Českotřebovský deník 72/2017(14/3)  
Poděkování
učitelům a žákům
základní umělecké školy

Děkujeme učitelům a žákům Základní umělecké školy v České Třebové za příjemná hudební vystoupení, která pro nás v měsíci lednu a únoru připravili v prostorách našeho Domu s pečovatelskou službou, Masarykova 2100. 
Těšíme se na další hudební setkání, kde se nám jistě představí i další šikovní žáci s pečlivě nacvičenými skladbami.                             Obyvatelé DPS

Pronajmu garáž
v Lukách.
MOBIL 725 648 231

POZVÁNKA NA LITERÁRNÍ VEČER
BLANKA KOSTŘICOVÁ: ROZLOUČENÍ S JANEM BALABÁNEM

Půjde o patrně poslední českotřebovské připomenutí tohoto významného současného českého prozaika, velmi blízkého přítele Blanky Kostřicové, od jehož úmrtí letos v dubnu uplyne již sedm let. Na večeru zazní příspěvek Blanky Kostřicové do sborníku „Honzo, ahoj. Setkání s Janem Balabánem“ (vydaného roku 2011 k nedožitým Balabánovým padesátinám). Tento text z větší části tvoří koláž dopisů obou prozaiků, v nichž se objevují úvahy o záležitostech literárních i obecně lidských, dojmy z návštěv J. Balabána v České Třebové apod. Příspěvek byl poprvé uveden v českotřebovské knihovně v říjnu roku 2011, nedlouho nato v klubu Modrý trpaslík. Pro zájem publika se nyní uskuteční ještě jedna repríza.
Ve druhé části večera bude prezentován obsáhlejší rozhovor, který s Blankou Kostřicovou vedl básník, překladatel, redaktor a divadelní kritik Josef Mlejnek – pro kulturní revui Kontexty. Rozhovor se natáčel v České Třebové a J. Mlejnek ho nazval: „Kudy šel Jan Balabán. Rozhovor s Blankou Kostřicovou nejen o Janu Balabánovi“. Pod oním „nejen“ se skrývá např. hovor o rodičích českotřebovské autorky, o její cestě literatuře, o studiích, o jejím pohledu na současnou českou literaturu – jíž se soustavně literárně-kriticky věnuje, atd. Ve „dvojroli“ Jana Balabána a Josefa Mlejnka se představí Bedřich Ducháček.
Večer se koná v pondělí 10. dubna v 19.00 v Městské knihovně (1. patro).
Jan Balabán

Žil slovem, které pro něj bylo obrazem života. Muž s rozjitřenou duší, vnímavý pozorovatel lidských osudů (2011). Autor knihy desetiletí a nositel ceny Magnesia Litera.
Jeden z předních českých prozaiků zemřel ve spánku, ve věku necelých 49 let. Zanechal po sobě rodinu, několik knih, ale také množství zvukových a obrazových záznamů, v nichž promlouvá, přemýšlí o životě a o světě. O Janu Balabánovi uvedla Česká televize dokument  - netradiční portrét Jana Balabána vystavěný skrze spisovatele samotného. Akcentuje vlastnosti a postoje, které jej charakterizovaly. Především je zmiňována literatura, tak jak ji vnímal, jako sdělení a zároveň propojení se čtenáři nebo posluchači. Kniha je pro Balabána záznamem lidského osudu v okamžiku, kdy je zranitelný a kdy hledá cestu ven z pocitu marnosti po prohře. Zároveň je pro něj kniha společně odžitým prožitkem. Měl rád autorská čtení, ta setkání, kdy se s posluchači cítil být na společné vlně. Prožívání literatury se prolínalo i jeho soukromím, kdy první čtenářkou nebo posluchačkou jeho textů byla manželka.
Existuje řada jiných televizních a rozhlasových záznamů, které Jana Balabána zachycují, jsou i další, ve kterých je zmíněn ústy svých přátel, kolegů, recenzentů aj. I ty byly uvedeném v dokumentu  využity. Autorkou  byla režisérka Petra Všelichová. (re)

Sociální služby Česká Třebová hledají zdravotní sestru

Domov pro seniory příjme do nepřetržitého provozu všeobecnou zdravotní sestru, režim práce dvanáctihodinový.
Požadavky: platná registrace bez odborného dohledu, flexibilita, dobrý zdravotní stav, samostatnost, organizační schopnosti,  Kontaktní osoba: Dagmar Drvoštěpová vedoucí zdravotního úseku tel.739344576 email:
zdravotni@socialnisluzbyct.cz  Nástup od poloviny dubna 2017.  Plat dle Katalogu prací .
 
