Úspěch Adama Janíčka na mezinárodní soutěži v Praze    


Úterý 21.3. První úspěch na okresní soutěži v Letohradu

Adam Janíček – 9 let, žák houslového oddělení českotřebovské Základní umělecké školy, ze třídy MgA. Bohuslava Mimry, zaznamenal během jednoho týdne mimořádný úspěch. V úterý 21.3.2017 absolvoval okresní kolo Národní soutěže Základních uměleckých škol v Letohradu, kde přednesl, za klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové, Koncertino D dur L.Jansy. Za svůj výkon získal od odborné poroty 1. místo s postupem do Krajského kola, diplom absolutního vítěze a Cenu starosty.
Pátek 24.3. 1. místo v II. kategorii na Mezinárodní houslové soutěži PhDr. Josefa Micky v Praze

V pátek 24.3.2017 se zúčastnil 5. ročníku Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky v Praze, kde se mu podařilo získat v II. kategorii a náročné mezinárodní konkurenci (13 soutěžících), s programem: L.Jansa – Koncertino D dur a Elementární etuda č. 35 J.Micky, opět za klavírního doprovodu BcA. Miluše Mimrové,  1. místo s povinností vystoupit ještě na nedělním koncertu vítězů 26.3.2017.  Upřímná gratulace Adamovi, panu učiteli i korepetitorce M.Mimrové.
Složení poroty bylo vysoce profesionální:
Václav Hudeček – předseda poroty, houslový virtuos
Jiří Fišer – pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
Pavel Kudelásek – primárius Apollon kvarteta, Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
Jiří Panocha – primárius Panochova kvarteta, HAMU Praha
Milan Puklický – hudební režisér Českého rozhlasu
Pavel Zejfart – člen Panochova kvarteta, ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav

Okresní soutěž v Letohradě (nahoře) a Mezinárodní soutěž v Praze