Českotřebovský deník 79/2017 (20/3)   
Velikonoční sleva 13% na veškerý sortiment v knihkupectví Paseka v pátek 7.4.2017
Nakupujte za internetové ceny bez platby poštovného na www.knihkupectvi-paseka.cz

Nadějné vyhlídky na trampské muzeum v České Třebové

O možnosti zřídit v České Třebové trampské muzeum celostátního rozsahu se mluví již od podzimu loňského roku. Zájem o jeho zřízení má Rada Trampů, která svým způsobem trampské hnutí Zastřešuje, i když žádnou pevnou organizační strukturu nemá. Naše lokalita patřila vždy v trampském hnutí mezi velmi aktivní a navíc je Česká Třebová prakticky uprostřed republiky. A protože trampové jezdí více vlakem než automobily, tak by dobré železniční spojení bylo  další výhodou.  Trampové se obrátili na místostarostu Mílu Keprta a společně hledali, kde by se na Českotřebovsku mohla taková instituce zřídit. Sbírky existují a je třeba pro ně najít vhodné umístění. Po putování od Srnova přes lokalitu na koupališti  se nyní uvažuje  o možném umístění na Horách. Majitel Hor zde prodává jak restauraci se sálem, tak i okolní pozemky. Zatímco prodej restaurace a sálu s okolním příslušenstvím je již dohodnut, tak Město Česká Třebová projevilo zájem o zakoupení dalších pozemků v současném běžeckém areálu, které by navíc zcelily okolní pozemky v majetku města. O zakoupení bude rozhodovat  zastupitelstvo města. Jde o pozemky, které mají pro Českou Třebovou velký význam.  Mohly  by se stát jinak třeba i předmětem spekulace. Právě proto se uvažuje o tom, zda by nebylo výhodné právě v lokalitě Hory zmíněné Trampské muzeum vybudovat. Mělo by jít o srubovou stavbu s dostatečným prostorem pro interiérové expozice, ale také  s expozicemi v exteriéru. V tom případě by pak na Horách vyrostly nové totemy, ohniště a další. Trampské muzeum na Horách by rozšířilo atraktivitu bývalého letoviska a poutního místa, zůstaly by zachovány také možnosti dané vybudovaným sportovním areálem.  Bylo by centrem pro pořádání celostátních i regionálních trampských akcí a sešlostí, příležitostných výstav. Jak Hory, tak i město Česká Třebová by se stalo cílem dalších, město by zvýšilo svou "přidanou hodnotu". 
Záměr je pěkný, ale má i svou druhou ekonomickou stránku. Nebude to zadarmo a je třeba v zastupitelstvu města rozhodnout, jestli  tento projektový záměr přijmout. Existují přísliby kofinancování z trampské obce, zatím ne příliš konkrétní a starosta Jaroslav Zedník již také jednal o možnosti využití dotace na Ministerstvu pro místní rozvoj . Taková možnost kupodivu existuje, ovšem předpokládala by spojení nově vzniklé expozice trampského muzea a stávajícího Městského muzea Česká Třebová do jednoho celku, šlo by tedy o další rozšíření expozic. Jen tímto způsobem by bylo možné dosáhnout dostatečnou návštěvnost, která bude podmínkou udržitelnosti projektu. To jsou ovšem zatím předčasné úvahy....
Jisté je tedy to, že vznikl záměr vybudovat celostátní Trampské muzeum v lokalitě Hory, kde by mohla mít taková instituce pro svou činnost dobré podmínky. Problém budou řešit zastupitelé města na svém zasedání 24. dubna t.r., kteří do té doby dostanou dostatek podkladů k tomu, aby mohli o záměru vybudovat v České Třebové trampské muzeum rozhodnout.
Na webu však zjistíte, že Trampské muzeum existuje - viz https://www.trampskemuzeum.cz/ 
Sídlo a kontaktní adresa: NAŠE MUZEUM, o.s. Tišnovská 9 666 03 Hradčany u Tišnova.  Jeho  vznik je datován v roce 2009 a poslední akce - výstava se konala v roce 2014.  Podle nového občanského zákoníku se muzeum mělo přeměnit na novou strukturu spolku nebo o.p.s., což však není z webu patrné.  Lze usuzovat, že tedy v současné době bude v určitém útlumu,  webové stránky muzea zatím nejsou aktualizovány.
Trampské hnutí v České republice je mnohotvárné, trampové o sobě vědí, ale nikdo není nikomu podřízený a nadřízený.  Zájem o to, aby právě u nás vzniklo Trampské muzeum s celostátní působností trvá. I když zatím nebyly žádné smlouvy uzavřeny, lze uvažovat tak, že jeho zřízení by bylo pro naše město přínosem.  (mm)
 
Dotace na zateplení MŠ U koupaliště byla přiznána

práce se mohou rozběhnout, připravit tak, aby se hlavní část prací provedla během letních prázdnin.  Náhradní prostory po práci mateřské školy během stavby jsou zajištěny.
 
