Kolik má Česká Třebová povolených automatů,

kolik bude mít za rok a co s tím


Balík zákonů k regulaci provozování hazardních her v České republice vstoupil v platnost od 1. ledna 2017
Cílem nové právní úpravy je zejména zpřísnění státního dozoru, řádné zdanění hazardních her, efektivnější postihování nelegálních provozovatelů jakož i provozovatelů na internetu a eliminace patologického hráčství. Díky hráčským účtům a on-line aplikacím (až budou funkční) si nezahrají lidé, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, gambleři, později i dlužníci na výživném a poživatelé sociálních dávek. Mluví se hlavně o dani z hazardu, o tom, že nám všem přináší peníze. Platí dvě sazby, a to na 35 % pro technické hry (minimálně však 9200 Kč z jedné hrací pozice ročně) a 23 % pro všechny ostatní. Peníze odvedené na dani z hazardu pro VHP se pak dělí tak, že 65% dostanou obce (rozdělení na obce zatím dle počtu VHP) a 35% stát. Nový zákon ruší navrhované omezení provozu hazardních her v blízkosti sportovních, kulturních zařízení a v prostorách vlakového nebo autobusového nádraží. Nově tak o vhodnosti či nevhodnosti umístění provozovny hazardních her, například v sousedství škol, školek, nemocnic či kostelů, mohou rozhodovat obce v rámci obecně závazných vyhlášek.  Pokud se ovšem na přijetí takové vyhlášky shodnou.
Hazard má rizika, o nich se už píše méně. Ti, kteří jej omezit nechtějí, o tom neradi slyší.
Rizika spočívají v rámci státu v existenci cca 170 000 problémových, resp. min. 40 000 patologických hráčů a společenských nákladů, které generují. Rovněž daňové ztráty lze vyčíslit v řádu stovek milionů korun, to nový zákon regulující sázení na internetu napravuje. Budoucnost hazardu je totiž právě spojena s rozvojem internetového sázení. Z údajů předkladatele zákona vyplývá, že náklady na jednoho problémového hráče jsou rovny 22 909 – 23 286 Kč ročně a náklady na jednoho patologického hráče odpovídají  307 061 – 325 740 Kč ročně. Tyto náklady nenese pouze daný hráč, ale také další lidé, jako je jeho nejbližší rodina atp. Navíc je třeba brát v úvahu také náklady, které byly identifikovány, ale vyčísleny nejsou: náklady na vymáhání pohledávek, na exekuce, náklady na averzi ke ztrátě, prevenci proti kriminalitě, finanční náklady na rozvody, náklady na psychickou újmu okradených obětí a také náklady ušlé příležitosti.
Tabulka shrnuje vyčíslení výsledků studie PCP na Společenské náklady hazardních her v závislosti na typech her:

Typ hry

Poměr

výherní hrací přístroje (VHP, automaty)

53,1 %

videoloterní terminály (VLT)

26,8 %

jiná technická zařízení (např. elektromechanická ruleta, elektronický karetní stůl)

3,1 %

sázkové hry hrané v kasinu (např. živá ruleta, karetní hry, kostky)

2,2 %

karetní turnaje mimo objekt kasina (např. poker, mariáš)

1,3 %

kurzové sázení v kamenných pobočkách sázkových kanceláří (např. na sportovní utkání, dostihové závody)

3,9 %

on-line kurzové sázky u těchto provozovatelů: Fortuna, Chance, Sazka, Synot Tip, Tipsport, Victoria-Tip, SLOT Group

3,9 %

on-line kurzové sázky u jiných provozovatelů

1,3 %

on-line „live“ sázení u různých provozovatelů

0,9 %

jiné sázkové on-line hry (např. on-line poker, ruleta)

3,5 %

Celkem

100,0 %

 Z uvedené tabulky vyplývá, že největší část nákladů lze přiřadit k THZ v tabulce reprezentovanými elektronickými technickými hrami (VHP, VLT) a jinými technickými zařízeními, z čehož největší část nákladů nesou VHP a VLT, které v současnosti tvoří dohromady 79,9 % všech nákladů.
Vliv má nejen blízkost a dostupnost herny, také časové omezení.
Zákon na základě podnětů zavádí možnost místní i časové regulace pomocí obecně závazných vyhlášek obcí. Toto opatření bude mít vliv především na rizikové skupiny hráčů, ať již těch, kteří nejsou schopni kontrolovat své hraní a přerušit hru a těch, kteří patří do rizikových skupin vzhledem k jejich nepravidelné nebo volné pracovní době.
 
Aktuální přehled POVOLENÝCH výherních hracích přístrojů V České Třebové

(barevně je rozlišen rok, kdy povolení přístroje k provozu končí)
V České Třebové nyní (k 27.2. 2017) provozuje celkem 110 výherních hracích přístrojů povolených Ministerstvem financí ČR 5 heren  a dále jsou další 3 povolené VHP v nádražní restauraci a 1 v baru ve Slovanské ulici 718. Povolené VHP již nejsou v herně Beseda Litomyšlská 108 a v Moravské ulici 467, ani v Borku či v restauraci Tipsport. Během posledního roku se počet VHP  nesnížil.

