Zima ve školní družině Nádražní   
Sluníčko rozehřívá naše louky a jaro se hlásí o svou moc. Nastává doba na rekapitulaci předchozího ročního období - Zima ve ŠKOLNÍ DRUŽINĚ na Základní škole Nádražní v České Třebové. V naší školní družině si děti hrají, malují, sportují a vzdělávají jako v jiných družinách. Ale prostřednictvím dalších netradičních aktivit se snažíme o něco více přiblížit dětem.
A konečně je tu zima, jak má být. Chumelenice, mráz. Můžeme stavět sněhuláky, koulovat se a jezdit na lyžích. Proto jsme se vydali několikrát na Robův kopec, abychom si pořádně užili bobování. Spokojené, s vybarvenými tvářemi od mrazu, si nás rodiče vyzvedli v v družině
Mráz nám dovolil také dělat různé pokusy, ze kterých byly děti nadšené.
Nejen radovánky, ale i zajímavé informace, jsou součástí aktivit ve školní družině.
31. 1. nás na pozvání navštívila paní Velímková - mluvčí Policie České republiky. Povídala dětem o bezpečnosti chování v blízkosti komunikací, ale i o tom, že ne každý člověk je "hodný", a aby se měly na pozoru, pokud je cizí lidé někam lákají. Či jak mají děti postupovat, pokud by je chtěl někdo cizí nedobrovolně někam odvézt.
Nechyběla ani ukázka policejních pomůcek, které samozřejmě děti zajímaly, jako jsou pouta, obušek, chrániče,...Foto 3
Jenže, děti se i rády "vyblbnou", zasoutěží i zatančí. Ve škole máme krásnou, prostornou tělocvičnu, kterou využíváme na společné akce všech oddělení družin. Jednou z nich bylo 6. 2. 2017 i SNĚHULÁKOVÁNÍ. Děti si v družinkách vytvořily hrnce na hlavu, ozdobily si bílé oblečení uhlíky a pokreslily si ho různými veselými motivy. V tělocvičně začalo pořádné sněhulákování, které jsme již měli natrénováno díky naší letošní štědré sněhové nadílce. Děti si ověřily, jak jsou zdatné v hodu papírovou koulí, absolvovaly jízdu na lyžích, koulely sněhuláka a mnoho dalších sportovních sněhových disciplín. Vrcholem byl sněhuláčí tanec a koulová přestřelka.
To, že je únor rejem karnevalových masek, je samozřejmostí. Naše oddělení školních družin si vše trošku změnilo – oblečení mělo korespondovat s názvem akce - ŠKRABOŠKOVÁ PYŽAMIÁDA. Tato pro děti zábavná akce probíhala 20. 2. 2017 v tělocvičně. A předcházela jí výroba škrabošek, která se odvíjela od fantazie dětí. Výsledek byl skvělý. Děti předvedly svoji kreativitu a pochlubily se originálními škraboškami, za kterými jim zářily oči nadšením nejenom z tanečních a pohybových aktivit v pyžamu. Módní přehlídka pyžamových oblečků měla úspěch.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat i rodičům, kteří vycházejí svým dětem vstříc nejen tím, že jim pomáhají s přípravou na družinové akce, ale i ochotou přesunout jiné mimoškolní činnosti.
Vychovatelky ŠD ZŠ Nádražní v České Třebové.