Pronajmu garáž v Lukách. MOBIL 725 648 231

MístnÍ skupina ČČK  Česká Třebová  pořádá SBĚR OŠACENÍ

Místo sbírky: v ulici Havlíčkova  223, Česká Třebová
paní Balcarová tel. 737 768 330
ve dnech 24.--- 30. dubna 2017 vždy od 8,00 do 18. hodin
Ošacení musí čisté, zabalené v pevném obalu
SBĚR JE URČEN PRO DIAKONII BROUMOV VŠEM, KDO PŘISPĚJÍ DO SBÍRKY PŘEDEM DĚKUJEME
 
Připravuje se výběrové řízení na úpravu chodníků a veřejného osvětlení  podél I/14

Jde o úsek Tyršovo náměstí - Lhotka. proběhla prohlídka trasy, které se zúčastnilo 7 firem, které se zřejmě budou o práci ucházet. Předpokládá se, že by se práce mely zahájit již koncem dubna.   Další práce na hlavním průtahu ,městem budou zahájeny v Riegrově ulici na úseku Tyršovo náměstí - Smetanova ulice, kde bude provedena rekonstrukce vodovodu. Během provádění těchto prací zde bude zúžená vozovka. 
 
Sociální služby Česká Třebová hledají zdravotní sestru

Domov pro seniory příjme do nepřetržitého provozu všeobecnou zdravotní sestru, režim práce dvanáctihodinový.
Požadavky: platná registrace bez odborného dohledu, flexibilita, dobrý zdravotní stav, samostatnost, organizační schopnosti,  Kontaktní osoba: Dagmar Drvoštěpová vedoucí zdravotního úseku tel.739344576 email:
zdravotni@socialnisluzbyct.cz  Nástup od poloviny dubna 2017.  Plat dle Katalogu prací .

Nejen prach při úklidu vozovek, ale i kouř ze spalování listí nebude nic dobrého 

Jaro vyžaduje jarní úklid silnic, mezí i zahrad. Nejrychlejší je sice likvidace spalováním, ale nemusí vždycky dopadnout dobře. Hasiči by mohli povídat.
Když už nic, tak ani obtěžující kouř také není nejlepším osvěžením jarního dne.
A navíc lidé jsou všímaví a fotoaparát má ve svém telefonu kde kdo. 
Protipovodňové úpravy koryta Třebovky  

Povodí Labe, státní podnik  vydává stavební povol e ní k provedení stavby vodního díla „Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku“, v obcích Česká Třebová, Rybník a Třebovice. Stavba bude sloužit k protipovodňové ochraně intravilánu obcí Česká Třebová, Rybník a Třebovice a je navržena na návrhový průtok:
Česká Třebová Rybník 53,3 m3/s  převýšením 50 cm
51.2 m3/s s převýšením 30 cm pod Skuhrovským potokem
45.3 m3/s s převýšením 30 cm nad Skuhrovským potokem
16,0 m3/s s převýšením 30 cm Třebovice
Opevnění svahů koryta je navrženo na úroveň Q2:
Česká Třebová Rybník 7,98 m3/s,  pod Skuhrovským potokem 7,16 m3/s, nad Skuhrovským potokem 5,4 m3/s
Stavba v jednotlivých obcích obsahuje:
Česká Třebová: Opěrné zdi: 111,10 m Podezdívka oplocení: 41,60 m Navýšení podezdívky: 48,80 m Štětová stěna: 75,50 m Zemní hráz: 39,30 m Zdrsněný kamenný skluz: 1 ks
Rybník: Úprava koryta: 2 537 m Nábřežní zdi: 1 539 m Protipovodňové zdi: 1 185,30 m Zemní hráz: 84 m Mobilní hrazení: 22,32 m Individuální ochrana - mobilní hrazení: 33,1 m Nová lávka: 6 ks - nejsou předmětem tohoto řízení Nový most: 2 ks - nejsou předmětem tohoto řízení Zdrsněný kamenný skluz: 1 ks Přeložky vodovodu: 14 ks Křížení kanalizace: 9 ks
Třebovice:  Úprava koryta: 2 339 m Nábřežní zdi: 1 820,80 m Protipovodňové zdi: 886,15 m Zemní hráz: 76,10 m Mobilní hrazení: 21,67 m Individuální ochrana - terénní úprava 100 m2 Nová lávka: 7 ks - nejsou předmětem tohoto řízení Nový most: 7 ks - nejsou předmětem tohoto řízení Přeložky vodovodu: 12 ks
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku - 11 637 m
Maximální návrhový průtok - 53,3 m3/s
Délka a maximální výška ochranných hrází - zemní ochranná hráz:
Česká Třebová - dl. 39,3 m, výška 1,5 m - Rybník - dl. 84,0 m, výška 1,95 m - Třebovice - dl. 76,1 m, výška 0,4 m
Podrobný popis povolované stavby obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Třebová.
 
