Českotřebovský deník 67/2017 (10/3)  
Základní škola Na rovině Česká Třebová se úspěšně rozvíjí, plánuje druhý stupeň  

ZŠ na rovině v České Třebové sídlí Pod Jelenicí při cestě k areálu Peklák. Je to pobočka soukromé alternativní školy  Na rovině Chrudim, obě školy vyučují podle principů pedagogiky Montessori.  Přesto, že zřízení školy se neobešlo bez problémů (které se však např. s pomocí Pardubického kraje a jeho hejtmana podařilo vyřešit), škola nyní dobře prosperuje, má rostoucí počet žáků. Zatím se na škole vyučují děti v prvním až pátém ročníku, logicky by měly mít možnost pokračovat dál na druhém stupni. O jeho zřízení nyní zřizovatel usiluje. Podmínkou je především souhlas města Česká Třebová, tedy především rady města v podobě schváleného usnesení.  Dne 8. března se na českotřebovské radnici uskutečnilo jednání Miloše Pražáka a Slávky Petrové, zastupujících zmíněnou školu, se starostou města Jaroslavem Zedníkem. Z jednání vyplynulo, že starosta bude rozšíření školy při projednání v radě města podporovat, o úspěšném působení školy ve městě i v regionu byl informován.
"Z jednání u starosty města máme dobrý pocit, věříme, že požadovanou podporu od města dostaneme. Je to totiž podmínka pro to, abychom mohli požádat o dotaci na přípravu učebních prostor pro rozšíření naší školy, na přístavbu i na její vybavení", řekla Slávka Petrová. Škola pro svou činnost získává prostředky od Pardubického kraje na základě stanovených normativů na žáka, další prostředky získá občas od sponzorů a na úhradě nákladů na prostory se podílí i rodiče žáků, kteří na začátku školního roku vždy sepisují  se zřizovatelem - občanským sdružením Ruka 8 smlouvu. Škola podle svého zřizovatele dobře spolupracuje  s odborem školství českotřebovského MěÚ. Vzájemná komunikace a informovanost je na dobré úrovni. "Snažili jsme se takto např. využít nějaké evropské dotace prostřednictvím MAS Orlicko. Jenže se ukázalo, že si s požadavky stanovenými v rámci vypsaných programů nedokážeme jednoduše poradit a tak jsme zatím vyšli naprázdno, říká Slávka Petrová. "Máme i další  problémy. Jedním z nich je např. vysoká cena, kterou musí naši žáci platit za odebrané obědy ve školní jídelně ZŠ Habrmanova - 60 korun jako cizí strávníci. Na oběd nedostávají ani korunu nějaké slevy, ač jde o žáky školou povinné, jenže navštěvující soukromou školu." 
Nyní  je před zřizovatelem školy nelehká anabáze, která povede ke zřízení druhého stupně školy, přístavbu budovy její vybavení a personální zajištění s pomocí pedagogů zaměřených na pedagogiku Montessori. Žáci z prvního stupně mají mít možnost pokračovat ve zvoleném způsobu vzdělávání, který se nám velmi osvědčil a ve kterém škola dosahuje velmi dobrých výsledků. (mm)
 
Městská knihovna upozorňuje na uzavírky

Březnové mimořádné uzavírky knihovny
Upozorňujeme na mimořádné uzavírky knihovny, které jsou z důvodu návštěv dětí ze škol a školek a z důvodu pořádání akcí, děkujeme za pochopení, vracet knihy můžete na ostatních odděleních.
Dětské oddělení:
13.3. - 9:30 - 10:30 dětské oddělení zavřeno
15.3. - dětské oddělení zavřeno celé dopoledne
20.3. - dětské oddělení zavřeno celé dopoledne
24.3. - dětské oddělení zavřeno celé dopoledne
27.3. - dětské oddělení zavřeno celé dopoledne
29.3. - 10-11 dětské oddělení zavřeno
31.3. - dětské oddělení zavřeno celé dopoledne
Dospělé oddělení:
3., 22., a 31. března otevřeno dospělé pouze do 17 hodin.
Sobotní provoz 1. dubna je zrušen z důvodu konání akce Noc s Andersenem. Vracet knihy lze i do biblioboxu před vchodem do knihovny. Ještě jednou děkujeme za pochopení.
http://knihovna.ceska-trebova.cz  info.knihovna@ceska-trebova.cz
 
