Českotřebovský deník 80/2017 (21/3)  
Využití seniordopravy v České Třebové

OS ČČK každoročně vydává o provozu seniordopravy podrobnou zprávu se spoustou čísel. Z nich vyplývá, že počet klientů roste, stejně jako počet realizovaných jízd, že se jedná o službu chválenou a využívanou.

Rok:                          2013                       2014                             2015                             2016


          Počet klientů               270                          338                              342                                343

Počet jízd                 5231                        5646                           6241                              6428

Klienti nejčastěji využívají zpáteční jízdy podle účelu jsou pak nejčastější cesty k lékaři a za nákupem. Roste také počet dnů, kdy je služby využívána a pokrývá dnes prakticky všechny všední dny v roce.  OS ČČK provádí mezi klienty každoroční průzkum - anketu, které se např. loni zúčastnilo 248 klientů  užívajících senior dopravu.  Z odpovědí vyplývá velká spokojenost s touto službou, s možností telefonického objednání, s pracovníky, kteří dopravu zajišťují  i s cenou za tuto službu. Pár připomínek bylo k pracovní době seniordopravy.  Je třeba napsat, že o svátcích by pracovník senior dopravy podle průzkumu nebyl využit a také to, že během letního času má právě českotřebovská seniordoprava prodlouženou službu, neboť mezi specifika našeho města patří rozsáhlé chatové oblasti, které umožňují pobyt venku a senior doprava může zajistit i vhodný způsob dopravy  s tímto cílem. Seniordoprava je využívána poměrně vyrovnaně po celý rok, podle statistik snad lez vypozorovat  snížení zájmu během prosince.

Senior doprava jezdí také mimo město  a vozí např. klienty do nemocnice, počet klientů, bydlících mimo město bylo  lini registrování 23.  Seniordoprava je někdy označována jako TAXI pro seniory, ale není to přesné označení. je to doprava smluvní. každý klient musí s provozovatelem - tedy OS ČČK uzavřít jednoduchou smlouvu, obvykle na více jízd, které se potom realizují v termínech dle přání klienta. Tuto smlouvu lze uzavřít přímo s  pracovníkem seniordopravy (řidičem) těsně před první jízdou, není to složitý administrativní úkon. Provozovatel pak umožní odkoupit tzv. permanentku na 5, 10 nebo i 15 jízd. Další jízdy jsou pak již bez formalit.

Aby mohla seniordoprava fungovat, potřebuje sponzoring. Provoz senior dopravy podporuje město Česká Třebová, další města v regionu, Pardubický kraj, Oblastní spolek ČČK a další soukromí sponzoři. Dobré využití seniordopravy je příslibem toho, že by v dalším období mohla seniordoprava v našem městě využívat ještě také další vozidlo. V některých exponovaných časech je  českotřebovská seniordoprava skutečně "na roztrhání".  Objednání senior dopravy je možné na telefonu 728 417 506.
Foto OIKTV
Prodej vykrmených kuřat v Nedošíně na Štítě
Středa 19. 4.  2017   od   8. 00   do 16. 00 HODIN
CENA:   38,-Kč/kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč /kg Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:  608 111 741, 777 006 433

Schváleno 120 projektů na podporu bydlení 

Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo celkem 120 akcí za 408,5 milionů korun. Více jak polovina z částky půjde na komunitní domy pro seniory a na pečovatelské a vstupní byty.  V rámci Regenerace sídlišť bude podpořeno 23 akcí v celkovém objemu 88,1 mil. Kč, na vznik podporovaných bytů bylo schváleno 41 akcí za 259,0 mil. Kč. V objemu 3,1 mil. Kč bude podpořena výměna olověných rozvodů v 9 domech. Velký zájem byl v loňském roce nově spuštěný podprogram Bytové domy bez bariér, v jehož rámci Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří částkou 58,2 mil. Kč  47 projektů na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů do bytových domů. 
Mimo akce určené k financování ministryně Šlechtová schválila i akce náhradní a zamítla akce, které nesplnily podmínky programu. Vyhodnocené akce byly předkládány v rámci výzvy vyhlášené dne 7. 10. 2016, která byla ukončena dne 30. 12. 2016.
Mezi akceptovanými žádostmi jsem našel také dvě  dotace pro Českou Třebovou  na tzv. "vstupní byty" pro společnost Byty
Riegrova, s.r.o. ( 4 byty - 2,2 mil. Kč) a dále pro společnost  Johan Czech, s.r.o. (8 bytů - 4500 tis. Kč)
Vláda schválila zákon o sociálním bydlení

