Českotřebovský deník 65/2017 (8/3)    

Kohouti jdou do finále!  HC Chrudim - HC Kohouti Česká Třebová 2 : 3         

Pronajmu garáž v Lukách. MOBIL 725 648 231

Od 15.03.2017 bude přístup ke stavědlu 039 možný pouze ze směru od Semanína.


Ve směru od Korada bude stavba "III/35847  Optimalizace průjezdného porfilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové" neprůjezdná z důvodu výkopových prací. Informaci podal Ing. Jan Hanzlík, zástupce firmy Chládek a Tintěra.
 
Preventivní vyšetření ledvin bez objednání ve čtvrtek 9. března

Preventivní vyšetření ledvin na dialyzačním středisku B. Braun Avitum Ústí nad Orlicí trvá jen pár minut. „Nejvíce ohroženi jsou ženy i muži nad 50 let, lidé s nadváhou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou nebo silní kuřáci“, říká MUDr. Petr Gorun, primář dialyzačního střediska Ústí nad Orlicí.Na vyšetření může přijít kdokoli bez objednání ve čtvrtek 9. března mezi 8.00 - 15.00 hodin. Adresy všech pracovišť po celé ČR jsou k dispozici na www.svetovydenledvin.cz. Z pohodlí domova si pak může kdokoli spočítat riziko onemocnění ledvin na webu www.ledvinovakalkulacka.cz.
Více informací: MUDr. Petr Gorun, primář DS Ústí nad Orlicí, mobil: 737 326 112.
Adresa: Dialyzační středisko Ústí nad Orlicí, Orlickoústecká nemocnice Čs. armády 1076
 
Nevydařený přestup mezi soupravami vlaků společnosti Regiojet

V článku Orlického deníku jsou i citace z facebooku. Pár okamžiků a mohlo být zle. Ve čtvrtek 2. 3. večer na zastavil na nádraží vlak Regiojet a pro poruchu rychlobrzdy nemohl pokračovat dále Cestující museli přestoupit na jiný vlak.  Ne zas tak málo cestujících nerozhodlo si cestu zkrátit přes koleje, jako by nevěděli, že v České Třebové chodíme (už 93 let) k nástupištím podchodem. „ Podle popisu pak musel strojvedoucí vlaku Rx 873 použít rychlobrzdu, je to popsáno jako incident.  Vinu za problém svalují někteří na  vlakovou četu Regiojet. Tomu se však RegioJet brání s tím, že většina cestujících během přípravy na přestup standardně využila podchod.
„Část cestujících se z nezjištěného důvodu rozhodla nejít podchodem, ale jít zakázanou cestou přes koleje. Toto rozhodnutí ale učinili sami cestující – podle výpovědí i v rozporu s pokynem našeho personálu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vážnou záležitost, byla ihned prošetřena .  Mohlo opravdu vzniknout velké neštěstí.
 
Sociální služby Česká Třebová hledají zdravotní sestru

Domov pro seniory příjme do nepřetržitého provozu všeobecnou zdravotní sestru, režim práce dvanáctihodinový.
Požadavky: platná registrace bez odborného dohledu, flexibilita, dobrý zdravotní stav, samostatnost, organizační schopnosti,  Kontaktní osoba: Dagmar Drvoštěpová vedoucí zdravotního úseku tel.739344576 email:
zdravotni@socialnisluzbyct.cz  Nástup od poloviny dubna 2017.  Plat dle Katalogu prací .
 