Urgentní příjmy jsou trvale prioritou, vyžaduje se ale hospodárný přístup

Urgentní příjmy jsou pro nás nadále prioritou, musíme si však stanovit reálné finanční limity, zní od představitelů kraje
V sále Rady Pardubického kraje se v pondělí za přítomnosti zástupců krajské rady a členů představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a.s. uskutečnilo další z řady jednání ohledně přípravy projektů centrálních urgentních příjmů v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Jeho výsledkem je rozpracování variant řešení při zajištění ekonomické udržitelnosti a kvality zdravotní péče.
„Jen výstavba centrálního příjmu v Pardubické nemocnici podle současného návrhu dosahuje částky téměř 1,2 miliardy korun při sedmi naplněných patrech a střešním heliportu. Nerad bych však opakoval situaci, která nastala v souvislosti s výstavbou terminálu pardubického letiště, které se nejprve řešilo bez finančních limitů. Ty byly následně nastaveny a nyní jsme v situaci, kdy se hledají finance na dostavbu druhého administrativního patra. To v tomto případě rozhodně odmítám, a proto je nezbytné stanovit si limit již na samém počátku. Výsledkem dnešního jednání je úprava projektu tak, aby odpovídal finančním možnostem při zachování nezbytného standardu zdravotní péče s výhledem na další roky,“ řekl hejtman Martin Netolický.
„Oba projekty patří mezi hlavní rozvojové cíle krajského zdravotnictví ve střednědobém horizontu. Je nutné si uvědomit, že ani jedna z nemocnic nemá v současné době žádný centralizovaný příjem a jen v Pardubicích máme například 11 příjmových míst, což je pro samotného pacienta i záchranku značně nekomfortní,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. „Do nového pavilonu v Pardubicích by se měly soustředit všechny akutní obory, což ve výsledku uvolní jiné části areálu nemocnice a tím i prostor pro jejich další modernizaci,“ podotkl radní Valtr. „Tyto klíčové záměry samozřejmě nemění snahu kraje postupně realizovat potřebné investice ve všech našich nemocnicích,“ ujistil Ladislav Valtr.  
Výstavbě pavilonu však musí předcházet bourací práce, jelikož na místě, kde by měl být postaven, nyní stojí budova bývalé dětské chirurgie. „Budova je v současné době vystěhovaná a očekáváme její demolici. To s sebou nese nezbytné přeložení sítí, což celkově vyjde na přibližně 15 milionů korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
V Ústí se se podařilo otázku financí částečně vyřešit
Vedle Pardubické nemocnice se řeší výstavba urgentního příjmu také v Ústí nad Orlicí, kde jsou však přípravy již v pokročilejší fázi. „Oproti původnímu předpokladu, který činil 500 milionů korun, jsme dnes na částce necelých 300 milionů, pokud by byla výstavba rozdělena na dvě etapy s předpřipravenými dvěma patry. Necháváme kalkulovat jedinou etapu s tím, že by budova byla snížena pouze o jedno patro,“ uvedl hejtman Martin Netolický. (Obrázky vizualizace původního návrhu čtyřpodlažní budovy centrálního příjmu s přístupem z ulice J. a. Kovářů)
 