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ  HUSITSKÁ
zve na přednášku Jiřího Plháka
ŘEČ  PRAVOSLAVNÝCH  IKON  
Koná se v Husově sboru / Mlýnská ulice/ v pondělí 3.dubna v 16,30 h /promítání, vstupné dobrovolné/
Česká Třebová  bude etapovým městem  cyklotour Na kole dětem 2017

Cyklotour na kole dětem se jede na trase Ústí nad Labem - Rouchovany na jižní Moravě, rozdělené do 10 etap v době od 31. května do 19. června 2017. Jde o sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Zúčastnit se může opravdu každý, stačí se kdekoliv během trasy připojit do pelotonu a pokračovat s ním v cestě dokud se Vám chce a budete stačit. Mapa trasy jednotlivých etap je zveřejněna ZDE. Před pelotonem jede doprovodné vozidlo. V čele pelotonu jede Josef Zimovčák na vysokém kole a je následován ostatními cyklisty. Jet lze jakkoliv dlouho a jakkoliv daleko, klidně jen několik stovek metrů nebo celou etapu nebo celou cyklotour. Každá etapa startuje na předem stanoveném místě (viz trasa zde) a jede se dle itineráře k dalšímu městu, kde je cca ½ hodinová přestávka v jízdě, obvykle vyplněná kulturním programem zajišťovaným hostitelským městem. Posléze se pokračuje vždy až do cílového města každé etapy. Průměrná rychlost jízdy je cca 20-23 km/h v závislosti na konfiguraci terénu.  Jede se za plného provozu po silnicích. Každý účastník zodpovídá sám za sebe a za dodržování pravidel silničního provozu. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí.  Po celou dobu jízdy na bezpečnost a plynulost dopravního provozu dohlíží Policie ČR. Základní zdravotnická služba je zajišťována pořadateli.
Za účast na cyklotour se neplatí žádný poplatek.  Chceš-li přispět na podporu projektu, můžeš příslušnou finanční částku vložit do zapečetěné pokladničky s veřejnou sbírkou nadace Na kole dětem, která je vždy k dispozici u doprovodného vozidla pořadatelů během celé trasy. Přispěješ i nákupem věcí u stánku pořadatelů. Jedná se o věci „které pomáhají“ (trička, ponožky, náramky, reflexní pásky a další)  více zde. Záleží pouze na vůli každého účastníka.  Základ pelotonu tvoří účastníci, kteří jedou celou trasu nebo několik etap. Pořadatelé těmto účastníkům zajišťují zázemí spočívající v ubytování, stravování (snídaně, večeře, „traťovky“ během etapy), pitném režimu, převozu zavazadel, dojetí pelotonu v případě defektu sběrným vozidlem, popřípadě v pomoci se servisem kola. Účastník, který využije těchto služeb platí poplatek 800,-Kč / den. Takovým účastníkem se může stát úplně každý. Rádi Vás uvítáme v pelotonu na celou trasu. Účastníci, kteří mají zájem se zúčastnit a využívat nabízeného zázemí, vyplní nezávaznou přihlášku a co nejdříve se přihlásí na adresu strizova@nakoledetem.cz nebo na telefon 773 750 499 u paní Martiny Střížové.   Nabídka oficiálních dresů a vybavení je zde. Více viz http://www.nakoledetem.cz


Poutníci zahrají také na megakoncertu pro Lukáše  "Srdcem talentů" Praze - Stodůlkách
Nad benefičním megakoncertem 25. března ve spolkovém domě v Praze - Stodůlkách převzal záštitu Kardinál Dominik Duka, který podle svého osobního vzkazu vyprošuje pro tento projekt požehnání.