Vylepšené Portmoneum v Litomyšli zahájilo sezónu s novým majitelem

Litomyšl (24. 3. 2017) – Dům litomyšlského úředníka Josefa Portmana, nevšedně a místy trochu strašidelně vyzdobený malbami a vyřezávaným nábytkem výtvarníka a spisovatele Josefa Váchala, je od podzimu loňského roku v majetku Pardubického kraje a ve správě Regionálního muzea v Litomyšli. Po drobných stavebních úpravách v zimní sezoně se Portmoneum – Museum Josefa Váchala opět otevřelo veřejnosti a nabízí několik novinek.
„Zakoupením Portmonea získal Pardubický kraj unikátní památku, za kterou jezdí mnoho lidí od nás i ze světa.  Zastupitelstvo Pardubického kraje odsouhlasilo částku 15 milionů korun, která byla kompromisem mezi uměleckou a stavebně-historickou hodnotou domu. Nyní jsme z rozpočtu Pardubického kraje do oprav investovali ještě 700 tisíc korun. Bylo nutné zřídit elektrickou požární signalizaci a došlo i k zásadním změnám v expozici,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který Portmoneum slavnostně otevřel spolu s řadou dalších osobností a odborníků, kteří se kolem této památky a tvorby Josefa Váchala pohybují. Pozvání přijali také Portmanův nevlastní syn Václav Josefy a předchozí majitelky, dcery Ladislava Horáčka. Dokonce přijela i bývalá konzervátorka památkové péče Alena Randáková, letos již 95letá, která zachránila Váchalovy malby v 70. letech 20. století od zničení, případně transferu do Prahy.
Nově se návštěvníci mohou podívat na příběhy autora maleb Josefa Váchala, ale také jejich objednatele Josefa Portmana a jeho rodiny. Za všechno mohla Portmanova tiskařská a sběratelská vášeň. Spolupráce obou mužů byla ve 20. letech 20. století velmi intenzivní, ale trvala jen krátce. Přesto tu po sobě Josef Váchal (1884–1969) zanechal monumentální dílo, řadící se svým významem mezi přední české i evropské umělecké památky minulého století. Výmalba místností v sobě snoubí veškeré Váchalovy životní názory, postoje a umělecké směry, kterými se ve svých dílech zabýval. Najdeme tu jeho oblíbená témata, mystifikaci, stejně jako doklady jeho svérázného humoru. Místnosti doplňuje Váchalem malovaný a vyřezávaný nábytek, zapůjčený z Památníku národního písemnictví..
Nová expozice se nachází nejen ve výstavních prostorách, ale provede návštěvníka i částí domu a zahradou. Znovu zprovozněná, tentokrát ovšem v novém pojetí, je camera obscura Aleše Hvízdala a Marka Volfa, nabízející netradiční pohled na zahradu Portmonea. Každý si jistě rád zpestří návštěvu posezením nad kávou v bývalé prádelně nebo venku, obdivujíce sazenice tabáku. „Právě tabák se sem od dob Portmana vrací poprvé. Pěstoval ho na své zahradě pro Josefa Váchala, aby mohl část dluhu splácet jinak než penězi,“ vysvětluje kurátorka expozice Hana Klimešová. 
Stálou expozici letos doplní dvě výstavy. První, právě zahájená, představuje zajímavé fotografie z Portmonea od dob Portmana a Váchala až po otevření muzea v roce 1993. Druhá, s názvem Z Váchalova rodinného alba, bude zahájena 3. června v rámci litomyšlské muzejní noci spolu s besedou nad knihami o Josefu Váchalovi. Návštěvníci budou mít možnost porovnat Váchalem pořízené fotografie s grafickými díly, do nichž snímky přenesl. 
Veřejnosti je Portmoneum přístupné až do konce dubna jen o víkendech, případně pro skupiny na objednání, od května už běžně od úterý do neděle.  Přejeďte se podívat, ze Třebové to mám opravdu jen přes kopec!

 
Poznejme ještě vznik celého projektu a osud protagonistů poněkud blíže - je to zajímavé:  

 Snímek Josefa Portmana a Josefa Váchala na litomyšlském zámku z roku 1920

Zde také vznikla na společné setkání 7 prezidentů v Litomyšli