvky a ve většině i toaletu a přebalovací pult. Všechny ČD Lounge jsou navíc klimatizované, samozřejmostí jsou hodiny, obrazovky s časy odjezdů a pravidelný či stálý dozor zaměstnanců ČD. Čekárny ČD Lounge najdete na nádražích:  Praha hl.n., Pardubice, Olomouc, Ostrava - Svinov, Ostrava hl.n.  a Brno hl. n.  V poslední době prošly rekonstrukcí (mimo Olomouc), V listopadu byla otevřena taková čekárna v Brně a byla zasvěcena grafikovi Jiřímu Boudovi. Nyní otevřená v Pardubicích je logicky zasvěcena Janu Pernerovi. Jeho obraz (na fotografii Luboše Kozla)  můžeme porovnat se sochou Jana Pernera  v České Třebové. Každý nechť si udělá svůj  názor.  Lounge čekárny jsou ve městech. kde staví SC Pendolíno a další vlaky vyšší kvality, Česká Třebová nebyla do sítě zařazena. Slavnostní otevřená se konalo za účasti hejtmana Pardubického kraje a  náměstka M. Štěpána ve čtvrtek 2.3.2017.