Za rok se situace podstatně změní, v hernách na uvedených adresách již bude pouze těchto 35 povolených VHP:

Pokud budou chtít provozovatelé heren přidat třeba jen jeden další výherní hrací přístroj, musí se již zařídit podle nového zákona, t.j. zařídit si na Ministerstvu financí nové tzv. základní povolení (na max. 6 let), složit požadovanou kauci (min. 1 mil. Kč), připravit hrací prostor po technické stránce tak, aby vyhovoval  podmínkám nového zákona 186/2016 Sb. po stránce stavebního uspořádání  a zajistit kamerový systém se záznamem zajištěným po celou dobu provozu herny a na českotřebovské radnici požádat o povolení hracího prostoru. Pokud to bude v souladu s obecně závaznou vyhláškou města, tak bude toto povolení uděleno na dobu 3 roky. V herně pak musí být umístěno 15 hracích pozic technické hry. Pokud by o zřízení herny podle nového zákona požádalo všech stávajících 5 heren, pak zde bude v našem městě v provozu 75 výherních hracích přístrojů. Proti současnému stavu tedy přece jen méně, ale i tak jistě pro Třebováky i okolí až až. Do té doby by bylo dobré mít vytvořenou nějakou regulující vyhlášku nastolující pravidla. Zákon 186/2016 Sb s tím přece počítá.

Pokud město nepřijme žádnou omezující vyhlášku, tak může do České Třebové přijít jakýkoliv další cizí investor a získat základní povolení MF, složit kauci, vybavit třeba další prostor herny a získat povolení hracího prostoru aniž by tomu mohl kdokoliv z města zabránit. Takovou vyhlášku, která umožňuje provoz heren pouze na stávajících adresách mají ve Svitavách. Díky tomu mohli zastupitelé Svitav odmítnout snahy dvou nových investorů na zřízení dvou nových kasín, což je zařízení, ve kterém se hazard pěstuje ve velkém (min. 30 VHP + 3 stoly s tzv. živou hrou).  Když by přišli do České Třebové, tak proti tomu nic nezmůžeme.

To vše jsou důvody pro to, abychom se i v našem městě zamysleli  nad tím, jaká pravidla pro budoucnost hazardu ve městě  nastavit. Aby bylo všem, kteří v hazardu podnikají nebo ho využívají i jako hráči  jasné, jaké pro to budou v České Třebové podmínky.

Zatím se zdá, že většinová ochota k jakékoliv regulaci hazardu mezi volebními stranami v zastupitelstvu města není.  Vznikla jakási komise, která ale žádné návrhy pro zastupitele nepřipravila a nemá ani žádné vedení. Návrh Koalice pro Českou Třebovou na to, aby komise připravila mezi členy zastupitelstva města anketu, ze které by bylo po vyhodnocení jasné, zda by na nějakou formu regulace přistoupili a případně který návrh by jim byl nejbližší, byl odmítnut v komisi s tím, že se k tomu mají vyslovit (bůhvíproč) separátně volební strany.  Jako by zastupitelé nesměli mít na problém svůj vlastní názor a nesměli ho vyjádřit.   (Návrh koalice pro Českou Třebovou pro komisi k hazardu z 11. 1. 2017 je ZDE)

Volební strany se pak k problému sice přes "své" vyslance do komise vyslovily, ovšem způsobem, který není srozumitelný, jde o jakési podivné "kolektivní stanovisko" zastupitelského klubu, možná ovlivněné někým v pozadí. Kdyby to tak mělo být ve všem, tak by klidně mohli zavést též "kolektivní hlasování" za celé zastupitelské kluby a jednotliví zastupitelé by ani nemuseli na zasedání docházet.  V zatím napsaném stanovisku se zřejmě některé strany zřejmě naplno bojí napsat, že si žádnou regulaci hazardu ve městě nepřejí a všelijak kličkují.  Při prvním návrhu na omezení hazardu ve městě třeba říkali, "že jsme na dobré cestě"...  Mysleli to vážně?

O některých návrzích např. o možnosti časového omezení provozu heren se v komisi zatím ani nejednalo.  Nesrozumitelné "kolektivní stanovisko" schované za volební stranu je typickou ukázkou politikaření v českotřebovském městském zastupitelstvu. Členové komise tak zbytečně utrácí svůj volný čas a komisi stejně řídí v pozadí vedení města. Chybí především vůle dosáhnout nějakého výsledku. A když se nechce, je to horší než když to nejde. V praxi to znamená, že se zastupitelé mají  podrobit stanovisku, které formulovalo vedení jejich štábů a někdy i těmi, kteří členy zastupitelstva ani nejsou. Může to být i způsob, jak přijetí jakékoliv vyhlášky nastolující pravidla v oblasti hazardu ve městě Česká Třebová vůbec zabránit.

Milan Mikolecký 8/3 2017

P.S. Obecně závazné vyhlášky regulující nějakým způsobem hazard ve městě mají všechna okolní města Lanškroun, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Králíky, Svitavy a nově letos i Žamberk. Moravská  a Česká Třebová zatím odolávají.