Komorní orchestr Jaroslava Kociana oslaví 50 let činnosti 

Půl století své existence si Komorní orchestr Jaroslava Kociana připomene na slavnostním koncertu uspořádaném v rámci letošního 19. ročníku Bennewitz festivalu.  KOJK se na koncertu představí s vynikajícími mladými sólisty    Ondřejem Sejkorou (kontrabas) a Matyášem Kellerem (violoncello) . Koncert se koná o posledním dubnovém víkendu  28. dubna 2017 ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová s tímto programem: 
L.v. Beethoven: Předehra „Egmont“ op. 84
A.Corelli: Concerto grosso F dur, op.6, č.6
G.Bottesini: Fantasia „La Somnambula“ pro kontrabas a orchestr
P Ř E S T Á V K A
A.Dvořák: Violoncellový koncert h moll, op. 104
Sólisté: Ondřej Sejkora – kontrabas  (student konzervatoře Pardubice)
Matyáš Keller – violoncello  (student konzervatoře Praha)
Orchestrální sóla: Zdeňka Felgrová – housle
Jitka Nováková – housle
Jan Lána - violoncello
Cembalo: Miluše Mimrová
Dirigenti: Bohuslav Mimra, Jana Mimrová
Spoluúčinkuje dechová sekce Filharmonie Hradec Králové

Komorní orchestr Jaroslava Kociana

byl založen v r. 1967. U jeho zrodu stál vynikající český violoncellista Bohuš Heran a první dirigent orchestru Antonín Šimeček, který jej vedl do r. 1983, kdy převzal taktovku MgA. Bohuslav Mimra. V současnosti patří mezi nejlepší amatérská hudební tělesa v ČR. Orchestr spolupracoval jak s profesionálními sólisty, ( namátkou jmenujme houslisty B.Matouška, G.Demeterovou, P.Hůlu, J.Němečka, J.Mráčka, Č.Pavlíka, L.Čepického, violistu J.Čepického, trumpetisty M.Kejmara, J.Sadílka, violoncellistu M.Ericssona, klavíristu J.Jiraského, nebo vynikající zpěvačky E.Adlerovou, J.Stehr ), tak i se studenty konzervatoří, AMU i s žáky ZUŠ. Na svém kontě má kromě více než pěti set koncertů, rozhlasové a televizní snímky, nechybí ani zahraniční zájezdy např. do Rakouska, Německa, Holandska a Polska.
Repertoár představuje přes 40 skladeb komorních a 14 symfonických. Z komorních skladeb je třeba připomenout "Čtvero ročních dob" A. Vivaldiho, "Vodní hudbu" G.F. Händela, "Braniborský koncert č. 3" J.S. Bacha, "Malou noční hudbu" W.A. Mozarta, "Serenádu E dur" A. Dvořáka nebo detailně propracovaná "Concerta grossa" A. Corelliho a G.F. Händela. Z oblasti symfonické hudby jmenujme oratorium A.Dvořáka "Stabat Mater", či Symfonii e moll č.9 "Z Nového světa" od stejného autora, „Requiem“ W.A.Mozarta, Symfonii C dur, č.41, KV 551 „Jupiter“ od téhož autora, cyklus symfonických básní "Má Vlast" B.Smetany. Vrcholem pak bylo provedení 4. Symfonie B. Martinů. Všechna tato symfonická díla orchestr provádí za dlouholeté spolupráce s dechovou sekcí Filharmonie Hradec Králové.
Orchestr se pravidelně účastní přehlídek neprofesionálních komorních a symfonických těles, každoročně zahajuje interpretační kurzy v Litomyšli, je pravidelně zařazován do programu Hudebního festivalu A.Bennewitze v Č.Třebové.
 
MgA. Bohuslav Mimra

Studoval hru na housle na kroměřížské konzervatoři. Po maturitě nastoupil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, do houslové třídě prof. Jiřího Trávníčka, tehdejšího primária Janáčkova kvarteta. Roku 1970 se stal členem Východočeského komorního orchestru v Pardubicích, později i primáriem Východočeského smyčcového kvarteta. Po přestěhování do Prahy působil od roku 1984 nejprve v Pražském komorním orchestru bez dirigenta, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v Sukově komorním orchestru. Od roku 1991 do roku 2014 zastával místo ředitele Základní umělecké školy v České Třebové. S Komorním orchestrem Jaroslava Kociana pracuje od roku 1983. Pod jeho vedením dosahuje orchestr vysoké úrovně v nejnáročnějších skladbách světového repertoáru. Je členem odborné rady Artama Praha, vyučuje každoročně na Mezinárodních interpretačních kurzech v Litomyšli. Město Letohrad udělilo Bohuslavu Mimrovi a Komornímu orchestru J. Kociana prestižní cenu GRAND PRIX za nejlepší hudební výkon v rámci Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad 2011.
 
