Gymnazisté besedovali o energetice     

V pátek 24. března měli studenti, kteří mají zájem o fyziku, přednášku o energetice. Přednášejícími byli absolventi Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
Studenti byli obeznámeni s klady a zápory různých typů elektráren, především se zabývali jadernou elektrárnou. Cílem přednášky bylo utvořit si vlastní názor na to, který zdroj energie je nejšetrnější k životnímu prostředí. Pro zpestření programu byla připravena fotosoutěž, v rámci které mohli žáci udělat fotografii s tematikou energie, která je všude kolem nás. Měli také možnost prohlédnout si uran, dozimetr nebo biomasu.
Tato přednáška byla velmi přínosná a zajímavá. Studenty nejvíce zaujal fakt, že výbuchy v jaderných elektrárnách si nevyžádaly tolik lidských obětí jako například protržení vodní přehrady. Média svými mylnými informacemi vyvolávají u lidí paniku a v důsledku toho lidé jaderné elektrárny nepodporují. Proto by studenti měli používat svůj vlastní rozum a ověřovat si informace z různých zdrojů.
Barbora Bumbálková (7.A), Nguyenová Thi Thu Hien (7.A), Aneta Hlinčíková (3.C)