Společné setkání rad Pardubického kraje a statutárního města Pardubice

Na společném jednání rad Pardubického kraje a statutárního města Pardubice probrali radní krajské projekty na území krajského města. Jedná se zejména o investice na Zámku Pardubice, na Příhrádku, depozitáře a archeodepozitářeOhrazenicích. Obě samosprávy se také shodly na vzájemném navýšení finančních prostředků pro Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonii Pardubice a Krajskou knihovnu Pardubice.
„Jsme připraveni uvolnit navíc dva miliony na podporu divadla a komorní filharmonie. Město proti tomu uvolní stejnou částku pro naši krajskou knihovnu, která plní zároveň funkci městské knihovny,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. „Celkově tak bude navýšen objem finančních prostředků pro klíčové kulturní instituce v krajském městě o čtyři miliony korun,“ dodal Roman Línek Podle náměstka primátora Jakub Rychteckého se díky této dohodě dočkají čtenáři všech pardubických knihoven většího komfortu. „Součástí dohody je, že v rámci navýšení příspěvku knihovně vzniknou v Pardubicích dva nové biblioboxy a půjdeme cestou společných průkazek nejen pro krajskou knihovnu ale i všechny knihovny v obvodech. Čtenář si tak bude moci vypůjčit a vrátit knížku v kterékoliv knihovně ve městě,“ vysvětlil Rychtecký a dodal, že navýšení ze strany města bude součástí třetí změny rozpočtu, která se uskuteční na březnovém zastupitelstvu.
Rady Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice vzaly závěrem na vědomí informace týkající se plánovaných investic na Zámku Pardubice, na Příhrádku, vybudování depozitáře a archeodepozitáře v Ohrazenicích a vyjadřují těmto projektům podporu.
 
Krajské kolo AMAVET  začne ve čtvrtek 16/3 i s českotřebovskou účastí

Talentovaní vědci a technici se opět po roce sjíždějí do Pardubic, aby se předvedli se svými projekty. Ve čtvrtek 16. března a v pátek 17. března se tradičně ve výstavním centru Ideon uskuteční krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Ti nejlepší účastníci postoupí na soutěž I-SWEEEP do amerického Houstonu nebo pojedou studovat do Francie. Smyslem soutěže je především podpořit u žáků základních a středních škol profesní zájem o studium vědeckých a technických oborů. Do krajského kola postoupili z okresních kol v Lanškrouně a Pardubicích autoři 133 vědeckých a technických projektů. V desátém ročníku se soutěže zúčastnilo dohromady 435 žáků z 33 základních a středních škol v  kraji,“ informoval krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.
Soutěž se koná ve čtvrtek 16. března 2017 od 10 do 15 hodin a v pátek 17. března 2017 od 9 do 14 hodin, kdy proběhne slavnostní vyhodnocení. V kategorii JUNIOR je hlavní cenou krátkodobá odborná stáž ve Francii pro 30 autorů nejlepších projektů, v kategorii Středoškoláků se autor nejlepšího projektu v květnu zúčastní mezinárodní soutěže I-SWEEEP v Houstonu, další postoupí do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET, ze kterého mají možnost dále postoupit do soutěže INTEL ISEF 2018 i I-SWEEEP 2017 v USA.
Souběžně se soutěží vědeckých a technických projektů proběhne šestý ročník celostátní robotické soutěže RoboRAVE, do které se přihlásilo 15 týmů v kategorii JUNIOR a 18 týmů v kategorii Středoškolák. Vítězný tým se zúčastní mezinárodní soutěže RoboRAVE International v květnu 2017 v Kolumbii.
V letošním roce probíhá již desátý ročník a pořádá jej Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET ve spolupráci s Pardubickým kraj, Univerzitou Pardubice a další partnery od roku 2007.
 
Cestovní agentura Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Česká Třebová nabízí :

Letní dovolená - slevy za včasný nákup  Slevy „last minute“ Egypt, Emiráty, Kuba, Thajsko, Seychely atd.
Autokarový zájezd do Prahy 6.5. na muzikály 
Osmý světadíl za 930,-Kč, Angelika 980,-, Ples upírů 730,-  830,- 1230,-, Bonnie&Clyde 880,-
Rezervace vstupenek do 31.3.
Na Vaši návštěvu se těším v pondělí a ve čtvrtek 9-12   14-16, na telefonu 723226287 a mailu hvtour.ca@quick.cz kdykoliv.
Hana Vraspírová
Po dvou letech bude kraj opět hledat nejlepší stavbu roku

Pardubice (14. 3. 2017) – Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR vyhlásí v letošním roce už osmé bienále veřejné soutěže Stavba roku 2017 v Pardubickém kraji. Do letošního ročníku mohou být přihlášena stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. července 2015 do 30. června 2017. Podmínky soutěže dnes schválili radní kraje.
„Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji. Chceme podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit stavební kulturu a výsledky práce všech, kteří se na tom podílejí,“ uvedl předseda poroty několika minulých ročníků a 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Také letos se bude soutěžit v pěti kategoriích:
-       Rodinné a bytové domy
-       Stavby občanské vybavenosti
-       Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství
-       Stavby inženýrské a dopravní, veřejná prostranství
-       Obnova nemovitých kulturních památek
Osmičlenná porota bude posuzovat architektonickou kvalitu stavby, její začlenění do okolního prostředí, kvalitu stavebních prací, spokojenost stavebníka a další kritéria, která budou ojedinělá pro zvláštní přínos stavby.

