Nemůžeme neustále řešit problémy, které způsobili jiní, apeluje hejtman na starostu České Třebové

Dnešní havárie nákladního vozu na silnici III/35846 mezi Semanínem a Třebovicemi, která slouží jako objízdná trasa při rekonstrukci silničních tunelů v České Třebové, je pouze vyústěním problému, na který jsme jako krajská samospráva upozorňovali od samého počátku úvah o vybudování logistického centra společnosti Metrans.
Situace a zatížení nákladní dopravou ve vztahu k tomuto logistickému centru je dlouhodobě neúnosné. Podle vyjádření místních obyvatel projede touto trasou kolem 300 nákladních vozidel za den. Je nutné si uvědomit, že kamiony jezdí po komunikaci, která nebyla na obdobnou silnou zátěž připravená. Silnice je vybudována na nestabilním podloží, a proto je její devastace velmi rychlá a po čtyřech měsících zvýšeného provozu je v tristním stavu. Otázkou zůstává, zda vůbec vydrží až do konce plánované rekonstrukce komunikace v oblasti pod železničním koridorem. Bohužel je to však jediná příjezdová trasa k logistickému centru a jiná možnost ani nyní být nemůže.
Je potřeba si uvědomit, že samotná investice do logistického terminálu nebyla před svojí realizací nijak konzultována s Pardubickým krajem, který je vlastníkem silnic v okolí a snaží se je dlouhodobě modernizovat. Je tedy nezbytné, aby se město, které zprostředkovávalo různé majetkoprávní záležitosti pro investora, postavilo k současné situaci čelem a finančně se podílelo na rekonstrukci silnic, pokud se nepodaří získat peníze od investora samotného. Ten ostatně v roce 2013 přislíbil částku 10 milionů korun, která však do současné doby nebyla poskytnuta. Proto očekávám, že devastace veřejného majetku bude investorem, který jí způsobuje, v dohledné době řešena.
My jsme kvůli výstavbě logistického terminálu již provedli řadu investic, mezi které patří modernizace silnice v úseku Česká Třebová – Semanín za více než 50 milionů korun. Ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury nyní upravujeme průjezdní profil a komunikaci pod železničním koridorem za částku téměř 100 milionů korun. Není však v možnostech kraje, aby nadále řešil problém způsobený místní samosprávou a investorem, a proto pokud nebudu úspěšný na jednání se starostou města, požádám o svolání městského zastupitelstva, na kterém se budu chtít celým problémem zabývat.
 
Martin Netolický