Českotřebovský deník 73/2017 (15/3)  
Také druhé finále ve Světlé se Kohoutům nepodařilo: Světlá nad Sázavou - Č. Třebová 4 : 3 
 
První pekelný kilometr  se poběží 5. dubna

Skiareál Peklák Česká Třebová 5. dubna  17. - 19 hodin
Také v roce 2017 se v období duben - srpen poběží seriál složený z 5 závodů.
Trasa 250 - 500 - 1000 metrů do sjezdovky Peklák
 
Běh Javorkou bude v sobotu  22. dubna

Pořadatel: Českotřebovský běžecký klub ISCAREX
Česká Třebová, park Javorka 9:30 - 11:30 hodin
Přihlášky  8:30 - 11:00  Startovné  50,- Kč, lidový běh 20,- Kč
Trať 6 km, také kratší trasy pro mládež, Lidový běh  Délka: 6 km
Zvlněná okruhová trať po parkových cestách, šotolina, dlažba
 
Výroční zpráva ZO ČSOP Podorlicko

Výroční zpráva schválená výroční členskou schůzí Zo ČSOP, kterí se konala dne 2. března 2017 je pro zájemce o činnost organizace k dispozici na webových stránkách ZO ČSOP Podorlicko na tomto odkazu:
http://www.csop-podorlicko.org/vyrocky/170223_vyrocni_zprava.pdf
 
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ  HUSITSKÁ
zve na přednášku Jiřího Plháka
ŘEČ  PRAVOSLAVNÝCH  IKON  
Koná se v Husově sboru / Mlýnská ulice/ v pondělí 3.dubna v 16,30 h /promítání, vstupné dobrovolné/

Volné místo 

ZŠ praktická Česká Třebová přijme na DPP pro období květen a červen 2017 učitelku do přípravné třídy + tělesná výchova a přírodopis.  Požadavek: vzdělání dle zákona č.563/2004 ( učitelství pro MŠ, ZŠ, ZŠ spec. pedagogika). Pokud bude otevřena přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky ve školním roce 2017/2018 je výhled na uzavření pracovního poměru na dobu určitou. Nabídky zasílejte na email: zspr.ceskatrebova@seznam.cz, v předmětu uvádějte : PT.
Dohoda s autobusovými dopravci se blíží

V souvislosti se schváleným nařízením české vlády, které řidičům autobusů od ledna letošního roku zajišťuje nárůst jejich mezd, dokončuje Pardubický kraj jednání s dopravci, která mají stanovit konkrétní podíl kraje na tomto navýšení. Finální požadavky všech dopravců v regionu by měl kraj znát do konce týdne, následně o nich budou jednat krajští radní.
„Věříme, že se nám do konce března podaří podepsat dodatky smluv na zvýšení úhrad za autobusovou dopravu, jelikož již ke konci tohoto týdne bychom měli znát přesné požadavky dopravců,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že se v minulosti hovořilo o částce 34 milionů korun, která však nebyla definitivní. „S většinou dopravců nejsou z našeho pohledu žádné větší problémy, a proto jsem přesvědčen, že vše vyřešíme. V rozpočtu kraje máme pro tyto potřeby prozatím vyčleněnou částku 10 milionů korun. Již před časem jsme na společném jednání se zástupci Odborového svazu dopravy deklarovali, že dostojíme závazku, byť byl vyvolaný státem. Zároveň jsme od počátku říkali, že musí však dojít k definitivnímu zúčtování a nesmí být do požadavků zahrnuty výdaje, které s odměňováním řidičů přímo nesouvisí,“ sdělil hejtman Netolický.
„Jsem rád, že se jednání blíží k dohodě. Je to způsobeno také naším přístupem k dopravcům, kdy se s nimi pravidelně jednáme, ale také tím že v minulosti již řada dopravců vyšší mzdy řidičům dávala, rozdíl byl spíše v příplatcích za čekání mezi jednotlivými jízdami,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Michal Kortyš.
Minimální zaručené mzdy pro řidiče stouply od 1. ledna z 71,60 korun na hodinu na 98,10 korun za hodinu. Příplatek za dobu čekání mezi spoji vzrostl z 50 korun na hodinu na 88,29 korun za hodinu. Nově byl zaveden příplatek za ztížené pracovní prostředí ve výši 6,60 Kč za hodinu.
Ryanair bude létat z Pardubic do Londýna 3x týdně

