Z činnosti ZO ČSOP Podorlicko         
Výstavy v ekocentru Podorlicko

V průběhu roku 2016 jsme uspořádaly v ekocentru 4 interní výstavy. Byly to Výstava kaktusů a sukulentů, a Výstava hub s mykologickou poradnou.(Foto z výstavy hub - říjen 2016). Proběhly také 2 fotografické výstavy. Jednak to byla tradiční soutěžní výstava na téma „Probouzení přírody“  a pak autorská výstava krásných  makrofotografií „Detaily přírody“ od Květoslava Kubišty.
Pro vzdělávání veřejnosti byl využit i prostor zahrady, kde byly pro kolemjdoucí instalovány v průběhu roku čtyři fotografické výstavy (Motýli, Ptáci, Obojživelníci, Bylinky). Provoz ekocentra a realizace soutěží a výstav byly podpořeny z grantu „Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2016“ z příspěvku Města Česká Třebová a z reklamy generálního sponzora ČSOP firmy NET4Gas. Ceny do soutěží podpořili další převážně místní sponzoři.

ČSOP provozuje dvě naučené stezky

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem smyslově naučné stezky „Údolím Skuhrovského potoka“ u obce Rybník a naučné „Stezky ČSOP“ u Semanína.  O údržbu obou stezek se starámne ve spolupráci s obcemi Rybník a Semanín. Byla aktualizována přetiskem cedule č.3A a č. 15 na smyslově naučné stezce a z prostředků dotace NET4GAS jsme zajistily výrobu dvou herních prvků na semanínské stezce. Na semanínské Stezce ČSOP proběhla tradiční výtvarná soutěž Maluj a buď blíž přírodě. Na smyslově naučné stezce jsme uspořádali pro veřejnost opět akce Hledání jara na stezce a Rodina na stezce. Jde o již tradiční akce pro týmy, které procházejí s pracovním listem trasu s jednotlivými stanovišti. Každoročně připravujeme nová i tradiční stanoviště a návštěvníci se hojně vracejí. Akce podporuje Město Česká Třebová.
Nejsložitější a nejnákladnější akcí letos bylo vytvoření a vztyčení nového totemu na smyslově naučné stezce. ZO ČSOP zaštiťovala organizačně celou akci. Hlavním patronem akce za ZO ČSOP byl Libor Zajíček. V zimě byl vybrán a skácen vhodný strom, převezen na stanoviště na stezce. Práce na výrobě totemu se ujal  řezbář Jaroslav Nastoupil a celé léto strávil tvorbou nového totemu. Prostředky na materiál, dopravu a technické prostředky potřebné k postavení nového totemu poskytla Obec Rybník a Pardubický kraj. Totem byl dokončen a bylo vybetonováno lože a došlo ke vztyčení totemu. Totem byl veřejnosti  představen 16.10.2017 na Slavnosti  nového totemu, pro kterou ZO ČSOP zajistila zvadla, občerstvení, úpravu ohniště. Byla to krásná, veřejností hojně navštívená akce, které se zúčastnily trampské kapely, vzplál slavnostní oheň, byly vztyčeny vlajky trampských osad a zpívalo celé údolí.   HG

Z výroční zprávy ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová