Noví ředitelé nemocnic  jednali  představiteli politických stran přítomných v krajském zastupitelstvu
„Na základě debaty s jednotlivými zastupiteli jsme se rozhodli, že by bylo dobré, aby jednotlivé strany v krajském zastupitelstvu měly možnost setkat se s novými řediteli ještě před jejich nástupem do funkce. Jedná se o významnou změnu, a proto toto setkání považuji za vstřícný a důležitý krok směrem ke kolegům zastupitelům,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nominace obou ředitelů jsme před jejich jmenováním navíc projednali se starosty jednotlivých měst, kde se naše nemocnice nachází. Obeznámen se situací byl také předseda zdravotnického výboru krajského zastupitelstva, a proto se pro dotčené nejednalo o žádné překvapení,“ sdělil hejtman Netolický, na kterého navázal krajský radní Ladislav Valtr.
„Předpokládali jsme zvýšený zájem o osoby nových ředitelů, což se nám po vyhlášení výsledků výběrového řízení potvrdilo. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi významné pozice, tak je nutné nastavit otevřenou komunikaci napříč politickým spektrem hned od samotného začátku. Naši kolegové v zastupitelstvu musí mít možnost se s novými řediteli nejen seznámit, ale i přímo komunikovat. Jsem rád, že tuto možnost využili a kladli jim různé otázky spojené s fungováním a dalším rozvojem zařízení, která budou od dubna vést,“ uvedl radní Pardubického kraje Ladislav Valtr. „V podobných setkáních chceme pokračovat i nadále při  dalších důležitých krocích v krajském zdravotnictví,“ dodal Valtr s tím, že noví ředitelé se již před nástupem do funkce zapojili do debaty jednotlivých odborných týmů.
Hejtman M. Netolický + L. Valtr radní pro oblast zdravotnictví, bývalý starosta města Choceň
Vpravo vedle MUDr. Tomáše Julínka je přítomen MUDr. Gottwald, ústřední ředitel nemocnic Pardubického kraje
Díky vzájemné spolupráci nabídneme nejlepší možnou péči, říká Štěpánka Fraňková
Novou ředitelkou Pardubické a Chrudimské nemocnice bude od dubna bývalá pardubická primátorka a od roku 1989 lékařka nemocnice v Pardubicích Štěpánka Fraňková. „Pardubická nemocnice je mojí srdeční záležitostí. Je nutné podotknout, že se zdravotnictvím a fungováním nemocnic jsem neztratila kontakt ani během výkonu funkce primátorky města Pardubic, protože jsem si pravidelně brala služby. Osobně vnímám nedostatek odborného personálu a cesta, kterou kraj zvolil, je jednoznačně správná. Propojení a společné fungování Pardubické a Chrudimské nemocnice je pro mne velkou výzvou a logickým krokem. Našim cílem musí být zabezpečení co nejkvalitnější zdravotní péče pro občany našeho kraje,“ uvedla Štěpánka Fraňková a doplnila konkrétní příklad spolupráce i s nemocnicemi ve východní části kraje. „Již nyní v případě dlouhých čekacích dob na operaci v Pardubicích nabízíme pacientům zákrok stejnou technologií a postupem například v Litomyšli, kde jsou výrazně kratší čekací doby. Řada pacientů tuto nabídku využívá, což je jeden z příkladů možné spolupráce i do budoucna,“ sdělila Fraňková.
 
Jsme partneři, ne konkurenti, tvrdí Tomáš Julínek
Ředitelem tří nemocnic na východě kraje se 1. dubna stane bývalý ministr zdravotnictví a lékař, který působil mimo jiné ve Svitavách či Brně, Tomáš Julínek. „Na Svitavsku jsem jako lékař začínal a po působení v různých pozicích se do této oblasti vracím. Situaci ve východní části kraje znám poměrně dobře, protože jsem se snažil si o oblasti, která mi je blízká a ve které navíc bydlím, stále udržovat přehled. Jsem si vědom toho, že je těžké zbavit se jistých nálepek, které k mé osobě jsou, ale i s tímto jsem do výběrového řízení šel. Před pěti lety jsem navíc politiku a stranu opustil a jsem přesvědčený, že obě sféry umím při řízení nemocnic oddělit,“ sdělil Tomáš Julínek, který od dubna povede nemocnice v Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli. „Kvituji postup kraje při sloučení nemocnic do jednoho subjektu, protože je nelogické, aby mezi sebou nemocnice v rámci jedné firmy soutěžily. Je potřeba se všemi komunikovat a nastavit fungování tak, aby bylo nejprospěšnější pro všechny, a to i ve formě personálního zastoupení a výpomoci mezi nemocnicemi. Musíme si být partnery a nikoliv konkurenty,“ dodal Tomáš Julínek.
 
Vlevo předseda zdravotního výboru krajského zastupitelstva Jan Řehounek (ANO), vpravo Ladislav Valtr