Obnovte městský park


Až 25 mil. Kč na kompletní obnovu městského parku a odbornou pomoc při její realizaci nabízí městům opět Nadace Proměny Karla Komárka. Cílem grantové výzvy je podpořit obnovu nebo založení veřejných městských prostranství: parků, parkově upravených ploch, veřejně přístupných zahrad nebo rekreační zeleně. Hlavní důraz klademe na potřebnost, funkčnost a následnou udržitelnost vašeho projektu, jejichž zajištění je podmíněno efektivním zapojením veřejnosti do přípravy i všech etap realizace. Na této stránce jsou uvedeny pouze základní informace. Před podáním žádosti se nezapomeňte seznámit s podrobnou Metodikou pro žadatele o nadační podporu.

Kdo může žádat o podporu:

  • město / obec s více než 5000 obyvateli
  • městský obvod / městská část s vlastním orgánem samosprávy
  • mikroregion s více než 5000 obyvateli

v rámci celé České republiky. 

Co získá úspěšný žadatel:

  • nadační příspěvek do maximální výše 25 mil. Kč
  • odbornou podporu ve všech etapách projektu

Důležité termíny:

  • 1. listopadu 2016 / vyhlášení grantové výzvy
  • 2. února 2017 / konference Městské parky 2017*  
  • 31. března 2017 / uzávěrka podání žádostí o nadační podporu
  • duben–září 2017 / tříkolové hodnocení žádostí 
  • říjen 2017 / rozhodnutí o poskytnutí nadační podpory

* Účast na konferenci není pro žadatele povinná. Součástí jejího programu je seznámení s podmínkami grantové výzvy a příklady dobré praxe, prezentované informace tak mohou být pro žadatele užitečné při přípravě žádosti a projektového záměru.

Pro žadatele – dokumenty ke stažení:

Děkujeme - Nadaci Proměny jsme již poznali.  Moc nám nepomohla. Podmínky pro udělení dotace nebyly nikde přesně a jasně písemně stanoveny. Místo nového parku Benátky máme zatím jen draze pořízené plánky a záměry, valíme před sebou úkol, jak zajistit vybudování drahého parku v poměrně odlehlé lokalitě, když máme ve městě daleko důležitější úkoly. Kličkujeme mezi výzvami MŽP, když ani jedna se pro tento účel přímo nehodí. Pro obnovu parku je totiž jen dotace od Nadace proměny Karla Komárka, která nám - obávám se - již asi nepomůže.  Jenže výzev "Obnovte městský park" je plný internet...

Nyní nakonec obnovují park a dětské hřiště u Loučné s pomocí Nadace Proměny v Litomyšli. Akce se zřejmě nakonec podaří, ale město také musí splnit další podmínky, které způsobí, že dotaci nedostane zdaleka zadarmo....