Psalo se před 10 lety v dubnu 2007     

Vodník v Kozlově

Jistě všichni znáte malebnou vesničku Kozlov nad Českou Třebovou v údolí mezi zelenými stráněmi, teď na jaře posetými žlutými petrklíči a bílými sasankami. V minulosti ji proslavili dva vynikající malíři – Max Švabinský a Rudolf Vejrych. Jejich život a dílo připomene veřejnosti 1. 6. zpřístupnění Chaloupky rodiny Vejrychovy  s muzeální expozicí a výstava v Kulturním centru v České Třebové. Kozlov je však pozoruhodný i současností. Má jednu z nejkrásnějších autobusových zastávek u nás, ze tří stran zdobenou sgrafity, má opravenou půvabnou dřevěnou kapličku s nově osazeným zvonem, zakoupeným ze sbírky občanů a sponzorů a letošní novinku – vodníka. Minulý měsíc, přesně v pátek 13. se na dolní návsi vynořil z rybníčku. Na vysoký pařez na břehu mu ze studeného vodního šera ochotně pomohl mistr Vojta Heger, když čistil po zimě od spadaných větví potůček tekoucí kolem přes náves. Ještě mu koupil nový krásně zelený klobouk, vždyť ten starý byl celý od bahna a vodník by se v něm před dětmi styděl. Vodník je jak z pohádky – zelené šaty, botky rudé – ale jinak je moderní. Nekouří fajfku a holduje zdravé výživě – na udici chytá ryby. Uvidíme, jak dlouho vydrží na suchu prohřívat si na jarním sluníčku své staré prokřehlé vodnické kosti a sušit zelený fráček i promočené rudé botky.   Jana Vejdovská
 
Mimořádný úspěch mladých šachistů

Za účasti 28 týmů skončilo 3.4. 2007 ve Žďáru nad Sázavou letošní republikové kolo přeboru škol v šachu v kategorii středních škol. Zvítězilo Gymnázium Česká Třebová, druhé a třetí místo obsadila družstva Gymnázia Plzeň a Gymnázia Zlín.  Sestava našeho družstva :  ZEINERT Michal - ELO 2151, ŠIMEK Jan - ELO 2123, PETRÁŽ Martin - ELO 1897, VONDRA Lukáš - ELO 1972, ŠIMEK Zdeněk - ELO 1870.  Že zde nehráli žádní „nazdárci“ svědčí výčet hráčů. Zúčastnilo se 28 čtyřčlenných družstev s možností dvou náhradníků (krajští přeborníci a další nominovaná družstva), celkem 122 hráčů a hráček. 1 mezinárodní mistr, 1 mistr FIDE, 1 mistryně FIDE a dalších 21 hráčů s ELO přes 2000 bodů. Pro nešachisty -  ELO 1900-2099 odpovídá 1. výkonnostní třídě, ELO přes 2100 bodů má kandidát mistra šachu. Družstvo pracovalo jako "team work" a od začátku šlo nekompromisně za svým cílem - být mistrem republiky. Hned v prvním utkání jsme vyhráli 4:0 a ujali se vedení v turnaji a vedli až do konce. O vysoké morálce svědčí to, že před posledním kolem jsme měli náskok 4½ bodu a nemohli být dostiženi. Přesto v posledním kole jsme rozdrtili soupeře z Orlové 4:0 ! Celkové vítězství o 7 bodů představuje neuvěřitelnou propast.
Celkově :     1. Gymnázium Česká Třebová   29½   (36)
                   2.  Gymnázium Plzeň                  22½   (36)
                   3.  Gymnázium Zlín                    22½   (36)   atd.
O body našeho družstva se podělili hráči takto :
Zeinert 8 (9), Šimek Jan 7 (9), Petráž 5 (6), Vondra  4½ (6), Šimek Zd. 5 (6). Vynikají výkony podali Michal Zeinert a Šimek Jan, ale i další plně uspokojili. Všichni hráči mají podporu gymnázia, jsou odchovanci českotřebovské Lokomotivy a hrají za ni, jen Michal Zeinert v současnosti hraje vyšší soutěž v Ústí nad Orlicí a ligu v Pardubicích.  Mnohaletá práce trenéra mládeže Pavla Borka přinesla ovoce. Další podrobnosti na internetu na www.chess.cz
 Karel Petrželka – trenér                                                             
 
