Na hradech a zámcích finišuje příprava na sezónu 2017, ta začíná prvního dubna

Nově stanovené vstupné : Sychrov a Frýdlant 150Kč, Bezděz a Trosky 80Kč, zbývající objekty 120Kč

Na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu vrcholí přípravy na sezónu 2017. Ta začíná oficiálně v sobotu 1. dubna, ale zámek Hrubý Rohozec přivítá první návštěvníky již poslední březnový víkend.  
Rok 2016 byl návštěvnicky velice úspěšný – na osm objektů v Libereckém kraji, spravovaných NPÚ, ÚPS na Sychrově, zavítalo celkem 472 318 návštěvníků. „Pevně věřím, že nám návštěvníci zachovají přízeň i v nové sezóně. Ta přináší krásné téma Rok renesanční šlechty, který nahradí loňský Lucemburský rok. Na Liberecku se významně zapojí hrad a zámek Frýdlant, zámek Hrubý Rohozec a hrad Grabštejn. Na Frýdlantě zahájí návštěvníci sezónu ochutnávkou renesančních pokrmů, na Grabštejně a Hrubém Rohozci proběhnou v dubnu speciální prohlídky zaměřené na renesanční etapu v historii těchto objektů. Kulturní akce a prohlídky se budou konat v průběhu celého roku“, sděluje Miloš Kadlec, ředitel územní památkové správy na Sychrově.
 
Na hradě Bezděz se veřejnosti představí tři dřevořezby (v loňském roce byla jedna hradu darována, jedna byla odkoupena, původně byly umístěny v kapličkách lemujících cestu na hrad, ale ztratily se), které prošly restaurátorkými zásahy a budou představovány vždy při významných událostech. K prvnímu vystavení dojde při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, respektive ve dnech 14.-17. dubna. Nově budou v hradních palácích umístěny informační panely s informacemi o původním využití dané prostory.
 
Na Frýdlantě začala před dvěma lety obnova zámeckého parku, letos dojde k revitalizaci zámeckého rybníku. Jedná se o komplexní revitalizaci vodní plochy. Po provedeném archeologickém výzkumu bude provedeno odbahnění rybníka, oprava všech břehů.  Na jejich zpevnění bude použit místo výdřev kámen. Bude provedena oprava výpustě (i pod komunikací) a zhotovení nového dřevěného můstku. Sezóna bude zahájena 1.dubna Renesančním hodováním - v zámecké kuchyni se bude vařit, péct, zámkem bude znít stará hudba a návštěvníci mohou při prohlídkách potkat renesanční dámy a kavalíry. 3. května zde proběhne křest nově vydané známky s motivem hradu a zámku, celoročně je zde nabízena dětská prohlídka. Byl nově rekonstruován prostor na odkládání zavazadel. V plánu je oprava střech na Kastelánském křídle a oprava jihozápadní fasády hradu. Již tradiční Audience bude návštěvníkům udělovat vévoda Albrecht z Valdštejna.
 
Na Grabštejně budou celou sezónu zvát na akce související s tématem Roku renesanční šlechty, kromě stavebně historických prohlídek to budou i noční prohlídky, Svatojánská noc a noc hradozámecká. Nebojácní návštěvníci se mohou podívat na výstavu z dílny A. Drašnara zabývající se historií a jednotlivými druhy tortury, která je nově na hradě nainstalována v jedné místnosti sklepení.
 
Kastelán zámku Hrubého Rohozce zve k první letošní návštěvě již o víkendu 25.-26. března, kdy zpřístupní dva hlavní okruhy. Na základě poptávky se na Hrubém Rohozci rozhodli k realizaci dětských zkrácených prohlídek během celé sezóny (dosud byly pouze v červenci a  srpnu, či na objednání),  a to o všech víkendech, o hlavních prázdninách potom denně kromě pondělí.
 
Na Lemberku zahajují sezónu zpřístupněním středověké věže, kromě prohlídky zámeckých prostor mohou návštěvníci shlédnout také výstavu věnovanou svaté Zdislavě – letos si připomínáme 110 let od její beatifikace.
 
Na celoročně zpřístupněném Sychrově je v březnu uzavřen park – důvodem je oprava zámeckého schodiště. To je v tuto chvíli rozebíráno, od dubna bude potom zastřešeno a návštěvníkům tak bude opět umožněn vstup do parku. Od 1. března je na zámku nová výstava na téma panenky a hračky šlechtických dětí – výstava připomíná, že jedni z posledních Rohanských majitelů měli sedm dcer a tudíž mezi dětskými hračkami převažovaly hlavně panenky. První dubnový víkend se na Sychrově odehrají pohádkové prohlídky Rozum a štěstí.
 
