Pozvání na Veřejné čtení Bible 2017    

Máte-li doma ve své knihovně Bibli, pak vlastníte jedno z nejvlivnějších duchovních a filosofických děl světové literatury. Máte doma výsledek tisícileté tradice, která sbírala a zaznamenávala moudrost prověřenou desítkami generací, a snad právě proto je inspirativní až dodnes. Slova této studnice moudrosti budou znít na Starém náměstí ve středu 12. dubna od 13.30 do 16.30 pro každé ucho, které se tam v těchto chvílích naskytne. Předčítat z Bible pro veřejnost může každý, kdo má oči ke čtení. Čím více nás bude, tím lépe! Tím více bude zřejmé, že Bible je dílo sepsané mnoha různými lidmi a nejrůznějším lidem také má co říci. Avšak nejen uši a oči, budete mít příležitost zapojit také ruce a odnést si něco odtud do svého domova.

Akci pořádá skupina křesťanů z Církve bratrské, Římsko-katolické církve a Českobratrské církve evangelické. Podobné čtení se koná již devátým rokem v mnohých českých a moravských obcích. Tak jako prezidentská standarta odkazuje k základu našeho státu, tak chceme i my veřejným čtením z Bible ukázat na kořeny, ze kterých vyrůstá český národ a evropská kultura.

Čtení bude zakončeno příběhem, který dal vzniknout Velikonočním svátkům. Tento příběh, příběh uzavírající život Ježíše z Nazareta, bude připomenut také na Velký pátek 14. dubna od 14 hodin při Velikonočním putování městem. Putování začne na svahu před nádražní budovou a cílem bude kostelíček sv. Kateřiny.

Přijďte si přečíst svůj kousek Bible! Přijďte si poslechnout nevšední slova!
Srdečně zve za přípravným tým
Kamil Vystavěl, evangelický farář.