Největší česká píšťalka

Měří 7 metrů 87 centimetrů, má v průměru 27 cm a váží 336 kg a byla vyrobena z jednoho kmene olše, poražené ručně pilou kaprovkou  poblíž Zádulky. Strom = píšťalka byl pak s pomocí českotřebovských hasičů přinesen k cestě, pomocí koníka přivezen do hasičské zbrojnice a dále z 98 % ručně upravován až do podoby píšťalky. Její konec byl upravil, vyřezal do podoby stylizovaného městského znaku, kohouta s lidskou hlavou a trojrozměrnou čepicí známý třebovský řezbář Miloslav Janza.  Tak dopadlo její přeměření komisařem agentury Dobrý den Pelhřimov  Miloslavem Rafajem v sobotu 21. dubna dopoledne na Starém náměstí pod dohledem kamer televize NOVA a Orlického infokanálu.  Není to žádná maketa, píšťalka dobře píská, pokud máte ovšem po ruce dostatečně výkonný kompresor.  Na prezentaci MAXIPÍŠŤALKY se přišly na náměstí podívat stovky lidí.  Autorem celé rekordní myšleny pan  Jan Jána, který již předtím stál u výroby největšího sněhuláka v Česku, který vyrostl v březnu 2005 u Dlouhé Třebové. Byla to krásná slavnost, která dále drží popularitu a prestiž českotřebovského sboru dobrovolných hasičů velmi vysoko. V rámci akce "píšťalka"  byli mnozí z přítomných vyzváni k tomu, aby  vyrobili vlastní vrbovou  (mini) píšťalku, což se mnohým dobře dařilo, zato jiní jenom koukali, v životě takovou činnost nedělali.  Jako jeden z prvních vyrobil vlastní minipíšťalku i sám komisař agentury Dobrý den. Jak nám Jan Jána se svými spoluorganizátory  řekl, tak to jistě nebyl poslední český rekord třebovských hasičů. Již mají za sebou jak účast na jiných kolektivních rekordech - dodávkách vody na velkou vzdálenost, zimní rekord (sněhulák), nyní rekord jarní a tak jim ještě zbývají dvě roční období - léto a podzim, pro které také jistě najdou vhodná témata na vytvoření základních českých rekordů nebo zlepšení rekordů dosavadních. "Téma píšťalka mně oslovilo, kdy se mi dostala do rukou historická malá (ale funkční) píšťalka z roku 1930, řekl Jan Jána.  Exponát = píšťalku si hasiči uschovají na své požární zbrojnici a jistě ji znovu ukáží při dalších příležitostech. Jednou z možných je např. předpremiéra filmu "Šumná Česká Třebová" 9. června, nebo Festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově, který se však koná ve stejném termínu....  Večer v Televizních novinách na TV Nova jsme si mohli znovu tu atmosféru spojenou s přeměřením píšťalky a s pískáním znovu prožít....