Návrh zákona o sociálním bydlení má pomoci lidem v bytové nouzi a ve svém důsledku zamezit obchodu s chudobou. Návrh se zaměřuje na širokou skupinu lidí, kteří čelí zásadním problémům s dostupností a cenou bydlení. Týká se tak například osob se zdravotním postižením, osamocených seniorů, mladých lidí po odchodu z dětského domova či nízkopříjmových rodin s dětmi. Pro obce bude účast dobrovolná s tím, že samospráva, která se k sociálnímu bydlení připojí, získá přístup k dotacím na výstavbu bytů i na sociální práci s nájemníky. Lidé žijící v obci, jež se do systému nepřihlásí, nicméně o nárok na sociální byty nepřijdou – záložní systém pro ně má zajistit Úřad práce ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení.
 
TANEČNÍ ŠKOLA SKLÍZELA V HRADCI MEDAILE

V sobotu 18.3.  se 180 tanečníků vydalo do Hradce Králové reprezentovat nejen Taneční školu, ale především město Česká Třebová. V Kongresovém centru Aldis se konalo regionální kolo postupové taneční soutěže pořádané Czech dance organization. Od samého rána se tanečníci snažili umístit na předních příčkách a zároveň se kvalifikovat na mistrovství Čech v Chomutově a v Praze. Ve večerních hodinách již bylo jasné, že úroda medailí bude bohatá a všechny složky dostanou šanci se ze zemských kol probojovat na MČR. Vydařená sobota i přes deštivé počasí vykouzlila úsměvy nejen na tvářích tanečníků, ale také hojného počtu fanoušků, kteří s námi do Hradce vyrazili.Více ZDE
 
Úsekové měření rychlosti v Třebovici ve zkušebním provozu

Zatím se jen ověřuje jeho funkčnost, také i zpracování dat, které bude provádět českotřebovská městská policie na základě smlouvy a odbor dopravy MěÚ. Zahájení ostrého měření bude znamenat více práce. Zatímco městská policie musí vystačit se stávajícím počtem 16 strážníků, tak odbor dopravybude pro tento úkol vyhodnocování měření a vymáhání pokut rozšířen. Již nyní byl vybrán jeden pracovník navíc, počítá se s dalšími. Další měřené úseky by měly být také na průjezdu Českou Třebovou, ale vzhledem k rekonstrukcím průtahu se jejich zřízení odkládá.  Úseky s měřením rychlosti budou veřejnosti oznámeny, nebude se jednat o tajné měření. Podobně je nyní ve zkušebním provozu úsekové měření rychlosti v Litomyšli. 
 
Připravuje se vznik krajské rady seniorů

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal včera s předsedou Rady seniorů České republiky Zdeňkem Pernesem. Důvodem setkání byla především snaha této organizace založit také v Pardubickém kraji krajskou radu seniorů, která by se do budoucna měla stát připomínkovým místem a partnerem krajské samosprávy v záležitostech týkajících se právě seniorů.
„Pro nás je důležité, aby byl patrný zájem samotných organizací, které sdružují seniory, a to nejen obecného charakteru, ale také různé profesně laděné organizace. Pokud zájem bude a definujeme si jasné úkoly, tak samozřejmě jako samospráva vznik krajské rady podpoříme,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dohodli jsme se proto, že poskytneme kontakty na všechny organizace v našem regionu, které Rada seniorů ČR v nejbližší době osloví, a následně mohou začít přípravné práce na založení krajské rady,“ dodal hejtman Netolický.
„Byli bychom rádi, aby v horizontu tří měsíců mohla Krajská rada seniorů Pardubického kraje vzniknout. Společně s Karlovarským krajem jsou to poslední dva regiony, ve kterých krajská rada není založena,“ uvedl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes s tím, že v Pardubickém kraji bylo k lednu letošního roku necelých 121 tisíc příjemců starobního důchodu.
Radu seniorů České republiky založilo v květnu roku 2005 12 členských organizací sjednoceného důchodcovského hnutí s přibližně půlmiliónovou členskou základnou. Dnes sdružuje Rada seniorů ČR konfederací 21 organizací s celostátní působností, 10 organizací s regionální působností, 124 klubů seniorů a 9 městských rad seniorů.
 