V souvislosti s debatou o pardubickém letišti na včerejším společném jednání rad prezentovala ředitelka společnosti EBA Helena Šmejkalová přítomným členům samospráv možnou spolupráci letiště se společností Ryanair, která nabízí spojení pardubického letiště a londýnského letiště Stansted až třemi lety týdně. Zástupci obou rad zároveň ve vztahu k letišti schválili několik usnesení.
„Bylo nutné si ujasnit, jakým způsobem by měla tato spolupráce fungovat. Tuto dohodu se společností Ryanair po dohodě členů krajské rady podporujeme. Chceme však, aby náklady na marketing řešila společnost EBA z výnosů, které je schopna si vygenerovat sama,“ uvedl hejtman Martin Netolický a doplnil další usnesení s vazbou na společnost EBA. „V současné době nemáme možnost mít zástupce samosprávy v představenstvu společnosti, což nám mnohdy komplikuje situaci, jelikož se k nám některé informace dostávají později. Proto také budeme do budoucna nárokovat pozici předsedy dozorčí rady, což nám zajistí možnost účastnit se jednání představenstva. Shodli jsme se také na tom, že budeme prosazovat německý model řízení, který spočívá v tom, že je posílena role dozorčí rady a akcionářů. Zároveň jsme se shodli na provedení personálního auditu ve společnosti EBA,“ dodal Netolický.
„Shodli jsme se i na tom, že rozvoj letiště je klíčový nejen pro město, ale i celý kraj. To za předpokladu, že bude společnost EBA dlouhodobě profesionálně řízena. I město vidí v německém modelu řízení budoucnost. Oceňuji úsilí současného managementu o získání nových přepravců. Vypadá to, že se blýská na lepší časy. Jednání s Ryanairem to dokazují,“ komentoval jednání a prezentaci ředitelky společnosti EBA Hany Šmejkalové primátor Pardubic Martin Charvát.
Kraj podpoří dostavbu terminálu a parkoviště
Jednání o problematice letiště se dotklo také investic spojených s novým letištním terminálem. „Jako menšinový akcionář společnosti podpoříme dostavbu druhého patra terminálu letiště s tím, že zadání bude navrženo jako investice rozdělená na dvě etapy. První etapa zahrnuje nutné věci k odbavení letištního provozu a technologii k zajištění bezpečného chodu letiště. Ve druhé etapě by měly být řešeny ostatní doprovodné služby. Dále podpoříme dostavbu parkoviště s tím, že preferujeme maximální využití dotačních titulů. Zároveň trváme na tom, aby obě stavby byly nově soutěženy,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. (foto - vizualizace projektu Letiště Jana Kašpara Pardubice)
Kraj i město Pardubice  mají zájem o záchranu Larischovy vily a propojení s bývalým popravištěm

Součástí společného jednání rady Pardubického kraje a rady města Pardubice byla diskuse věnovaná problematice Larischovy vily a pietnímu území Zámeček, tedy popravišti. Zástupci obou samospráv se shodli, že je nezbytné, aby projekty připravované městem a Československou obcí legionářskou bylo možné propojit skrze současný areál společnosti Foxconn. V rámci diskuse vystoupili také odborníci v čele s Vojtěchem Kynclem, který představil ideový záměr města, Františkem Bobkem, který zastupuje Československou obec Legionářskou a Jiřím Kotykem za Spolek Zámeček Pardubice.
Klíčové je, aby se realizovaly oba záměry, jelikož musíme vnímat oba areály jako jeden celek a nesmíme řešit oba projekty odděleně. Larischova vila je v katastrofálním stavu, a proto jsme již v minulosti uvolnili 750 tisíc korun na sanaci dřevomorky, které ji velmi ohrožovala. Jsme jednoznačně připraveni ke spolufinancování, protože se jedná o mimořádnou památku s atmosférou a příběhem, kterou je nutné vnímat nadregionálně,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že náklady na rekonstrukci vily jsou odhadovány na 55 milionů korun.
„Shodli jsme se proto na realizaci opravy ve střednědobém horizontu formou sdružené investice, s využitím národních zdrojů, kde základem financování bude Československá obec legionářská, Pardubický kraj a město Pardubice,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
„Shodujeme se na tom, že je nutné pokračovat v přípravě obou záměrů tak, aby vznikl společný navazující návštěvnický okruh. Společně s tím chceme pokračovat v jednáních se společností Foxconn, jehož areál v současné době obě pietní místa odděluje,“ uvedl primátor Martin Charvát. „Oba projekty jsou nyní ve fázi ideových návrhů, oba projekty průběžně s legionáři a spolkem Zámeček komunikujeme. Podstatné je, že nejsou shledány duplicity v navržených exopozicích obou projektů, naopak na sebe budou velmi vhodně navazovat. Nyní připravujeme podklady pro architektonickou soutěž, která by měla řešit širší vztahy v území ve vztahu k propojení území popraviště s Larischovou vilou,“ sdělil náměstek primátora Jakub Rychtecký.
O víkendu ve Skutči sborový zpěv i opereta

 Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč nabídne o nadcházejícím víkendu soutěž ve sborovém zpěvu i atraktivní operetní titul. V sobotu 18. března se do kulturního klubu sjedou dětské a mládežnické sbory z celé republiky, aby zde soutěžily o umístění v bronzovém, stříbrném či zlatém pásmu a o cenu Vítězslava Nováka. „Vedle skutečského Cantanda se přehlídky zúčastní tyto sbory: Carmina Pardubice, Jizerka Semily, Korálek Most, Javořičky Plzeň a Zušenky Kladno. Vstup na soutěž, která začíná v 10 hodin dopoledne, je zcela zdarma,“ uvedla za pořadatele festivalu Lenka Frídlová.
Nedělní odpoledne bude patřit operetnímu žánru. Ve Skutči oblíbený soubor Moravského divadla Olomouc nastudoval pod vedením režiséra Václava Málka další z titulů mistra operety Jacquese Offenbacha s názvem Rytíř Modrovous.  Po hudební stránce se pod inscenaci podepsal Tomáš Hanák. „Rytíř Modrovous je typickým produktem krále pařížské operety Offenbacha. Skladatel se vysmívá lidské pošetilosti a maloměšťáctví. Melodie tohoto díla mají prostý, ale půvabný charakter. Hudba je rytmicky živá, má schopnost vykouzlit dobrou náladu a posluchače rozesmát,“ uvedl.
Námětem výpravné operety, která v Kulturním klubu Skuteč začíná v 16 hodin, byla hrůzyplná pověst o podivném šlechtici, který se nevybíravým způsobem zbavoval svých manželek, téma je však nově zpracováno komediálně. Celé inscenaci vévodí opulentní kostýmy.  
Pronajmu garáž v Lukách. MOBIL 725 648 231