Když se dva neumí domluvit, třetí...  

Tak by mohl znít název mého příspěvku k situaci "objížďky" kolem rybníku Hvězda - nechápu, proč se ti dva ( Netolický a Zedník) dopředu neuměli domluvit a nyní shazují vinu jeden na druhého. Může mi někdo vysvětlit, proč oprava silnice pod tunely začala v říjnu 2016? Chtěla bych vidět stavební deník, kolik práce příslušná firma vykonala práce od začátku stavby do února 2017? Tady došlo k absolutní nesynchronizaci projektu,  kdy lidé třeba méně inteligentní by logicky nezačali stavět na podzim. S tím souvisí nutnost jízdy kamiónů po náhradní trase - kdyby tam chudáci řidiči nemuseli jezdit v letošní kruté zimě, asi by se silnice nezačala propadat. Neboli město a kraj se neuměly domluvit na společném postupu a nyní žádají po společnosti Metrans a.s. finanční pomoc. Ale zmíněná společnost není dopravcem, ale pouze zajišťuje přepravu. Ještě jasněji řečeno, může své aktivity dočasně "přemístit" do Prahy a Ostravy, ale samozřejmě bude chtít po Pardubickém kraji doplatek za dodatečnou jízdu kamiónů, což není zrovna malá částka denně. Na závěr této části nezbytná řečnická otázka: Kdo za to může?"
Nedá mi to, ale musím se ještě vyjádřit k lednové faceebookové  bombě  - stále neznáme viníka zhroucení střechy nově vybudované tělocvičny na Skalce. Ještě více mne zaráží, že již nejméně 14 dní se nic  na stavbě neděje - každý den se snažím sledovat vývoj stavby, ale ani človíček, ani jeden pracovní stroj. 
P.S. Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO, přesto se hejtmanem stal člen ČSSD Martin Netolický - tak ať mi dokáže, že si znovuzvolení hejtmanem zaslouží a řeší vzniklé problémy, nikoli se jen vymlouvá na další a další ... ať si doplní koho či co!
Jarmila Venclíková
Pokusím se alespoň něco vysvětlit

Problém začal už tím,  jak byla investice společností Metrans pojata. Zatímco  se v České Třebové hovořilo o budování "logistického  terminálu který vytvoří 1500 pracovních míst", tak  skutečný název investice byl "revitalizace vlečky a jeřábové dráhy".  V této podobě dostala dotaci z evropských fondů a nikdo přitom nezkoumal vliv investice na okolí, na životní prostředí, tedy především na nutnost posílení silniční dopravní infrastruktury. Až měsíc po slavnostním otevření v červnu 2013 přiznal na jednání zástupce Metransu  že do Třebové přijede týdně 500 kamionů.
 
A hned na to začal snaha Pardubického kraje využít poslední tehdy volné evropské dotace  z ROP doprava. Škoda, že se nepodařilo do této akce zahrnout také úpravu tunelů, mohlo to být už dávno  všechno hotovo. 
Pak se sháněly peníze na opravu tunelů, snadné to nebylo, musel pomoci SFDI, tím se vše zdrželo. Pak výběrové řízení atd. a tak se začalo až v kritizovaném říjnovém termínu. To s vámi plně souhlasím, že to šťastný termín nebyl. Práce to nejsou jednoduché, podloží je jíl, stavitelé třebovského nádraží o tom ví své. Úpravy zmíněných komunikací nebyly plánovány, byly vynuceny situací, která vznikla po masivním  nárůstu kamionové dopravy. Myslím, že zde Pardubický kraj udělal spoustu práce. A mohl udělat více, kdyby mu situace nebyla komplikována marnými sliby, že o úpravu tunelů není třeba se starat, tu zajistí dráha, tedy SŽDC. Myslím tedy, že Vaše  pochybnosti  o tom, zda je pomoc z úrovně kraje dostatečná, nejsou na místě. Rozhodně si dovolím pochybovat o tom, že by "vítězné" hnutí ANO, uhnízděné zejména v Pardubicích, se vzniklými českotřebovskými problémy zabývalo s větším důrazem, pokud vůbec.Hnutí ANO v Pardubickém kraji je totiž zatím spojeno především se zdůrazňováním potřeb našeho krajského města.
 
O přemístění terminálu Metrans jinak netřeba míti obavy.
Myslím, že nemáte o činnosti společnosti Metrans přesné informace. Nabízíte spekulace, které nemají  logiku. Lokalita Česká Třebová je pro firmu tak jedinečná, že byl těžko našli jinou lepší. Větší potíže mají přepravci nákladů s tím, že nemají dost provozních časů pro nákladní přepravy. A protože jsme předběžně žádné podmínky pro lokální silniční dopravu neudělali, měli bychom to udělat nyní dodatečně. Je to legitimní. Logistický terminál Metrans je příčinou určitých problémů, které je třeba řešit i s jejím přispěním.   Bylo by rozhodně žádoucí, aby se více podílelo na řešení lapálií, které zde vznikly díky transportu "jejich" kontejnerů po silnicích budovaných pro koňské povozy.
 
A ještě k úloze města. Město společnosti Metrans hodně pomáhalo, dělalo jim prostředníka při nákupech pozemků, tak, jako žádné jiné firmě. Bylo v úzkém kontaktu s investorem a mělo si při přípravě projektu také stanovit nějaké podmínky, které by měl investor splnit, přijde-li takhle masově ničit okolní silnice.  Na tuto investici nebylo provedeno řízení EIA, kde by se vliv na okolí podrobně zkoumal a posuzoval by se z mnoha hledisek. A tak máme proto právo vznést své požadavky dodatečně.  Nakonec z očekávaných  1500 pracovníků jich zde pracuje cca desetina, (vznikl však velmi pozitivní vliv na další zaměstnanost v železničním uzlu a pozitivní vliv na rozvoj uzlu jako takového, to je třeba uznat), vznikly další investice, které bohužel zase přinesou další nárůst kamionové dopravy. Slíbený masový nárůst  počtu obyvatel se zatím nekoná (a těžko bude konat), zato vznikl skokový a masivní nárůst těžké dopravy.
 
Ještě ke zřícené tělocvičně, na které se nepracuje. Opravdu nepracuje. Zatím stále policie neurčila žádného viníka. Také nový systém zastřešení musí být schválen. Byl sice navržen, ale nebyl projednán, posouzen, schválen. Nový konstrukční systém střechy  úzce souvisí s celou stavbou, posoudit se musí celek společně. Pak se musí udělat projekt, musí projít  stavebním řízením, a potom se teprve bude moci začít s tou realizací, na kterou všichni čekáme. Proto žádný človíček, žádný pracovní stroj.  A tak hned to nebude. Zbožné přání je, aby se to stihlo ještě na podzim dokončit.
Všichni netrpělivě čekáme na označení příčiny a viníka. Znalec policie ČR slíbil že to bude do konce března a to je zítra . Uvidíme.

Milan Mikolecký