Úvěry obcí občanům jsou možné, jsou-li ve veřejném zájmu

Z celkového počtu 6254 obcí v České republice je jich 3544 bez dluhu a pouze 502 obcí má dluh nad 60 % ročních příjmů. Jich se pak týká  § 17 nového zákona o rozpočtové odpovědnosti.  Často se vyskytuje otázka, zda mohou obce poskytovat úvěry svým občanům a za jakých podmínek: 
Vyjádření České národní banky: Podle vyjádření ČNB se zákon o spotřebitelském úvěru obcí týká. Jak již bylo řečeno dříve, obce mohou využít výjimky v ustanovení § 5 odst. 1 písm. d), resp. odstavce 2  zákona o spotřebitelském úvěru, za splnění několika podmínek. Jednou z podmínek je, aby byl úvěr poskytnut bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé (respektive u úvěrů na bydlení přichází ještě v úvahu možnost poskytnutí za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není zápůjční úroková sazba vyšší, než je na trhu obvyklé), omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu a na základě jiného právního předpisu. Další podmínkou, která by měla být splněna je poskytnutí úvěru omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu. Ministerstvo vnitra odmítlo obecně závaznou vyhlášku jakožto jiný právní předpis s tím, že tímto předpisem by mohl být přímo zákon o obcích. V této věci ještě proběhnou jednání mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí, jejichž výsledkem má být společné stanovisko. ČNB nerozporuje, aby oním jiným právním předpisem byl zákon o obcích, shodnou-li se tak obě ministerstva.
 
Bylo by škoda nevyužít „zámecký potenciál“ Pardubic

Pardubice (7. 3. 2017) – Renesanční zámek v majetku Pardubického kraje stále ještě nemůže naplno rozvinout svůj turistický a společenský potenciál. Brání v tom velké množství depozitářů, které jsou často v historicky cenných prostorách. To by měl změnit projekt nového depozitáře Východočeského muzea v Ohrazenicích, který jednak uvolní místo pro nový zámecký okruh, a na druhé straně pomůže uložit cenné sbírky moderním způsobem.
„My pardubičtí pamětníci víme, v jakém stavu byl zámek v 80. letech minulého století. Jen stát spolu s městem Pardubice tu investoval v 90. letech 105 milionů korun a dalších 170 milionů sehnal do stavebních investic za posledních 15 let i Pardubický kraj, který převzal zámek v roce 2001. Právě proto by bylo škoda nevyužít zámecký potenciál krajského města, který je tu ojedinělý v rámci střední Evropy,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti kulturu.
Kam s archeologickými nálezy
V areálu v Ohrazenicích by Pardubický kraj chtěl vyřešit i uskladnění očekávaných archeologických nálezů ze stavby silnice D35, o které se musí ze zákona postarat. Tam je však situace složitější. „Jako nejschůdnější se nám nyní jeví ekonomická varianta rekonstrukce jedné z místních budov za 20 milionů korun. Také tady bychom rádi získali evropskou dotaci,“ konstatoval Línek.
Zámek doplní i Příhrádek
Kraj nedávno získal i tři budovy na spojnici zámku a Pernštýnského náměstí, na takzvaném Příhrádku. V režii Krajské knihovny tu chce vybudovat komunitní literárně-hudební centrum spojené se jménem bratrů Vokolkových za 54 milionů korun. Letos už bude vybírat zhotovitele stavby a všechny opravy včetně nových expozic by měly být dokončeny do poloviny roku 2020.
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dnes v Hradci Králové jednal se svým protějškem z Královéhradeckého kraje, hejtmanem Jiřím Štěpánem. Mezi témata jednání patřila prezentace regionů na veletrzích cestovního ruchu, řešení železničního napojení obou sídelních měst či propagace Královéhradeckého kraje na pardubickém letišti. Oba hejtmani se zároveň dohodli na pravidelném setkávání rad obou krajů.
 