Poslední volná místa v rekvalifikačním kurzu CHŮVA

Střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí
zahájí od 24. 4. 2017 rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení školní docházky,
který připravuje jednotlivce pro práci v rodinách i mateřských školách. Přihlášku najdete na www.szsuo.cz

Začínají nominace pro cenu Duhové křídlo!

Pardubice (8. 3. 2017) - Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) Pardubického kraje vyhlašují již pátý ročník ceny Duhové křídlo. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.
„Oceněných je každoročně několik nominovaných v každé kategorii, ale chceme poděkovat opravdu všem, kteří poskytují službu v sociální oblasti nebo podporují poskytovatele sociálních služeb,“ zdůraznil krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „Práce v sociálních službách bohužel ještě není celospolečensky doceněna. Snažíme se, aby se to změnilo. Vždyť tato práce je velmi náročná fyzicky, psychicky a přitom pomáhá více než 50 tisícům lidí v kraji,“ dodal.
Nominace jsou možné ve třech kategoriích, a to Profesionál, Dobrovolník/Filantrop a Poskytovatel sociálních služeb. Kromě toho ještě porota vybere laureáta zvláštní ceny za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
„Od 1. března 2017 mohou fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz,“ informovala Radka Svatošová z krajské kanceláře Národní rady osob se zdravotní postižením. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz . V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů je 31. května 2017.
Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni na slavnostní akci předávání cen dne 11. 10. 2017 od 15 hodin v ABC Klubu Pardubice. Součástí slavnostního programu bude vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Program bude ukončen vystoupením folk-folklórní skupiny Trdlo.
Vítězi jednotlivých kategorií Duhového křídlo v loňském roce se staly spoluzakladatelka a dlouholetá ředitelka Střediska rané péče v Pardubicích Blanka Brandová, dobrovolnice a filantropka Hana Hromádková a Domov pod hradem Žampach. Zvláštní cenu obdržela Ladislava Morkesová z Krajské organizace Svazu postižených civilizačními chorobami.

Nová sociální služba pro děti bude na Žampachu

V areálu Domova pod hradem Žampach je čilý stavební ruch. Rekonstrukcí tentokrát prochází bývalý obslužný objekt, kterému se říká Na Výsluní. Už letos na podzim by měl být připraven pro potřeby nové specializované sociální služby pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením, kteří potřebují individuální péči.
„V praxi se ukázalo, že potřebujeme mít v kraji pobytovou službu pro hendikepované děti s dlouhodobě náročným a z povahy jejich poruchy často agresivním chováním. Ty vyžadují víc soukromí, individuální přístup a také zajištění intenzivní podpory ze strany vyškoleného personálu a nemohou být v běžné pobytové službě. Zatím tu počítáme s pěti místy pro stálý pobyt a s jedním místem pro odlehčovací službu,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči Pavel Šotola.
Služba je určena osobám od 7 do 26 let s mentálním nebo kombinovaným postižením. „Má jim přinést odbornou podporu v překonávání jejich hendikepu a umožnit jim vést důstojný a z jejich pohledu spokojený život v podmínkách, které jim budou vyhovovat,“ řekl ředitel domova Luděk Grätz. Odlehčovací služba zase pomůže rodinám, které mají takové dítě ve stálé péči a potřebují si odpočinout a nabrat síly.
Stavbaře sice zdržely nevyhovující krovy staré budovy, které museli vyměnit za ocelové nosníky, ale další práce pokračují rychle. Všichni se snaží, aby služba mohla být otevřena k začátku nového školního roku.