Jana Mimrová

Pochází z České Třebové, kde vyrostla v podnětném hudebním prostředí rodičů Bohuslava Mimry (JAMU Brno), houslisty, dirigenta (mj. soukromý žák Václava Smetáčka) a dlouholetého ředitele ZUŠ, a klavíristky Miluše Mimrové (JAMU Brno). Od dětství je vedena k hudbě, zejména v klavírní hře, a k pohybovému umění (gymnastika, balet). V letošním roce absolvovala dirigování na Konzervatoři Pardubice ve třídě MgA. Tomáše Židka Ph.D. Jako dirigentka spolupracuje s významným Komorním orchestrem Jaroslava Kociána ve svém rodišti, se Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice, se kterým se jako dirigentka představila např. v Korsakovově symfonické suitě Šeherezáda (baletní uvedení, duben 2014) nebo ve vlastním nastudování předehry ke Smetanově opeře Hubička (listopad 2014) či v projektu ,,Puccini Gala“ (2016), pro který mj. nastudovala méně uváděné Capriccio sinfonico Giacoma Pucciniho. Dále spolupracuje také s Pardubickým komorním orchestrem, se sborem Salvátor a VUS Pardubice. Svá studia na Konzervatoři úspěšně zakončila v červnu 2016 absolventským koncertem s Filharmonií Hradec Králové.
Jana Mimrová se rovněž zúčastnila mistrovských sbormistrovských kurzů v Hradci Králové pod vedením sbormistrů Dr. Jiřího Skopala a Josefa Surovíka a dirigentské soutěže v Žilině (květen 2014). Jako sbormistryně se mj. aktivně podílela na nastudování Dvořákova Stabat Mater (Pardubické Hudební Jaro 2014). Na mezinárodních hudebních kurzech v Litomyšli založila v roce 2014 vlastní pěvecký sbor. Vedle řady sborových koncertů se také úspěšně představila na Festivalu duchovní hudby sv. Cecílie v Ústí nad Orlicí (říjen 2014). V roce 2015 byla pozvána na Mezinárodní sborový festival Bohemia Cantat Liberec, aby zde vedla ateliér spirituálu a gospelu.
Od října 2016 je rovněž posluchačkou 2. ročníku dirigentského oddělení Hudební fakulty AMU v Praze, kde studuje orchestrální dirigování (Doc. T. Koutník, H. Farkač), operní dirigování (Doc. L. Svárovský, F. Babický) a sborové dirigování (J. Brych, Prof. J. Chvála). V srpnu 2016 také úspěšně vykonala přijímací zkoušky na varhany do 2. ročníku na Konzervatoř Pardubice. V březnu 2017 spolupracovala s Jihočeskou filharmonií.
 
Ondřej Sejkora 

Narodil  se 30. 3.1998 v Chrudimi a nyní žije ve Slatiňanech.
Základní školu T. G. Masaryka ve Slatiňanech ukončil v roce 2013.
Nyní studuje ve třetím ročníku na Konzervatoři v Pardubicích
u profesora Mgr.art Františka Machače a Radka Pokorného.
Hře na kontrabas se věnuje od jedenácti let.
Dosažené úspěchy: 2. místo na Mezinárodní kontrabasové soutěži Františka Simandla v Blatné u Plzně v roce 2012, 1.místo a titul Laureáta na Mezinárodní soutěži PRO Bohemia v Ostravě v roce 2013 a 2. místo v roce 2015. 1.místo na Mezinárodní soutěži Františka Černého a Jana Geissla v Holicích v roce 2016, 1. místo a absolutní vítěz na Mezinárodní kontrabasové soutěži Františka Simandla v Blatné u Plzně, 1. místo a speciální cena na Mezinárodní kontrabasové soutěži K. D. von Dittersdorfa v Banské Bystrici.
Dále se účastnil soutěže mladých interpretů v Ostravě, kde získal možnost vystoupit sólově s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
 
Matyáš Keller

Narodil se v roce 1995 v Praze, ale vyrůstal ve vesnici Horní Čermná. K violoncellu ho přivedl jeho strýc a kmotr Jan Keller, violoncellista České filharmonie. Díky němu se mu cello zalíbilo a začal chodit do Základní umělecké školy Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí k panu Petru Poslušnému. Na ZUŠ dostal mimo jiné výborné základy v orchestrální a komorní hře, především díky paní Miluši Barvínkové. Po absolvování prvního cyklu byl přijat na Pražskou konzervatoř do třídy profesora Jaroslava Kulhana, kde je nyní v šestém ročníku. V letošním školním roce byl též přijat na Hudební akademii múzických umění v Praze.
Absolvoval mistrovské kurzy, které vedli Michela Fukačová, Christoph Henkel, Emirhan Tunca, Colin Carr, Mikael Ericsson, Jerome Pernoo a Jiří Bárta. Sólově vystoupil s orchestry jako Venti diversi ansamble, Komorní orchestr Jaroslava Kociana, Český komorní orchestr mladých, Barokní orchestr Pražské konzervatoře a Filharmonický orchestr Iwasaki.
Účastnil se několika soutěží, například Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje (2. a 1. místo) Heranova violoncellová soutěž (čestné uznání), soutěže Nadace Bohuslava Martinů (cena za nejlepší interpretaci díla Viktora Kalabise), soutěž konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (3. místo), Johannes Brahms competition v rakouském Pörtschachu, nebo soutěže o stipendium Yamaha (1. místo). Má za sebou zkušenosti s různými komorními soubory, především s klavírními trii. Absolvoval Orchestrální akademii České filharmonie. Na základě konkurzu byl vybrán k účasti na projektu Akademie Versailles. Účast v Orchestrální akademii znamená, že s filharmonií hraje jeden program za měsíc (to jsou 3 koncerty za sebou), může jezdit na zájezdy do různých zemí. S Českou filharmonií navštívil i USA, kde hrál např.: v Costa Mesa, Davis, Santa Barbara, pak také Fairfax, Purchase, New York a Washington. Speciálním místem byla Carnegie Hall v New Yorku.
S různými soubory hrál dále v Itálii, Švýcarsku, Německu, USA, na Slovensku a na Ukrajině, v Řecku, v Číně a Japonsku.