Topolová alej ve vilách v ohrožení

V sousedství nově budovaného Obchodního centra před velikonocemi padlo (z havarijních důvodů) 11 vzrostlých stromů, dalších dvanáct zde ještě stojí, ale příslušné orgány již jednají ve správním řízení o jejich odstranění.  Stromy byly mimo jiné polámané větrem. Občané připravují petici za zachování aleje, neboť se údajně doslechli,  že na jejich místě na ulici mají vyrůst  nové garáže. To je samozřejmě spíše poplašná zpráva, žádné to by si vyžádalo stavební řízení. S kácením topolů u tělesa  bývalé vlečky a kolem  ulice ve Vilách ovšem žádné řízení EIA při povolovacím procesu na stavbu obchodního centra nepočítalo a zcela na místě je otázka, zda všech 11 skácených stromů bylo třeba odstranit skutečně z havarijních důvodů a z jakého důvodu zmíněná havarijní situace nastala...... Správního řízení o odstranění stromů se účastní také ochránci přírody a ti se záměrem odstranit stromy nesouhlasí. Období vegetačního klidu skončilo, a  tak bude jistě čas vše pořádně posoudit.
Pro zajímavost uvádím fotografie ze současné situace a také fotografii z března 2006, kdy jsem poprvé zaregistroval zemní práce prováděné v tomto prostoru v době, kdy ještě nebyli o záměru ani informováni sousedé.   Uvádím také plánek na stavbu tohoto objektu , který je k dispozici na odboru výstavby  MěÚ. Z plánku lze vyčíst i to, jaký byl požadovaný rozsah zemních prací. Za nyní postaveným objektem obchodního centra je projektována 5 m široká obslužná komunikace, která počítá i s místem na otáčení vozidel, opatřeným opěrnou zdí. Při zemních pracích však nebylo ponecháno místo ani pro vybudování komunikace ani pro zmíněné místo pro otáčení vozidel. Opěrná zeď má být také vybudována v rohu objektu u dvojdomku čp. 348 / 347.
 
TOPOLOVÁ  ALEJ VE VILÁCH - ANEB -  JAK SE U NÁS STAVÍ, KÁCÍ A SÁZÍ

Reaguji na článek uveřejněný v internetovém vydání zpravodaje. Pro pochopení principu jednání stavební firmy a problému s kácením aleje topolů  u Tesca je dobré se podívat na věc v širší souvislosti.
Tesco je oblíbeným nákupním centrem regionu a kromě hodnocení obchodních úspěchů je načase zhodnotit i začlenění stavby do architektury města a splnění slibů stavební firmy. V době demolice teplárny a přípravy výstavby obchodního domu Tesco poukázala dvě občanská sdružení ( Zelený Kohout a ZO ČSOP Podorlicko) na nedostatky v propočtu a realizaci náhradní výsadby. Nejdříve byla obě sdružení označena za ničitele pokroku, po té byli členové sdružení vystaveni osobním domluvám,  aby od připomínek ustoupili.  Na následném jednání s firmou bylo dohodnuto, že část náhradní výsadby bude realizována ve stromořadí v ulici Masarykova a ostatní v prostoru okolí Tesca. V plánu bylo vysázení stromořadí směrem k budoucímu Family centru, výsadba nízké zeleně, která by zakrývala zadní trakt  směrem od parku, optické odstínění skladového traktu od silnice. Letitý tis musel být vykácen, aby byl prostor pro otáčení zásobovacích kamionů.
Současný stav : Stromořadí v Masarykově ulici bylo firmou EKOBi vysázeno a krásně kvete. Na místě letitého tisu je zabetonován reklamní sloup s nápisem Tesco, který musí všechny kamiony  objíždět. Z plánovaného stromořadí k Family centru jsou vysázeny jen 3 stromy.
Zeleň v zadním traktu mimo park je mizivá, takže je ze silnice nepřehlédnutelný nejen nápis TESCO, ale i nevzhledné kruhové technické zázemí. Skladový dvůr  je celý přehlédnutelný ze silnice jako nepříjemný  uvítací pohled do obchodního centra . Tři vysázené stromy nemají šanci skladový nepořádek zakrýt. Nutno říci, že finanční obnos na náhradní výsadbu byl zcela vyčerpán díky nízkým keřům.
Firma Agile staví nyní Family centrum , jehož plány prošly řadou změn. Původní stavba bytových domů s malými obchůdky v přízemí  a stromořadím se změnila  nejdříve na nízký objekt s odpočinkovou zónou a parkovou výsadbou  a po té na soubor obchůdků ve stavbě tvaru L. Při výstavbě byly pokáceny porosty bříz  a prudký vítr vyvrátil poddolovaný stříbrný smrk. V projektu se počítá s náhradní keřovou výsadbou. 
Aleje topolů ve Vilách nebyla zahrnuta v žádném stavebním řízení ( Tesco, Family centrum), přestože je v těsné blízkosti stavby. Zemina bývalé vlečky zde byla postupně odtěžována.  Koncem března došlo k vyvrácení několika stromů  a na základě tzv. oznámení z důvodu okamžitého ohrožení bezpečnosti bylo pokáceno 9 -11 stromů . Přesný počet a stav stromů  nelze stanovit protože pařezy po vykácených stromech byly okamžitě zahrnuty půlmetrovou vrstvou zeminy. Zároveň 27.3.2007 tj . tři dny před ukončením vegetačního klidu ( rozuměj období pro povolení kácení) podává stavební firma = majitel pozemku, žádost o skácení zbylých 12 topolů z důvodu nebezpečí ohrožení. Firma odmítá náhradní výsadbu. Pozemek je oplocen a ke kmenům stromů je navršena  metrová vrstva nepropustného jílu. Po průzkumu  ochranářů  a skryté informaci firmě je vrstva místy odstraněna, bohužel rypadlem. Zdravotní stav stromů nebyl doposud odborně posouzen , ale lidé v okolí jsou si již teď jisti, že topoly zmizí a někteří z nich budou šťastnými majiteli  levné garáže. Jen se o tom nesmí mluvit a hlavně , aby se do toho nemotali ti ochranáři.
Zkusme porovnat postup  jednotlivce, kterému bříza stíní dům a nadzvedává základy a postup  firmy, která chce využít pozemek. Jednotlivec, podá žádost v požadovaném termínu. Čeká na vyjádření 1 – 2 odborných znalců, v případě neúspěchu to zkouší další rok a objedná si vlastní posudek znalce . Musí být trpělivý. Po kácení zajistí náhradní výsadbu.  Firma čeká do posledního termínu, zdůvodní obecné ohrožení, pomůže zdravotnímu stavu stromu a dodá obecný zájem. Promluví se sousedy a ledacos slíbí. Náhradní výsadbu odmítne neboť je nákladná. Čas ukáže, co  bude dál.   H.G. ZO ČSOP Podorlicko
 