Hrad Trosky vstupuje do sezóny s novým kastelánem, dosavadním zástupcem stávajícího, ing. Lubomírem Martinkem. Mgr. Lubomír Martinek, kastelán, jenž hrad opouští v souvislosti s odchodem do důchodu, se na odpočinek těší: „Pro řadu lidí je funkce kastelána opředena romantickými představami. Realita je ale jiná, obzvláště na Troskách musí být kastelán dobrým psychologem, ale také pokladním, řemeslníkem, uklízečem, manažerem, zkrátka vším. Když nám během sezóny projde branou více jak sto tisíc lidí, věřte, že se to na nás projeví. Hrad mi přirostl k srdci, navždy bude tak trochu „můj“, ale nyní se těším, že si od provozu odpočinu“. Nový kastelán přináší do sezóny novinky v pořádaných akcích (např. provazochodce), ale také zavede zákaz vstupu se psy: „ O tomto, pro řadu návštěvníků nepopulárním opatření, zde na hradě diskutujeme již několik let. Vyzkoušeli jsme půjčování tašek pro psíky, požadujeme náhubky, i ty jsme oproti záloze zapůjčovali, ale bohužel, neukázněnost majitelů rozhodla za nás. Psi se na hradě pohybovali bez vodítek, náhubky byly hned za pokladnou sundávány, docházelo ke střetům mezi zvířaty, psi skákali na jiné návštěvníky. V první řadě musíme zajistit bezpečnost našich návštěvníků a také to, aby si hrad i výhled z něj užili. To musí být prioritou. Bohužel, vyzkoušeli jsme vše, abychom vyšli pejskařům vstříc, ale vstřícnost se neosvědčila, proto od 1. dubna bude na Troskách platit zákaz vstupu se psy, výjimkou budou pouze psi vodící.“
 
Pro letošní sezónu byly na Zákupech upraveny názvy prohlídkových tras, aby jasně vystihovaly historickou etapu, k níž se interiéry váží (Zámek za císaře Ferdinanda I. a  Zámek za císaře Františka Josefa I.). Na trase "Zámek za císaře Františka Josefa I.", která se otevírala v červnu 2016, přibude po rekonstrukci pokoj arcivévodkyně Marie Terezy z Braganzy, kde se podařilo objevit původní výmalby. Svatby budou od letošního roku v novém prostředí (sál císaře Josefa II. a sál císařovny Marie Terezie v přízemí zámku), kde jsou rovněž obnoveny původní výmalby od Josefa Navrátila.   Po více jak dvou letech náročných příprav a průzkumů končí práce na vlastní projektové dokumentaci k obnově jižního křídla hospodářského dvora, do konce března bude podána žádost o dotaci z IROP. Začaly práce na projektové dokumentaci ke generální rekonstrukci havarijních krovů a střech hlavní budovy zámku z prostředků MK ČR. Novinkou je také nově pojaté občerstvení pro návštěvníky - kavárna Split z České Lípy otevírá v sobotu 1. 4. 2017 letní kavárnu na státním zámku Zákupy. Návštěvníci se tak mohou těšit na vyhlášené domácí dezerty z produkce této kavárny s dlouhou tradicí v regionu a venkovní posezení v příjemném prostředí arkád na druhém nádvoří zámku. Otevírací doba kavárny je shodná s návštěvní dobou zámku Zákupy. 
 
NPÚ, ÚPS na Sychrově nadále pokračuje ve spolupráci se ZOO Liberec a ZOO Dvůr Králové, kdy dospělý návštěvník po předložení vstupenky ze ZOO získá slevu na vstupném a naopak.
 
V rámci sjednocení cenové politiky NPÚ došlo k dorovnání výše vstupného na státních hradech a zámcích, kdy na Liberecku se změna týká Bezdězu a Trosek (80Kč, dříve 70Kč), a také Hrubého Rohozce, Grabštejna a Zákup. Tím je na libereckých objektech vstupné na základní okruhy sjednoceno – Sychrov a Frýdlant 150Kč, Bezděz a Trosky 80Kč, zbývající objekty 120Kč. Byl rozšířen systém slev pro návštěvníky, je možno využít rodinného vstupného a také se zapojit do věrnostního programu Klíč k památkám, kdy po absolvování základní prohlídky na pěti objektech je šestý vstup zdarma.