Kniha na cestu na českotřebovském nádraží slaví první narozeniny 

Před rokem, dne 21. března 2016 jsme oficiálně zahájili provoz veřejné komunitní knihovničky na českotřebovském nádraží. Připojili jsme se tak k dalším městům v rámci celorepublikového projektu. Knihovnička funguje na bezplatném principu půjčení a vrácení knihy bez předchozí registrace, poplatků nebo stanovené výpůjční doby. 
Ke konci roku 2016 jsme se potýkali s problémem, kdy nám knihovna zela prázdnotou a nestíhali jsme dodávat knihy. Stanovili jsme tedy pravidlo v počtu knih, které si můžete půjčit, a to na tři kusy. Zároveň jsme zveřejnili výzvu – darování nepotřebných knih do knihovničky. Moc děkujeme vám všem, kteří jste přinesli knihy a stále nosíte další, obzvláště v poslední době jsou police plné darovaných knih i časopisů. Vrátit půjčené knihy samozřejmě můžete i v jiných městech, jejich počet se stále zvyšuje. Městská knihovna Česká Třebová, která se o knihovničku stará, za celý rok doplnila na nádraží 5550 knih.
Podělit se o dojmy z cest nebo o čtenářské zážitky můžete s dalšími čtenáři na Facebooku, na stránce @knihanacestu nebo na dalších sociálních sítích použitím #knihanacestu nebo #knihadovlaku. Máme radost, že vám knihy dělaly společnost v Budapešti, Tunisku nebo třeba v Saudské Arábii. Přejeme vám příjemné cestování s knihami z českotřebovského nádraží u nás i v zahraničí.
Za Městskou knihovnu Česká Třebová, Mgr. Jana Jakeschová
 
Nápad to je dobrý, byl oceněn napříč republikou, pozitivní je i přístup železnice

Knihy jsou specifické zboží a mohou být takto dlouhodobě v oběhu, jinak by někde chřadly nebo skončily ve sběru. Možná ne všechny. Projekt má jistě také své "mouchy", spočívající ve vandalismu některých ubožáků,  problémy vidí i prodejci ve stánku, kterým projekt "Kniha na cestu" snižuje tržby, prodejna levných knih umístěná na nádraží už ze Třebové odešla. Někteří se také pozastavují i nad tím, jak může  městská knihovna rozdávat tisíce knih nebi časopisů, zda to je hospodárné. Přemýšlí o tom, jak se takové  knihy vybírají a kdo je za jejich výběr odpovědný.  Také o tom, zda to je proto, že knihovna nemá dostatečně velké skladové prostory a zda takto z knihovny nemizí to, co v jiných knihovnách ve fondu ponechávají. Knihy jsou přece také drahé zboží. Projekt se však v rámci republiky stále rozšiřuje hlavně po menších nádražích.  Na webu najdeme hlavně začátky nových odkládacích knihovniček, nikoliv potom další zkušenosti s jejich provozem. To pouze o té českotřebovské knihovničce "piano" se zkušenosti dohledat dají.  Přitom stále končí také spousty knih nekontrolovaně ve sběrném dvoře, v kontejnerech nebo i ve sběrně v Benátkách. Před časem byl i takový záměr udělat  odkládací knihovničku v hale sběrného dvora, ale pochopení  se pro tento námět  nenalezlo. Ze sběrného dvora se nesmí nic odnášet.
 
Jak to je jinde (několik příkladů)
První byl  Mikulov a město Most -  již v roce 2014
Letovice: Od čtvrtka 17. března 2016 nabízíme na vlakovém nádraží v Letovicích ke zpříjemnění cestování knihy. Knihy si můžete zdarma půjčit, ale také vyměnit, případně i do knihovničky darovat. Vraťte je zpět buď přímo v Letovicích, nebo na jiných nádražích zapojených do KNIHY DO VLAKU.
Libčice nad Vltavou Nový libčický spolek Osměl svou činnost zahajuje tím, že ve čtvrtek 12. května 2016 na nádraží Libčice nad Vltavou otevře knihovničku pro cestující.
Čáslav 2. 10. 2015. Celkem sto třicet pět knih nejrůznějších žánrů vložily pracovnice čáslavského městského muzea a knihovny do polic malé knihovničky, umístěné v prostorách čekárny čáslavského nádraží Českých drah. Slavnostního odhalení tohoto nového a pro mnohé nečekaného prvku se zúčastnili jak zástupci místní knihovny a muzea, tak i členové čáslavské kulturní komise a další.
Slaný 17/7 2015 Do celorepublikové akcese zapojily organizace SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků) a České dráhy. „Každého čtvrt roku vyřazujeme nějaké staré, poškozené knihy či svazky, které máme vícekrát. Řekli jsme si, že tento projekt je úžasnou příležitostí dát těmto knihám další šanci. Zároveň se zviditelní i knihovna," vyjádřila se ředitelka knihovny Zoja Kučerová. Svazky v nádražní knihovničce budou zaměstnanci slánské knihovny pravidelně obnovovat. Zatím to máme v plánu jednou za měsíc.
Neratovice 29/6 2016 Cestující, kteří odjíždí vlakem z neratovického nádraží, si mohou zpříjemnit cestování četbou knih. Vyberou si je přímo v odjezdové hale a nestojí je to ani korunu. Na hlavní neratovické stanici totiž Městská knihovna (MěK) Neratovice otevřela svou první miniknihovnu. Nachází se přímo proti pokladně Českých drah a její nabídka čítá několik desítek knih.
  •  (mm)