Českotřebovský deník  87/2017 (28/3)
3. ročník IN LINE LIGY na obzoru

Led není ještě všechen uklizen, ale je tady už další soutěž na léto. Brzo zahájí letní sezona na Zimním stadionu Česká Třebová. Jedná se o 3. ročník IN-LINE ligy „O pohár ředitele společnosti Eko Bi s.r.o.“ jako provozovatele ZS a zmíněné ligy. Termín do začátku je zkrácen vzhledem k představě odehrání značné části již v dubnu 2017, tak aby bylo možné ukončení soutěže do začátku letních prázdnin. Ještě je možné posílat přihlášky  na e-mail  zdeňka Řeháka nebo na adresu Davida Píši david.pisa@ekobi.cz, který bude vedoucím soutěže pro rok 2017.   Všechny příznivci IN-LINE hokeje jsou srdečně zváni
 
Soutěž odborných dovedností 2017 oboru Mechanik – elektrotechnik  na VDA

Termín konání:29. a 30. března 2017
Soutěž oboru mechanik – elektrotechnik je pořádána z pověření Komise pro soutěže odborných                                            dovedností regionu východních Čech.
4. Program soutěže:  
29. březen                 07.30 – 08.30    prezence účastníků
                                                         08.30 – 08.45    zahájení soutěže, organizační pokyny – sál školy
                                                         08.45 – 09.00    přesun soutěžících, školení BOZP – budova OV
                                                         09.00 – 12.30    praktická část soutěže – budova OV
                                                         12.30 – 13.00    oběd soutěžících – jídelna
                                                         13.00 – 17.00    praktická část soutěže – budova OV
                                                         17.00 – 18.00    hodnocení úloh komisí – budova OV
                                                         18.00                 večeře účastníků – jídelna OV
                                                         18.30                 výměna zkušeností a hodnocení 1. dne soutěže pedagogickým doprovodem – pivovar Faltus  
 
30. březen                 07.30 – 08.00    snídaně – jídelna školy
                                                         08.30 –11.00     teoretická část soutěže – učebna OV
                                                                                   měření – dílny OV
                                                         11.30 – 12.00    oběd – jídelna školy
                                                         12.00                 vyhlášení výsledků soutěže, předání cen

 Soutěžní části: 1.      Výroba nabíječky baterií  2.      Měření  3.      Testová část

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Středí odborné učiliště Hradec Králové

Integrovaná střední škola Nová Paka

ISŠ - COP a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Brno

VOŠ a SŠSE, Praha 9

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice,

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

 

 

 

 

 

 

Novým ředitelem Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje je doktor Igor Paar

Rada Pardubického kraje na svém včerejším jednání jmenovala do funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje doktora Igora Paara. Vedení instituce se nový ředitel ujme od dubna.
„Doktor Paar na záchrance pracuje už 18 let a doposud je vedoucím lékařem pro územní odbor Svitavy a Ústí nad Orlicí. Máme jistotu, že záchranná služba bude v rukou člověka, který dokonale zná veškeré vnitřní procesy a nebude se muset s agendou seznamovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Výběrového řízení se zúčastnilo pět kandidátů, někteří byli i z jiných krajů republiky. „Musím říct, že všech pět kandidátů nás oslovilo a všichni byli dobře připravení, takže to nebylo snadné rozhodování. Byli jsme překvapeni i tím, že se k nám hlásili uchazeči z jiných krajů, kteří mají s fungováním záchranné služby obrovské zkušenosti,“ informoval hejtman.
Jsem přesvědčen, že se nám v osobě doktora Paara podařilo vybrat velmi kvalitního člověka, ostatně jeho odbornost a zkušenosti na krajské záchrance jsou dostatečně pádným argumentem. Na záchranné službě často závisí samotné přežití pacientů, a proto je potřeba, aby fungovala naprosto perfektně a spolehlivě,“ doplnil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Záchranka musí být komunikativní a slušná
„Hlavním úkolem nového ředitele je personální posílení tak, abychom mohli udržet rozsah služeb. Doktor Paar tuto potřebu vnímá,“ řekl Martin Netolický. „Pro nás je důležité, aby zdravotnická záchranná služba fungovala dobře i navenek, takže směrem k pacientům, místním samosprávám a také ke zřizovateli. Je důležité, aby byla komunikativní a slušná, protože je to služba veřejnosti, kterou si lidé platí ze zdravotního pojištění nebo daní,“ zdůraznil závěrem hejtman.
MUDr. Igor Paar
Igor Paar vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má atestace a specializovanou způsobilost v oborech anesteziologie a resuscitace a také v urgentní medicíně. Na záchrance působí od roku 1999, předtím pracoval na ARO v Orlickoústecké nemocnici. Od roku 2007 je Igor Paar vedoucím lékařem výjezdové základny Vysoké Mýto a Litomyšl, o rok později se stal vedoucím lékařem územních odborů Svitavy a tutéž funkci vykonává od roku 2014 také v Ústí nad Orlicí. V roce 2015 byl lékařem letecké záchranné služby Jihomoravského kraje. Funkce ředitele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje se ujme 1. dubna. (MUDr. Igor Paar bydlí v České Třebové - Skuhrově.)
Regionální konference na téma dětské paliativní péče

