Naděje v České Třebové má již dvacetiletou tradici. Před dvaceti lety v roce 1997 byla ve výběrovém řízení vybraná pro to, aby zde v Borku v oblasti, kde v městských sociálních bytech bydlí  větší počet rodin sociálně vyloučených a kde je zapotřebí poskytovat sociální služby. Služby zde jsou poskytovány 24 hodin denně a rozhodně se vyplatila jak městu Česká Třebová, která na její fungování každoročně přispívá z rozpočtu města, tak i samotných obyvatelům toto lokality a možná i celého sídliště. Pracovníci Naděje zde nemají na růžích ustláno, musí každý den řešit mnoho různých problémů, ale během let zdejší obyvatele dobře poznali a mohou srovnávat se zdejšími začátky. Situace se pomalu zlepšuje, děti mají dnes možnost každodenního vyžití v otevřeném nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (NZDM). NZDM je podle zákona o sociálních službách správný a jediný možný, avšak nepříliš dobře znějící název pro klub dětí a mládeže z Borku. Nahrazuje zde možnosti, které mají jinde děti třeba jen v tom, že mohou navštěvovat zájmové kroužky a sportovní oddíly. O děti se zde starají sociální pracovníci vlastně v roli vychovatelů. Pro děti a mládež zajišťují tvořivou činnost a vhodné využití volného času.  Zájmové činnosti mohou pěstovat  také v různých kroužcích, oblíbený je fotbalový kroužek vedený Pavlem Suchým, kreslí se tu i maluje, hrají se stolní hry. Dříve zde byl Klub David, potom se přetavil do práce v nově vzniklém NZDM, je zde i malá knihovna, možná by se mohla ještě rozšířit. Dospělí sem mají vstup zakázán, je to prostor pro děti do 18 let, Tak trochu to supluje mateřskou školu, školní družinu. Pomáhá u dětí a mládeže vytvářet návyky, které budou potřebovat ve škole i v životě. V Borku se v poslední době zlepšila zaměstnanost, mimo maminek na mateřské či vychovávajících malé děti je zde bez práce do 10%  dospělé populace. S tím se zlepšila i docházka dětí do školy. Rodiče a všichni z Naděje vítají možnost otevřít v Borku  plnohodnotnou třídu mateřské školy, která vznikne v budově ZŠ praktické.  Naděje má zmapován i okruh dětí, o které se starají,. Celkem jde o 101 dětí, v NZDM jich bývá tak do čtyřiceti, ale nárazově zde jsou i vyšší počty. Prostor "nízkoprahového zařízení" není příliš útulný, potřeboval by úpravu. Vedoucí Naděje Milan Nádvorník  z Vysokého Mýta má přesnou představu o potřebách, které jsou zcela reálné. Je třeba snížit vysoký strop bývalé výměníkové stanice, prostor zlidštit, odhlučnit, rozdělit na dvě samostatně využitelné místnosti, probourat nové okno. Spolu se zateplením to určitě lze pořídit za 1 - 1,5 milionu Kč. Zdrojem mohou být evropské fondy, využité prostřednictvím MAS Orlicko, které mají jednodušší administrování. Jde jen o tom, zda o dotaci bude moci požádat sama Naděje, které nemá dlouhodobou smlouvu o pronájmu, nebo to bude muset udělat město Česká Třebová jako majitel objektu.  Již loni byla vysána výzva na výstavu komunitních center, která však potřebám dobře nevyhovovala.
Popřejme pracovníkům Naděje v Borku v jejich práci hodně trpělivosti, kreativity, šikovnosti, brzké získání dotace na rekonstrukci kluboven, větší platy (z platu zde vypláceného lze těžko uživit rodinu) a hlavně chuť do další práce, která není vždy jednoduchá ani optimistická. (mm)