Českotřebovský deník 75/2017 (17/3)  
Ve středu 5. dubna od 9 do 18 hod. a ve čtvrtek 6. dubna od 9 do 17 hod. se se uskuteční již 13. ročník stavební výstavy STAVÍME, BYDLÍME v Kulturní domě v Ústí nad Orlicí. Letošní novinkou výstavy bude přednáška s poradnou k dotačním možnostem z programu Nová zelená úsporám. Připraveno bude více než 40 expozic s nabídkou všeho, co souvisí se stavbou či přestavbou domu. Vstup na výstavu i přednášku je zdarma.
Aktuální dotační příležitosti zaměřené na úspory energií v rodinných a bytových domech představí ve středu 5. dubna od 15 hod. v salónku Kulturního domu zástupci Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. Dozvíte se, na jaká opatření můžete získat finanční podporu z programu Nová zelená úsporám na váš dům, jak správně o dotaci požádat a jakých chyb se naopak vyvarovat. Další z přednášek 5. dubna od 16 hod. a 6. dubna od 15 hod. bude na téma Úsporné vytápění/ chlazení tepelnými čerpadly a zdravé bydlení s rekuperací vzduchu. Více ZDE
Vyhlášení soutěže Můj eko život při příležitosti konání Dne Země 2017

Město Česká Třebová vyhlašuje při příležitosti konání Dne Země 2017 soutěž určenou pro druhé stupně základních škol a nižší stupeň gymnázia.  Předmětem soutěže je vytvoření videa na téma „Můj eko život“ s podtitulem „Jak se můj životní styl odráží na životním prostředí?“  Přihlašovat se mohou jednotlivé třídy. Hlavní cenou pro vítěznou třídu bude výlet do ekotechnického centra Alternátor v Třebíči, včetně dopravy autobusem. Přihlašování bude probíhat přes registrační formulář, který je ke stažení na webových stránkách Města Česká Třebová. Registrace bude probíhat ode dne vyhlášení do 05.05.2017.  Videa budou soutěžícími zasílána přes webové úložiště nebo mohou být přinesena na Odbor životního prostředí MÚ na externím vyjímatelném USB disku, CD, DVD apod.
Videa budou zveřejněna na www.youtube.cz, v kanále Den Země Česká Třebová. Vyhodnocení přihlášených videí zajistí porota, jejíž složení bude zveřejněno. Dne 11.05.2017 při příležitosti konání Dne Země proběhne v Kulturním centru projekce videí a vyhlášení vítězné třídy. Hodnocena bude především obsahová stránka videa, ale samozřejmě i stránka technická.

PROPOZICE

  • Video soutěž Den Země 2017 se bude konat v České Třebové. Účastníky se mohou stát třídní kolektivy druhých stupňů základních škol v České Třebové a třídní kolektivy nižšího stupně Gymnázia Česká Třebová.

  • Přihlášení do soutěže proběhne vyplněním a odevzdáním registračního formuláře (ke stažení na stránkách Města Česká Třebová) nejpozději do 05.05.2017 a odevzdáním videa/krátkého filmu také v termínu nejpozději do 05.05.2017, a to buď osobně na nosiči nejpozději ve čtvrtek 05.05.2017 ve 14:00 hod na MÚ, odbor životního prostředí nebo elektronickou cestou (úložna) zasláním funkčního download linku na email (lenka.spaisova@ceska-trebova.cz) nejpozději ve čtvrtek 05.05.2017 ve 14:00 hod.

  • Odevzdáním videa se rozumí buď jeho zaslání přes internetové úložiště, nebo osobním předáním na Odboru životního prostředí na vyjímatelném USB disku, DVD či CD. Zaslání emailem není možné.

  • Tématem videosoutěže je „Můj eko život“ s obsahovým zaměřením na témata související s odrazem životního stylu účastníka na životním prostředí.

  • Přihlášená videa budou po odevzdání průběžně zveřejňována na www.youtube.cz, na kanále Den Země Česká Třebová.

  • Vyhlášení výsledků soutěže a projekce přihlášených filmů proběhne 11.05.2017 od 18 hodin v Kulturním centru.