V sále Jana Kašpara na krajském úřadě se uskutečnila první regionální konference na téma dětské paliativní péče. Organizátorem byla obecně prospěšná společnost Energeia, která od letošního roku plánuje poskytování mobilní dětské paliativní péče v Pardubickém kraji. Akci zaštítil krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Na rozhraní zdravotnické a sociální péče v České republice stále přetrvává hodně ‚bílých míst‘, kdy se pomoc v těžké životní situaci hledá opravdu jen obtížně. Příkladem je i dětská paliativní péče. Je proto velmi důležité, aby se právě tato témata dostávala stále více do obdobných diskusí a podvědomí odborné i laické veřejnosti, díky čemuž poroste i dostupnost potřebné péče,“ uvedl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, který na začátku přivítal více než šest desítek účastníků.
Cílem vzdělávací akce bylo poskytnout co nejvíce informací o paliativě z pohledu dětského lékaře, přiblížit práci zdravotní sestry v nemocničním paliativním týmu a zdravotní sestry, docházející do rodin. Mluvilo se i o roli sociálního pracovníka, psychologa i dalších pomáhajících profesí, potřebných v průběhu péče o dětské pacienty. Akce se konala pod patronací České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM JEP)
Se zkušenostmi v této oblasti ze zdejší praxe seznámil přítomné primář dětského a novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice MUDr. Marian Šenkeřík. Odborným garantem konference a zároveň i přednášející v dopoledním bloku byla primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a současně předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP Mahulena Mojžíšová.
V úvodním přednáškovém bloku poskytl základní vhled a fakta o dané oblasti Adam Houska z Centra paliativní péče. O psychickém prožívání smrti dítěte rodiči mluvila psycholožka Ilona Špaňhelová. Etickému a právnímu rámci dětské paliativy se věnoval Jaromír Matějek. Příklady z praxe poskytovatelů, včetně konkrétních příběhů, zazněly v odpolední části programu. Náročné začátky poskytování péče hospice Nejste sami, popisovala Věra Šibravová z novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Roli zdravotní sestry při péči o děti v domácím prostředí se věnovala Bronislava Husovská z mobilního hospice Ondrášek. Podpora rodiny v období přechodu dětského pacienta z léčby na paliativní péči byla tématem Kateřiny Doležalové z Nadačního fondu dětské onkologie Krtek, FN Brno. Konference byla organizována především pro zdravotní sestry, lékaře, ale také pro další zájemce z odborné i laické veřejnosti.
 
 JE TO BOŽÍÍÍ !!!

Co svět světem stojí, jest určitá část lidstva postižena dědičnou chorobou, spočívající v touze vládnout a prznit. Tito lidé se časem skutečně k moci dostanou a pak už nám ostatním nezbývá, než civíce se divit. Zmiňovaným dobrákům se během posledních, dá se říci několika málo desítek let, podařilo celkem úspěšně poškodit oceány, tropické pralesy, atmosféru včetně ozónové vrstvy a stále je jim to málo. Inu, jako v oné známé pohádce o rybáři a jeho ženě, kde hloupá a octem páchnoucí ženština v krátké době přijde na to, že by bylo nejlepší, kdyby byla pánembohem, Sluncem a Měsícem hýbala a čas podle svého libida nastavovala.
Co nebylo možné byť v progresivní pohádce, je možné v naší současné dynamické epoše. Kdosi kdesi zkrátka přijde na to, že se večer "ňáko moc brzy smráká“ a tak vydá nařízení, že se časem a hodinami bude hýbat sem a tam. A to prý potom všichni ušetříme a zbohatneme a vůbec ! A pak už jen stačí roztroubit všemi Státními Hlásnými Troubami, že je opět všechno zejména makroekonomicky v pořádku, uspořádat několik fiktivně věrohodných průzkumů veřejného mínění, kde všichni dotázaní jednomyslně potvrdí, že jsou s novým skvělým nápadem, ostatně tak jako pokaždé se vším, samozřejmě bezvýhradně spokojeni, a vše uzavřít komentářem v TýVý, že komu se nové časy nelíbí, ten je nepoučitelný blbec a stěžoval si za každého režimu a na všechno a vždycky...
A tak jsem vždy znovu a znovu potěšen, když se čirou náhodou dostanou na oficiální massmediální přetřes i nesprávné, panevropsky neschválené a tudíž dozajista pomýlené názory o tom, že čas jest tu jaksi bez našeho přičinění, že jest dán pohybem planety Země ve sluneční soustavě a že jest tím pádem přinejmenším drzé už i do takovýchto záležitostí zasahovat.
V tu chvíli vzpomenu starých časů, kdy byl poměrně vehementně veden spor o to, co se v rámci Všehomíra kolem čeho otáčí. Je zajímavé, že ani tenkráte nakonec nezvítězila zbožná přání, byť podpořená mnoha plamennými výzvami. Tož uvidíme, jak to dopadne dnes ...
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 … 2017 etc ...? Petr Kulda