Prodávám pozemek ve Svinné u České Třebové - č. parcelní 41/7, a 41/4                                                 Více informací na telefonu 739156593 - Kadlecová Zuzana

Kraj hledá dodavatele rekonstrukce Příhrádku

 Tři domy na malebném Příhrádku před Zámkem Pardubice získal Pardubický kraj v loňském roce od Národního památkového ústavu. Po archeologickém průzkumu a vypracování projektu nastává čas vysoutěžit samotné stavební práce na jejich rekonstrukci. „S projektem v hodnotě přes 54 milionů korun se ucházíme o evropské dotace z programu IROP. Pokud vše dobře půjde, stavět by se mohlo začít ještě letos,“ uvedla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.  „Domy na Příhrádku patří svým vzhledem a atmosférou do kategorie Zlaté uličky na Pražském hradě nebo některých krásných zákoutí v historických francouzských městech. Veřejnosti na tomto náměstíčku slouží jen Galerie města Pardubice v bývalé sýpce a je skoro svatokrádeží, že tyto tři domy zatím jen chátraly. Doufám, že se brzo stanou plnohodnotnou součástí života města,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Ve třech památkově chráněných domech a věži s průchodem k zámku bude umístěno detašované pracoviště Krajské knihovny v Pardubicích pro literární a hudební oddělení. Prostor tu najdou poslechové pořady, besedy i grafická dílna připomínající odkaz bratrů Vokolkových. Projekt by měl být dokončen včetně expozic v roce 2020.

V Popráči představí svou tvorbu vůbec poprvé

Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí je ve svém domovském městě vidět. Práce studentů pěti uměleckých oborů už mohla nejen ústecká veřejnost zhlédnout v Galerii pod radnicí, Hernychově vile, kavárně Malé scény či foyer Roškotova divadla. Pravidelná výstavní činnost probíhá také ve školní galerii na „Špindlu“, součástí prezentace SŠUP bývají také módní přehlídky – ty se kromě tradiční prezentace v rámci městských slavností konaly také v Měšťanském pivovaru Hylváty.
Na čtvrtek 16. března od 16 hodin je naplánovaná vernisáž výstavy, která patří na umprumce mezi tradiční. Spolupráce s partnerskou školou v Prešově má totiž bohatou historii a jedním z jejích plodů je každoroční výtvarný plenér žáků obou škol. Ten poslední se konal v náročných podmínkách Vysokých Tater - zatímco na Slovensku se již výstava desítek žákovských prací konala, do Ústí teprve poputují. „Sluší se připomenout, že díla vznikala v extrémních podmínkách, horší jsem na plenérech ještě nezažil. Studenti se ale snažili, za daných podmínek odvedli maximum,“ připomíná několik dnů před zahájením vernisáže vedoucí uměleckých oborů SŠUP Jaroslav Habrman.
Pro majitele klubu Petra Strákoše je spolupráce s uměleckou školou perspektivní. „Umprumku jsem oslovil a dopadlo to. Každý měsíc se snažíme pořádat vernisáž jedné výstavy, všechny zatím hodnotím jako úspěšné,“ podotkl Petr Strákoš a přidal zajímavý postřeh: „Vnímám pozitivní ohlasy veřejnosti na kombinaci ´hospoda+výstavní prostor´. Polední návštěvu výstavy spojí lidé většinou s obědem. A i když je večer veselo, přijde mi, že to hezké, co visí na zdi, má na lidi pozitivní vliv. Ještě se nestalo, že by někdo něco zničil, poškodil nebo odcizil.“ Výstava prací ze společného česko-slovenského plenéru bude trvat až do 17. dubna. Zájemci ji mohou zhlédnout v čase běžného provozu klubu Popráč.