  • Filmy bude hodnotit porota, jejíž složení bude zveřejněno. Hodnocena bude obsahová stránka filmu (50%), způsob/forma prezentace (30%) i výsledná technická kvalita filmu po stránce obrazové a zvukové (20%).

  • Hlavní cenou pro vítěznou třídu je zajištění dopravy a exkurze pro celou třídu v ekotechnickém centru Alternátor Třebíč v předem dohodnutém termínu.

  • Doporučujeme, aby při skládání a nahrávání hudby pro film třídy spolupracovaly s místními skladateli a/nebo hudebníky. Je přípustné, aby zúčastněná skupina použila předem nahranou hudbu, musí však k veškeré hudbě použité ve filmu vlastnit práva.

 
Východočeská galerie získá po letech peníze na nákup uměleckých děl

Dosud mohla Východočeská galerie v Pardubicích získávat nová umělecká díla do svých sbírek pouze darem, nebo v případě zlepšeného výsledku hospodaření. Tato praxe by se nyní měla změnit. Po jednání rady to potvrdil Roman Línek, který má nyní kulturu na starosti.
„Dosavadní možnosti nákupu byly pro jedinou galerii typu muzea umění v Pardubickém kraji opravdu nedůstojné. V rozpočtu neměla vyčleněné žádné prostředky na takzvané akvizice, a tak se stalo, že někteří autoři a důležité celky pro náš region v jejich sbírkách chybí. Doufám, že to nyní alespoň částečně napravíme a galerii se podaří odstranit nevyrovnanost sbírkového fondu a získat některá významná díla,“ uvedl Línek.
V současné době odborní pracovníci galerie dokončují strategii akviziční činnosti na období dalších deseti let, která analyzuje současný sbírkový fond i možnosti jeho postupného doplnění. „Na letošní rok prostředky na nákup uměleckých děl mohou dosáhnout až jeden milion korun. Věřím, že se to zhodnotí nejen v tom, co zachováme dalším generacím, ale také v zájmu široké i odborné veřejnosti,“ dodal Línek.
 
V Brandýse budou zachraňovat sklepení hradu

Pardubice (17. 3. 2017) - Pardubický kraj pomůže městu Brandýs nad Orlicí s financováním záchranného archeologického průzkumu sklepení místního hradu. Krajští radní na to odhlasovali částku 200 tisíc korun a práce se uskuteční v režii Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Bez průzkumu nemůže město pokračovat v dalších pracích spojených s obnovou památky v místech, kde již došlo k propadu kleneb a v loňském roce také k propadu průduchu,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Město už do záchrany hradu investovalo 2,5 milionu korun, dalších 2,4 milionu korun obdrželo z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a od Pardubického kraje. V letošním roce je plánováno dokončení prací na stabilizaci zdiva jižní části hradního paláce a na pořadu dne je právě i záchrana sklepení, kde lze očekávat zajímavé archeologické nálezy.
 
Velké městské knihovny získaly dotace kraje

Pardubice (17. 3. 2017) – Knihovny měst Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí získaly od Pardubického kraje dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v letošním roce. Dotace v rozmezí 1,3 – 1,8 milionu korun je určena na činnosti, které vymezuje knihovní zákon. „Jedná se zejména o poradní činnost, konzultace, metodickou činnost, nákup, zpracování a tvorbu výměnných knihovních fondů, ze kterých čerpají i místní obecní knihovny na daném území,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro kulturu, investice a majetek.
 
Ředitel muzea v Litomyšli bude obhajovat funkci

Pardubice (17. 3. 2017) – Podle pravidel pro vypisování výběrových řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací musí Pardubický kraj vyhlásit po pěti letech od jmenování do funkce nové výběrové řízení i na místo ředitele/ředitelky Regionálního muzea v Litomyšli. Svou funkci bude obhajovat i současný ředitel René Klimeš, ovšem přihlásit se mohou i další kandidáti, kteří splní odborné předpoklady. Přihlášky přijímá Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (OKSCR), Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Hana Zemanová, tel. č. 466 026 167, a to nejpozději do 10. 04. 2017.