Do 17. dubna můžete navštívit výstavu v Popráči

Práce, které vznikly v rámci mezinárodního plenéru Střední uměleckoprůmyslové školy Ústí nad Orlicí a partnerské školy ze slovenského Prešova, nyní zdobí prostory hudebního klubu Popráč.
Ústecká „Umprumka“ se zde prezentuje vůbec poprvé a výstava, která byla zahájena vydařenou vernisáží ve čtvrtek 16. března, bude k vidění až do poloviny dubna. V rámci oslav 125 od založení školy se SŠUP bude do konce školního roku prezentovat ještě celou řadou dalších výstav i jiných kulturních akcí.  Foto: Adam Faltus

Dotace dobrovolným hasičům obcí

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický v pondělí v rámci jednání hodnotící komise pro udělení krajských dotací pro jednotky dobrovolných hasičů podepsal dvě již dříve schválené smlouvy o dotaci. Jednu pro Krajské sdružení hasičů Pardubického kraje, spadající pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, druhou pak pro Východočeskou župu České hasičské jednoty.
„Pro zřizovatele jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí je v programové dotaci vyčleněno letos celkem 6,5 milionu korun. Pro spolky a další organizace, tedy takzvané ‚ostatní složky integrovaného záchranného systému‘, má Pardubický kraj v programové dotaci připraveno 550 tisíc korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V případě dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí jsou návrhy zaměřeny na podporu mobilní požární techniky a vybraného technického vybavení. Jde zejména o kalová a ponorná čerpadla a elektrocentrály, dýchací přístroje a podobně,“ dodal hejtman.
Dotace pro ostatní složky integrovaného záchranného systému jsou určeny rovněž na pořízení věcného vybavení, které potřebují pro svoji činnost. V prvním kole dotací pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí by měly být rozděleny finanční prostředky ve výši zhruba 4,5 milionu korun, ve druhém kole pak zbývající dva miliony korun. Kraj rovněž přispěje 20 obcím na nákup nových dopravních automobilů dalšími šesti miliony korun. Tyto obce v rámci státního dotačního programu z podaných žádostí vybralo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Návrhy na přidělení dotací musí schválit na dubnovém jednání zastupitelstvo.
 
Ve Skutči zazní Puciniho Tosca

Slavná opera italského skladatele Giacoma Pucciniho Tosca je na programu 14. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč v neděli 26. března od 16 hodin. Výpravné představení, jemuž vévodí scény římského chrámu a při němž na pódiu vyroste i jedna z dominant věčného města - Andělský hrad, představí ve Skutči operní soubor Slezského divadla Opava.
Nádherné dílo plné lásky a vášně našlo v Opavě skvělý realizační tým v čele s režisérkou Janou Andělovou Pletichovou a dirigentem Franceskem Bottiglierim, který operu nastudoval.
Hudba v opeře Tosca je uchvacující. Puccini dokázal u diváků vycítit touhu po sentimentalitě a uměl ji využít. Celé představení tak útočí na city publika velmi silně a vyvolává odpovídající ohlasy.
 „Stejně jako většinu zařazených představení, jsme i operu Tosca v Opavě zhlédli. Vřele ji mohu návštěvníkům doporučit. S ohledem na výborné režijní ztvárnění, vynikající pěvecké výkony, zdařilé kostýmy i zajímavě vyřešenou scénu,“ zve na představení Lenka Frídlová z pořadatelského týmu festivalu.