Českotřebovský deník 81/2017 (22/3)
Hokejové finále se rozhodne v neděli doma ve Třebové - druhý mečbol odvrácen!  Světlá - Kohouti 1 : 2
 

20 let NADĚJE  v České Třebové

K 20. výročí  založení NADĚJE v České Třebové  jsme na naší pobočce připravili „ Den otevřených dveří“. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme nainstalovali výstavku fotek mapující 20letou historii pobočky. Některé fotky z počátků činnosti NADĚJE byly pro návštěvníky výstavy překvapivé, jen těžko poznávali sami sebe či své kamarády. Součástí výstavy byla i ukázka výtvarných prací dětí z NZDM. Návštěvníci  výstavy si tak mohli udělat představu o tom jaké možnosti využití volného času děti a mládež mají. Mimo jiné jsou jim nabízeny výtvarné a tvořivé aktivity, doučování a příprava do školy, hudební a sportovní aktivity.
Dále hostům byly ukázány prostory, které NADĚJE využívá a také mohli nahlédnout do kanceláře terénní sociální  služby a získat informace o práci terénního pracovníka. Právě terénní službou NADĚJE v České Třebové začínala (jen tehdy ještě nebyl v účinnosti zákon č. 108/2006 Sb.  O sociální službách, ve znění pozdějších předpisů, který v součastné době tuto službu definuje).
V podvečer oslavy pokračovaly v modlitebně církve bratrské, kde proběhla ekumenická bohoslužba „Vděčnosti a proseb“.  Bohoslužbu sloužil kazatel Rostislav Staněk, který stál u zrodu NADĚJE v České Třebové.
NADĚJE v České Třebové si za 20 let působení ve vyloučené lokalitě sídliště Borek získala dobrou pověst a tu si chce udržet i v dalších letech.
 
Prodám byt  v osobním vlastnictví 3+1 , 84m2 v České Třebové na Lhotce.
Cena dohodou. Tel.: 732466974,  604989947.

Kniha ti sluší 2017
v Knihkupectví Paseka od 18.4.do 23.4.2017 k nákupu nad 500,- kniha zdarma

MístnÍ skupina ČČK  Česká Třebová  pořádá SBĚR OŠACENÍ

Místo sbírky: v ulici Havlíčkova  223, Česká Třebová
paní Balcarová tel. 737 768 330
ve dnech 24.--- 30. dubna 2017 vždy od 8,00 do 18. hodin
Ošacení musí čisté, zabalené v pevném obalu
SBĚR JE URČEN PRO DIAKONII BROUMOV VŠEM, KDO PŘISPĚJÍ DO SBÍRKY PŘEDEM DĚKUJEME

Pronajmu garáž v Lukách. MOBIL 725 648 231

20 milionů pro řidiče autobusů

Pardubický kraj dostojí svému slibu a uvolní z rozpočtu částku přesahující 20 milionů korun jako dorovnání nařízení vlády pro řidiče linkových autobusů. Pro tyto účely již bylo předem v rozpočtu připraveno deset milionů korun. Zbylou část kraj vyčlení z rezervy. Ostatní finance nad rámec nařízení musí nést samotní dopravci.
„Od počátku avizujeme, že jsme připraveni řidičům autobusů a jejich společnostem dorovnat částku, kterou svým nařízením stanovila česká vláda. Veškeré další požadavky dopravců jsou nad rámec tohoto nařízení a kraj je hradit nebude. Doufáme, že se k ostatním nárokům řidičů postaví čelem zaměstnavatelé, kteří jsou pro odborové organizace jediným partnerem v rámci kolektivního vyjednávání, a proto musí nést závazky z těchto jednání plynoucí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nároky řidičů jsou opodstatněné a už v minulosti jsme upozorňovali například na neproplácení čekací doby, kdy je řidič v zaměstnání, ale ve skutečnosti pouze čeká na odjezdový čas svého spoje. Vnímáme také rizikovost práce, a proto souhlasíme s příspěvkem za ztížené pracovní prostředí,“ dodal Netolický.
„Při výpočtu navýšení mezd jsme vycházeli z údajů, které nám poskytli samotní dopravci. V současné době, až na jednoho, dopravci s dorovnáním ze strany kraje na úroveň nařízení vlády souhlasí. Jeden dopravce argumentuje uzavřenými kolektivními smlouvami, které již dnes garantují jejich řidičům mzdy nad rámec schváleného nařízení. Chápu jeho postoj, ale z mého pohledu by to vůči řidičům ostatních dopravců nebylo fér,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Při jednání jsem ubezpečil vedení odborů, že v příštím roce při přípravě nového tendru na další desetileté období dostanou všichni dopravci včetně odborů možnost vyjádřit se k zadávacím podmínkám. Našim cílem je uzavřít smlouvy za pro obě strany přijatelnou cenu s možností růstu mezd podle vývoje ekonomiky v průběhu desetiletého období. Není možné, aby ceny, nasmlouvané na deset let, byly pevné a neměnné. Dnešní stav je toho důsledkem. Na letošní rok jsme počítali s částkou 298 milionů korun, kterou po nařízení vlády a jednání s dopravci navyšujeme o 7%,“ sdělil Michal Kortyš a specifikoval připravenou částku. „Jeden milion korun představuje dorovnání do zaručené minimální úrovně měsíční mzdy, která je stanovena na 16 400 korun měsíčně. 15 milionů korun je částka  zvyšující sazbu za hodinu čekání a čtyři a půl milionu na zavedení příplatku na ztížené pracovní prostředí,“ dodal Michal Kortyš. 