V Pardubicích získá krajské muzeum moderní depozitář

V letošním roce zahájí dělníci stavební práce na výstavbě nového depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích. Pardubický kraj připravil soutěž na dodavatele stavby a uchází se o evropskou dotaci. Od nové budovy, která do roku 2019 vyroste v depozitárním areálu Ohrazenice, si kraj slibuje vybudování moderního digitalizačního pracoviště, zřízení moderního příjmu akvizic a kvalitní prostor pro uložení více jak třetiny vzácných předmětů ze sbírek krajského muzea. Na to bude navazovat další projekt, jenž by měl mimo jiné rehabilitovat pardubický zámek jako sídlo významného šlechtického rodu.
„Život zámku je úzce propojen s činností krajského muzea a krajské galerie. Téměř zázrakem se povedlo v devadesátých letech zámek zrekonstruovat do dnešní podoby. Zároveň je nutné si uvědomit, že instituce sídlící na zámku potřebuji ke své činnosti značný prostor a zázemí. Chceme vybudovat kulturní instituce 21. století a zároveň odlehčit zámku,“ říká 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Východočeské muzeum v Pardubicích, pro které nový depozitář vznikne, se stará o více než 700 tisíc kusů sbírkových předmětů. Ty jsou rozděleny do 38 podsbírek, přičemž nový depozitář pojme 11 z nich s kapacitou minimálně na 20 let.
Vše, co se buduje v oblasti muzejnictví, je nutné činit s dostatečnou rezervou, neboť se jedná o dlouhodobou práci se vzácným kulturním dědictvím. V depozitáři budou přísné klimatické podmínky a vyřeší nám uložení objemných předmětů, jakými je například rozsáhlá sbírka nábytku,“ vysvětluje Línek.  
V areálu pardubického zámku muzeu chybí moderní zázemí pro práci se sbírkovými předměty, pro jejich uložení, konzervaci a také pro práci odborných kurátorů. Významná národní kulturní památka zároveň neumožňuje dostatečný rozvoj, proto se technické a skladovací zázemí muzea přesouvá do Ohrazenic, kam je zasazen projekt nového depozitáře za téměř 95 milionů korun.
„K takové památce se musíme chovat s respektem a pokorou, ne vždy tomu tak bylo, proto část provozů přesouváme jinam, ovšem tak, aby vše bylo propojeno ve funkční celek,“ vysvětluje Línek a pokračuje: „I proto jsem oslovil některé významné české architekty, aby nám pomohli se supervizí záměrů na zámku.“
Do Ohrazenic se mimo jiné přesunou sbírky etnografie, uměleckoprůmyslové práce, výtvarné práce, písemnosti, tisky, filmy, fotografie či třeba předměty dokládající vývoj vědy, techniky a průmyslové výroby.
„Mezi moderní muzea současnosti se zařadíme kvalitními klimatickými podmínkami a příjmovým depozitářem, což je specializované pracoviště, kde projdou základním ošetřením nové přírůstky včetně eliminace biologického poškození. Digitalizační pracoviště a kvalitní badatelna jsou pak jasným standardem, bez kterého si podobné pracoviště nedokážeme představit,“ vysvětluje ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.
 
Rivalita mezi regiony? Maximlně v hokeji...

„Rivalitu mezi oběma regiony dávno nevnímám. Ta je maximálně v hokeji, ale rozhodně ne při řízení regionů. Navíc jsou si oba kraje podobné nejen svými problémy, ale také rozlohou. Zatímco Královehradecký kraj má Krkonoše, tak my máme oblast Králicka, která je pro nás také velmi významnou turistickou destinací,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Také proto jsme se před časem rozhodli vystupovat na poli cestovního ruchu pod jednotnou značkou Východní Čechy a s odstupem času jsem přesvědčen, že to bylo dobré rozhodnutí, takže budeme v propagaci pokračovat i nadále,“ sdělil Netolický.
 
Ten se svým protějškem hovořil také o problematice železniční dopravy. „Řešili jsme zdvojkolejnění železniční trati z Pardubic do Hradce Králové v celé délce, ale také elektrifikaci trati až do Chrudimi včetně vybudování takzvané Ostřešanské spojky, což by jednoznačně zrychlilo cestování na trase Jaroměř – Slatiňany procházející oběma krajskými městy,“ řekl Netolický, který s hejtmanem Štěpánem projednával také oblast technického a přírodovědného školství či propagaci pardubického letiště.
 
Oba hejtmani se na závěr schůzky domluvili na pravidelném setkávání, a to nejen pouze mezi čtyřma očima, ale také na každoročních společných jednáních rad obou krajů, což je například běžné mezi Pardubickým krajem a městem Pardubice.