Město Česká Třebová se představilo v USA                         
Televizní společnost Czech-American TV, vysílá své pořady pro 2,5 milionu diváků kabelové televize v šedesáti amerických městech a další desítky tisíc diváků prostřednictvím internetového vysílání na webových stránkách televize. Veškeré pořady jsou vysílány v anglickém jazyce. Vysílání této nekomerční televizní společnosti Czech-American TV trvá již 13 let. Za tu dobu získala své pravidelné diváky. Na jejích obrazovkách měli diváci možnost sledovat i pořad o našem městě.
Pořad "Objevujeme české regiony" odvysílala 27. února 2017 a významnou část (snad i většinu času)  z půlhodinového pořadu  tvořily reportáže představující Českou Třebovou. V programu zaměřeném na Pardubický kraj byly prezentovány tři video spoty, které zámořským divákům přiblížily nejen historii našeho města a nejvýznamnější památky, ale také zdejší kulturu či možnosti k aktivnímu odpočinku. Prezentace nabídla také nádherné letecké snímky a díky poslednímu video spotu už i v USA vědí, jak u nás probíhá Jabkancová pouť a co je to ten „jabkanec“. Toto vysílání vzniklo ve spolupráci s Pardubickým krajem, video spoty poskytlo město Česká Třebová a byly již prezentovány např. na veletrhu cestovního ruchu Holiday world v Praze.
Na celý program věnovaný Pardubickému kraji můžete podívat zde: 
http://www.catvusa.com/broadcast/pardubice-region-pomezi-ceska-trebova-litomysl-landmarks/.
Kdo je Czech-American TV Hlavním posláním Czech-American TV je rozšířit povědomí o České republice, ukázat české regiony, zviditelnit destinace, a také mimo jiné přiblížit české kulturní dědictví. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu pravidelných pořadů, ve kterých se anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.
Celý program televize přispívá k vnímání České republiky a jejích regionů jako velmi zajímavé a bezpečné turistické destinace.
O fungování organizace se stará více než 40 odborníků z Ameriky a zejména z Čech. Jsou mezi nimi programátoři, grafici, kameramani, překladatelé, marketéři a mnoho dalších. Díky spolupráci s vysokými školami se počet členů stále zvyšuje. Zapojeni jsou studenti z Západočeské univerzity v Plzni a Fakulty elektrotechnické při ČVUT. Stále se pracuje na nových projektech a vylepšení. Například na jaře bude pro chytré telefony ke stažení speciální aplikace Czech-American TV.
Mezi důležité partnery patří také krajské úřady, se kterými je televize ve skvělé kooperaci. To má za následek neustálé zlepšování a zkvalitňování vysílaných pořadů. Samy kraje, města a jiné příspěvkové organizace se podílejí na tvorbě vysílání například tím, že televizi poskytují kvalitní videomateriály o svém okolí. Mohou se tak zviditelnit u několika milionového počtu zahraničních turistů a vyzdvihnout se jako místo, které skutečně stojí za návštěvu. Na webových stránkách organizace www.catvusa.com naleznete další informace o projektu Czech-American TV.  (Monika Pleskotová, Czech-American TV)
 
Na vybraných snímcích z vysílaného videa si připomeňme, co můžeme v pořadu vidět:

Dojmy diváka: Je to v každém případě výborný propagační snímek našeho města, je dobře, že byl pro vysílání použit. Ukazuje Českou Třebovou a její okolí komplexně pro turisty po více stránkách, je zde historie, kultura, sport a volný čas, také naše okolí. Je to vynikající připomínka především pro ty, kteří naše město již poznali. Při sledování někým, kdo v České Třebové nebyl může možná působit zdlouhavě, některé pasáže se opakují, i když v jiných souvislostech. Např. záběry ze sportu by mohly být pohromadě, takto tvoří nepříliš sourodý celek. Je zřejmé, že snímek byl vytvořen zejména pro prezentaci na veletrhu cestovního ruchu. Video také není úplně nejnovější, vznikalo  během delšího období hlavně v letech 2012 - 2013, poznáme to podle řady znaků a pohledů na město. Diváky jistě upoutají záběry z letadla či dronu. Na nich  např. uvidíme ještě snad až ideální symbiózu rotundy sv. Kateřiny a budovy bývalého sirotčice, která nyní prošla proměnou, na panoramatu města ještě není ani zelená kostka budovy RYDO na ve starší zástavbě na podměstí. Hlavně zde postrádám fenomén železnice, který fakticky Českou Třebovou vytvořil. I když se i ve filmu samozřejmě chlubíme vybudovaným dopravním terminálem Jana Pernera, nechybí ani podzemní garáže ani samotné sochařské ztvárnění stavitele železnice, tak je jen jediný krátký (letecký) záběr  na koleje nádraží, ve snímku nejede jediný vlak. Českou Třebovou v dnešní podobě vytvořila železnice a to není zřejmé ani z úvodního textu, nelze také ani ve zkratce zjistit, čím se obyvatelé města živí a kde pracují.
Česká Třebová v příštím roce 2018 oslaví významné jubileum - 740 let od první zmínky.
První zmínka o České Třebové je připomínána i ve zmíněném videofilmu.  Jistě je už nejvyšší čas se zabývat jak toto výročí využijeme a jaké budou oslavy. Jistě by bylo vhodné k těmto narozeninám města vytvořit nějaký nový videofilm, třeba i kratší, stručnější, aby měl rychlý spád, byl výstižný apod.  Natáčet video umí v našem městě více lidí, využijme toho a připravme třeba takových propagačních snímků více, aby byla konkurence. Nemusíme všechny peníze na propagaci  věnovat na vydávání Českotřebovských novin, mimochodem dvakrát dražších než např. v Ústí nad Orlicí nebo v Chrudimi (ač jde zcela o srovnatelné tiskoviny).  Proč nevypsat soutěž, ve které by nejlépe vyhodnocený snímek dostal zaslouženou odměnu a ostatním byly pokryty základní náklady s tím, že všechny by mohlo město používat (se souhlasem autorů) pro propagaci  města. Na příkladu možnosti využít videoprezentaci i v televizním vysílání je vidět, že by mohla být taková propagace města velmi užitečná. (mm)