Prodej vykrmených kuřat v Nedošíně na Štítě
Středa 19. 4.  2017   od   8. 00   do 16. 00 HODIN
CENA:   38,-Kč/kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč /kg Cena je uvedena v živém stavu.
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
Informace na tel. čísle:  608 111 741, 777 006 433

Kruhový objezd na I/17 je pro Heřmanův Městec nadále prioritou. Kraj nabízí pomoc při jednáních

Poslední úterní zastávkou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického při cestě regionem Hlinecka a Chrudimska bylo setkání se starostou Heřmanova Městce Josefem Kozlem. Stěžejními tématy byla oblast dopravy, a to především záměr města vybudovat dopravní terminál, snaha o výstavbu kruhového objezdu na silnici I/17, ale také další rozvojové plány města.
„Kruhový objezd při výjezdu na Chrudim a Pardubice může podle mého názoru bezpečně vyřešit situaci, kdy je obtížné přejet frekventovanou silnici I/17 směrem na Seč. Pro samotné město je tento způsob řešení nadále prioritní. Křižovatka je široká a stavba kruhového objezdu by si vyžádala jen minimální zásahy,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň přislíbil další diskusi se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, a to nejen v této věci, ale i v souvislosti s bezpečnostními prvky na přechodech pro chodce, které budou z rozpočtu města osvětleny Součástí několika minulých setkání hejtmana se starostou města byla myšlenka vybudování dopravního terminálu v místě současného vlakového nádraží. „V současné době již existuje studie a vizualizace řešení. Město má vysoutěženého projektanta a zpracovává projektovou dokumentaci. Zamýšlený přesun autobusového nádraží pomůže oživit centrum města, kde v současné době parkují linkové autobusy. Pokud by vše šlo dle předpokladů, tak by již koncem roku mohly začít demoliční práce a v roce 2018 samotné stavební práce na výstavbě tohoto terminálu,“ uvedl hejtman Netolický, který se starostou Kozlem diskutoval také nad možností úpravy dopravní obslužnosti zajišťované Pardubickým krajem.
 
Výjezdová stanice záchranky na Seči má své místo. Opravy se dočkají také silnice v okolí

Seč (21. 3. 2017) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v průběhu úterní cesty po regionu také Seč. Se starostou Marcelem Vojtěchem projednával především záležitosti spojené s novou výjezdovou stanicí zdravotnické záchranné služby v blízkosti současné stanice profesionálních hasičů. Dalším tématem byly rekonstrukce silnic v okolí této hojně navštěvované turistické destinace.
 „V rozpočtu Pardubického kraje jsme pro účely výstavby nové výjezdové stanice záchranné služby prozatím vyčlenili částku 500 tisíc korun. Snažíme se vyjít vstříc městu, které má v plánu vybudovat novou hasičskou stanici pro dobrovolné hasiče v těsném sousedství současné stanice profesionálních hasičů. Součástí této stanice by měl být prostor právě pro krajskou záchranku. V minulosti byla prioritou základna ve Skutči, avšak s narůstajícími kapacitami ubytovacích zařízení je nutné posílit i tuto oblast. Pozemky v okolí hasičské stanice jsou města, tudíž jakákoliv případná výstavba může být výrazně ulehčena,“ uvedl hejtman Martin Netolický po setkání s Marcelem Vojtěchem, kterého zajímaly také projekty v oblasti dopravní infrastruktury. „Jedná se především o silnice druhé třídy II/337 Seč – Třemošnice a II/343 Vršov – Seč. Je však nutné podotknout, že jakmile bude nějaký projekt připraven, tak bez ohledu na to, kde se nachází, jej budeme předávat ke schválení a následně začneme s jeho realizací. Proto je důležité, aby toto místní samosprávy vnímaly a případně pomohly s výkupem pozemků nebo s vypořádáním věcného břemena,“ sdělil hejtman Netolický.
Starosta Vojtěch informoval hejtmana také o tom, že obec žádala kraj o finanční prostředky v rámci programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek. Žádost bude předložena na nejbližším jednání krajské rady a následně na dubnovém jednání zastupitelstva.