Prokletá silnice I/14                               

O silnicích se toho píše hodně, řada z nich je díky tomu slavných. Připomeňme "Route 66", "E55" i jiné . Pro Třebováky je zase prokletím silnice I/14. Z pohledu cizích  to třeba tak šíleně nevypadá, frekvence vozidel  třeba v Litomyšli či Vysokém Mýtě je jistě o něco vyšší.  Jenže šířkové a směrové parametry té "českotřebovské", počet zasažených obyvatel, škol a dětí stojí za to, abychom bojovali jako lvi o jakákoliv dílčí zlepšení a nejvíce ze všeho o obchvat města.

Jisté výhledy tu jsou, ale byly už před padesáti lety a pořád nic. Je to jenom horší a horší. Trpělivost "občanům od silnice" dochází a svědčí o tom i návštěva jejich delegace na únorovém jednání zastupitelů. 8.března o problému prokleté silnice natáčela i OIKTV. Na vlastní oči tak diváci mohli shlédnout potíže lidí od silnice včetně třeba prasklin na domech. Také jsem udělal takovou návštěvu.

Miloš Paar (Riegrova 1772): "Nejvíce nám vadí soustavný silný hluk, vibrace a smog, v našich (neprodejných) bytech jsme jako rukojmí, nemůžeme ani vyvětrat. Ze všeho nejvíc potřebujeme ochvat, ne průplav, také soustavný tlak na instituce, které rozhodují. Nikdo nám nic ze své vůle zadarmo nedá, dá přednost těm neodbytným. Když jsem nedávnou naši situaci diskutoval  (u piva) s knížetem Karlem Schwarzenbergrem (při jeho poslední návštěvě ve Třebové), poradil pozvat do Třebové ministra dopravy třeba na pstruhy a třeba by se celá věc dala do pohybu. Snad se něco takového podařilo v Korutanech.  Ale nevím, zda má Třebová dost atraktivní pstruhové revíry....."

Ludmíla Procházková (Riegrova 1065): V každém případě potřebujeme aktuální sčítání dopravy (včetně té těžké) a měření stavu ovzduší kolem silnice nejlépe u světelné křižovatky, úpravy zeleně, kde to je jen trochu možné, soustavnou péči o vozovku a chodníky, která zamezí víření prachu. Průjezd městem po I/14 není bezpečný, nehod je zde více než na frekventovanějších silnicích, máme úzké chodníky. Doprava se stávající intenzitou měla být už dávno vedena mimo město. A počet projíždějících kamionů stále roste. I když o všem rozhodují "nahoře" (ŘSD, Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy), tak tlak na změnu musí vycházet z městské samosprávy, která nás, postižené občany zastupuje.

MUDr. Marta Pavlová, OHS Ústí nad Orlicí: Situaci u světelné křižovatky ve Třebové dobře znám, i když jsem se odstěhovala z rohového domu čp. 292 již před 18 lety. Již tehdy zde byla situace mimořádně špatná. A to zde dnes jezdí  mnohonásobně více těžkých vozidel. Nechtěla bych se vrátit ani na den. A to pamatuji i idylickou dobu staré Riegrovy ulice, která byla do šedesátých let prakticky bez provozu. Vedení tak intenzivní dopravy tímto stísněným koridorem ve středu města  je naprosto nevhodné. Vím, že hlukové měření kolem celého průtahu města je zpracováno v podobě hlukové mapy, hluk, smog a prach je pro zdejší obyvatele velký problém. Nové měření může  samozřejmě objednat i město Česká Třebová. Nevěřím, že by jeho výsledky samy o sobě vedly k nějakému rozhodnutí.

Miloš Paar: "Nabízím citát z novin OBZOR, který jsem si vystřihl: "Pro chod státu si my občané volíme ty, kteří jsou povinni v našem zájmu a podle našich zájmů stát spravovat a nám se zodpovídat. Navíc za naše peníze. Správa státu má být na odborné výši a samozřejmě i se zpětnou vazbou od občanů (tedy od zaměstnavatele). Pracovat v zájmu občanů je povinností zvolených a pověřených. Pokud to nechtějí dělat nebo neumějí, měli předat tyto činnosti někomu jinému. To platí i v dopravě a také ve městech a obcích." O potřebě úprav na prokletém průtahu jsem absolvoval již před lety "poučné kolečko" mezi naší radnicí (poradila mě obrátit se na Pardubický kraj) a Pardubickým krajem (radní Macela mě tehdy poučil o tom, že silnice patří ŘSD, ale iniciativu k provedení úprav nejlépe zajistí opět naše městská samospráva). A tak jsem zase nakonec skončil u místostarosty Míly Keprta. Nakonec se některé úpravy kanalizace udělaly. Opět ovšem nevyhovují,  další změny by byly prý moc drahé... A naše zdraví a nervy cenu nemá? Svědčí to o nevstřícnosti k  požadavkům nás, lidí od silnice....

O silnici asi bude ještě popsáno dost papíru. Úpravy úseku od světelné křižovatky na Lhotku budou brzo zahájeny. Jenže problém těžkých kamionů ve stísněném hustě obydleném prostoru (a u čtyř škol) na celém 3,5 km dlouhém úseku přes celé město se tím nevyřeší. (mm)