Ve středu 22. března odpoledne se zaplnil velký sál Národního domu do posledního místečka, bylo dokonce zapotřebí stoly a židle několikrát přidávat.  Konala se zde výroční členská schůze  českotřebovského spolku Svazu důchodců České republiky. Z třísetčlenné organizace přišly na výroční schůzi na dvě stovky členů a členek, k tomu další hosté, mezi nimi i místostarostka Jaromíra Žáčková. 
Svaz důchodců  V České Třebové začal pracovat  v roce 1990, kdy všechno se měnilo, bořilo a jiné zase zakládalo.  Vznikl tehdy také Svaz důchodců České republiky a prakticky současně s ním i jeho místní organizace v České Třebové.  Česká Třebová tak byla mezi prvními v republice, kde vznikla MO SDČR. Začínalo se na kolenou... Jisté je že v České Třebové   byla organizace aktivní po celých dnes již 27 let činnosti. Projevilo se to i na rostoucí členské základně, která dnes dosahuje  tří stovek členů a je tak jedním z nejsilnějších spolků v našem městě. Velká členská základna SDČR potvrzuje, že město stárne, ale i to, že se zvětšuje počet seniorů, kteří se chtějí aktivně zapojovat do společenského života. Náplň činnosti byla po celou dobu existence zcela nepolitická, byla a stále je zaměřena na práci pro seniory, jejich kulturní a společenský život, bohatá a vyhledávaná je také zájezdová činnost, výlety a exkurze, také na Slovensko. Členům je nabízena i možnost účasti na akcích pořádaných ústředím SDČR. Činnost místní organizace není možná bez spolupráce s dalšími organizacemi, s vedením města a sociálním odborem MěÚ.
Práci organizace řídí výbor ve složení  Miloslava Kroftová, Michal Málek, Hana Kubešová, Věra Řeháková, Ing. Helena Bartáková, Marie Dolečková a Zdena Jasanská.  Jaromíra Žáčková na úvod jednání poděkovala členům SDČR za účast a hlavně za aktivní účast na právě končícím prvním ročníku Univerzity třetího věku, za dobrou spolupráci s partnerskými městy Svit i Olawa, navrhla další rozšíření spolupráce. Předsedkyně organizace Miloslava Kroftová seznámila přítomné s hodnocením loňského roku 2016, vyjmenovala  řadu úspěšných akcí uspořádaných jak "doma" v České Třebové, tak i bohatý výčet úspěšných zájezdů,  děkovala účastníkům i jednotlivým organizátorům. Členové zejména chválili loňský vydařený "Tajný výlet" do Chrudimi, Hlinska a Pekla Čertoviny", líbil se také zářijový výlet do Wroclawi, listopadový bowling nebo i předvánoční zájezd do Litomyšle.  Mohl bych jmenovat mnoho dalších akcí, všechny jsou s bohatou fotodokumentací na webové stránce http://sdct.8u.cz/. Miloslava Kroftová se také podrobně  věnovala plánu  akcí na letošní rok, který je již průběžně plněn. Veškeré informace mohou členové, ale i další příznivci najít na webových stránkách českotřebovského Svazu důchodců. Tento web plný informací pro důchodce z České Třebové i okolí spravuje vzorně Michal Málek. (mm)