K problematice náhrady zeleně: odpověď vedoucí odboru životního prostředí MěÚ

 Vážená paní Grundová,
 ve svém článku se rozepisujete o řadě věcí spojených s výstavbou TESCA a následně i nově budovaným objektem FAMILY CENTRA. Článek obsahuje řadu nepravd a smyšleností, a mně nezbývá, než na to reagovat, aby si lidé o tom přečetli tak říkajíc i z „druhé strany“.
Na jaké nedostatky v propočtu a realizaci náhradní výsadby poukázala občanská sdružení při přípravě výstavby TESCA???
Společenská hodnota kácených dřevin (nešlo však o kácení jenom z důvodu výstavby TESCA, ale probíhala dvě řízení, druhé na demolici teplárny) byla odborně vyčíslena na 1,8 mil. Kč. Firma navrhla kompenzaci v podobě náhradní výsadby (cca 500 tis. Kč) a složila na účet Města Česká Třebová zřízený za cílem využití pro výsadby zeleně ve městě 700 tis. Kč. Pokud sečteme obě částky, dostaneme číslo 1,2 mil. Kč. Rozdíl je tedy 600 tis. Kč, ale ten vznikl právě návrhem občanských sdružení. Pokud by tehdy propočty byly zhodnoceny jinak, firmě navržena jiná kompenzace (vyšší), taky by to musela akceptovat, pokud by chtěla stavět. Takže …
V plánu nikdy nebylo dohodnuta výsadba stromořadí k budově FAMILY centra. V době plánování využití plochy byl zpracován pouze architektonický záměr, který zde navrhoval výstavbu bytových domů s malými obchůdky, doprovodem mělo být pokračování stromořadí. Pokud se však změní celá koncepce využití daného prostoru, vlastník pozemku na něm postaví takový objekt, jaký chce a jaký mu je ve stavebním řízení povolen.
Pokud jde o nevzhledný skladovací prostor, Vaše připomínka byla předána stavebnímu úřadu k prošetření.
Dále píšete o topolech u stavby Family Centra. Kde jste vzala informaci, že firma při žádosti o povolení ke kácení topolů odmítá náhradní výsadbu? Pokud je nám známo, firma se nikdy v tomto duchu nevyslovila. Co se týká zahrnutí topolů, nevím o nějakém „průzkumu ochránců“ a kde se opět vzala smyšlenost o skryté informaci firmě? Zahrnutí stromů zjistil Ing. Švercl z odboru rozvoje města a investic, neprodleně mne o tom informoval s tím, že už volal stavbyvedoucího pana Mrázka, který okamžitě na stavbu jel a zařídit odhrnutí zeminy. Nevím, co by na tomto postupu mělo být skrytou informací a co tím sledujete v tomto sdělení. V posledním odstavci hovoříte o obtížném řízení ve věci povolování kácení dřevin v našem městě, o zdlouhavém čekání na vyjádření 1-2 znalců (správní řízení mají svá pravidla, která stanovují zákony, stejně jako stanovují zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí – pokud je náš odbor porušuje, ráda bych věděla o konkrétních případech a kdy k tomu došlo). Případ, kdy si žadatel musel sám objednat vlastní posudek mi není znám. Pokud o takovém případu víte, budu vděčná za informaci. Ing. I. Vrbická
 
Chovatelé poštovních
holubů slaví "85"

Dne 30. 4. 1922 byl také v České  Třebové založen Spolek chovatelů poštovních holubů, který si tedy  v těchto dnech připomíná 85. výročí založení. Před pěti lety oslavil "osmdesátku" v klubovně hasičského sboru v Rybníku, nedaleko má také své sídlo a spolkové chovatelské zařízení. Jejich činnost v nové době čelí m.j. obecnému nebezpečí ptačí chřipky.  Dále uvádím "Protokol z ustavující schůze spolku chovatelů poštovních holubů v České Třebové, na které se  tehdy sešlo prvních pět chovatelů. Prvním předsedou spolku se stal Antonín Ženka, klempíř státních drah.
 
100 let od založení spolku chovatelů v České Třebové 

Dne 12.5.2007 slaví místní ČSCH 100 let od založení chovatelského spolku, který vznikl pod názvem "Královský spolek chovatelů v České Třebové. Jeho činnost byla a je zaměřena na chov čistokrevných králíků, ale i slepic, holubů, pořádání výstav a v neposlední řadě na činnost společenskou (pořádání zábav hl. v období 1. republiky).
Až do roku 1973, kdy byl zakoupen starší dům "Na Chmelnici", neměl spolek vlastní zařízení a schůze pořádal v různých restauračních zařízeních (Na Skále, Modrá Hvězda, Padevět). Materiál, potřebný k výstavní činnosti (klece , krmí tká a pod.), byl ukládán ve stodolách zemědělských usedlostí. Žil z vlastních prostředků, které získával z prodeje či. známek, zvířat a z pořádaných výstav. Dnes, kdy má spolek vlastní zařízení, zase nejsou chovatelé, kteří by navázali na tak dlouhou tradici. Je jiná doba, jsou jiné zájmy. Věřme však, že se najdou pokračovatelé, kteří nedopustí zánik organizace. Byla by to zbytečná ztráta.  Radomír Wágner
 
Jak je Česká Třebová stará ?

Ve čtvrtek 26. dubna se ve výstavním sále Kulturního centra uskutečnila přednáška  vědeckého pracovníka Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Moravskotřebovského rodáka Mgr. Jiřího Šmerala zaměřená na nejstarší dobu, tedy druhou polovinu 13. století, kdy dochází ke kolonizaci zdejšího území.  O této době vypovídají mimo jiné i text, který považujeme za první zmínku o České Třebové.
V roce 1978 (přes 29 lety) jsme oslavili 700 let od první zmínky. Oslavili jsme správně. Přes pochybnosti, které do problému vnesl, zdá se neoprávněně) prof. PhDr. J. Musil se zdá, že ano. Poslední  kritická analýza textu Redlichovy edice  v souvislostech doby a kontextu všeho ostatního co je nyní o konci 13. a začátku 14. století známo, vychází Mgr. Jiřímu Šmeralovi, že Dr. Růžička a vlastně již také August Sedláček (1908) měl pravdu. Listina litomyšlského opata Oldřicha   olomouckému biskupovi Brunovi je datována do období listopad 1278 - leden 1281 dlouhého cca 15 měsíců, Podle závěrů Jiřího Šmerala lze s pravděpodobností blížící se jistotě určit, že se tato zmínka v této době vztahu k České Třebové, která ještě nebyla městem, ale vsí nebo trhovou vsí, obydleným místem s rotundou sv. Kateřiny .  I o jejím poškození se v  textu první zmínky, tedy dopisu opata Oldřicha píše..... 
Jiří Šmeral velmi přehledně popsal nejen souvislosti se zmíněnou listinou, ale taky problematiku kolonizace zdejšího regionu, o které máme  díky pracím Mgr. Štěpána Gilara nyní daleko více informací než dříve. Bádání o  této problematice  ještě pokračují, mnoho může napovědět podrobnější rozbor  tzv. "Lipoltovy" nejstarší městské listiny českotřebovské, která je nyní v  okresním archivu v Hylvátech, ale zatím ji nelze zapůjčit ani pro badatelské účely k podrobnějšímu průzkumu.  Lze tedy ještě očekávat, že v problematice první zmínky o České Třebové budeme mít i další informace.  Každopádně máme všechna oprávnění proto, abychom v příštím roce  2008 připomněli 730. výročí první písemné zmínky o České Třebové, i když se nebude jednat o založení města nebo obdobnou událost.  Taková informace o České Třebové známa není.
 
Fotbalový klub stavěl trubunu a připravoval nové šatny a sociální zřízení 

Fotbalový klub Česká Třebová obdržel minulý týden dopis z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které projednalo  zaslanou žádost na poskytnutí dotace v rámci programu "podpora materiálně technické základny sportu a tělovýchovy   "předběžně kladně" a schválilo navrženou dotaci  na akci "výstavba šaten na  stadionu FK Česká Třebová ve výši 5500 tis. Kč.  Z důvodu velkého počtu požadavků nebylo možné  uspokojit v plné výši.  Z přijaté dotace vyplynula pro Fotbalový klub řada požadavků, které je třeba splnit řadu náročných požadavků.  Pro jejich zajištění se zástupci FK zúčastní 20. dubna semináře příjemců dotací, který se uskuteční 20. dubna 2007 na MŠMT v Praze, Karmelitské ulici na Malé straně.   FK Česká Třebová  má uvedenou stavbu připravenou k realizaci, proběhlo územní  a také stavební řízení, na akci je vydáno stavební povolení. Pro realizaci akce je ovšem potřebí realizovat výběrové řízení na dodavatele stavby, což je záležitost cca dvouměsíční.   Fotbalový klub má samozřejmě další starosti, musí zajistit dofinancování akce, která má podle rozpočtu objem 9 mil. Kč, to samozřejmě bez vnitřního vybavení.
Nové šatny  budou postaveny při vstupu na stadion naproti nově postavené tribuně ve stylu, který je  srovnatelný se stylem budov vybudovaných pod sjezdovkou Peklák. Budou zde všechny potřebné prostory  pro sportovní činnost, sociální zařízení pro sportovní družstva, funkcionáře a rozhodčí.  Fotbalový klub tyto prostory při své velké členské základně především z řad mládeže velmi nutně potřebuje. Stejně tak ovšem potřebuje třetí hrací plochu, o kterou přišel v souvislosti s vybudováním  zimního areálu Peklovec. přičteme-li k tomu ještě současné  dokončování tribuny  a úsilím vybudovat automatické zavlažování na horním hřišti,  tak musíme konstatovat, že si Fotbalový klub dal pro letošní rok opravdu velký úkol.  A to má ještě pro příští rok 2008 připravit oslavy 100 let fotbalu v České Třebové....   -mm-

  • Probíhala přestavba Malé scény, která byla několik sezón mimo provoz

  •