Loutkářská tradice je v České Třebové velmi dlouhá  a sahá až do doby první republiky, Loutková divadla se hrála dokonce i v rodinách. S loutkovým divadlem v České Třebové byla spojena také řada osobností. Byla doba, kdy zde byly dokonce souběžně dvě loutkové scény. V Javorce to byla scéna Javorníček a druhá loutková scéna stála na Trávníku. Byla zbourána při budování Nového náměstí začátkem šedesátých let. Její zbourání  bylo také hlavním podnětem k vybudování nové "Loutkárny", dnešní Malé scény.  České Třebové totiž chyběla budova divadla a po neúspěšném působení "Spolku pro zbudování divadla"  logicky vznikla v šedesátých letech snaha vybudovat v Mlýnské ulici něco víc než loutkárnu, tedy divadlo malých forem,  Malou scénu. Byla otevřena na jaře roku 1966.  Díky ní potom loutkářská tradice pokračuje,  působily  zde dokonce vedle sebe dva loutkové soubory.  V lednovém vydání tehdejšího "Kulturního zpravodaje města Česká Třebová" z roku 1972 jsem našel článek Vladimíra Maška, protagonisty loutkářského souboru mladých "Marionet". "Loutkáře velmi bolí  jak je možné, ž v dnešní době (1972) má loutkové divadlo ve městě tak málo příznivců na každé představení se přijde podívat průměrně 50 dětí, i když sál má kapacitu čtyřnásobnou.... Zamýšlí se i nad tím, že je ve městě spousta lidí pro loutkové divadlo zapálených, ale na druhé straně i takoví, kteří loutkovým divadlem opovrhuji, aniž měli kdy možnost pravé loutkové divadlo shlédnout, aniž měli možnost nahlédnout do loutkářské kuchyně.  Tyto lidi k nám do Malé scény srdečně zveme a můžeme říci, že po prvním představení, po prvním vyzkoušení pohádkové atmosféry se i oni pro loutkové divadlo nadchnou a stanou se stálými diváky v Malé scéně....

V sobotu 18. března připravil loutkářský soubor Čtyřlístek Kulturního centra pro děti a rodiče novou premiéru pohádky "Zapomněnka", příběh holčičky se jménem Pomněnka, která pořád na všechno zapomíná a kterou ze zapomínání vyléčí její dědeček společně se zvířátky.... Hlediště Malé scény bylo slušně zaplněno, loutkáři si tedy nemohou ani dnes po 45 letech od vyjítí citovaného textu na přízeň diváků stěžovat. A to i přesto, že doba je jiná, televizní a jiná nabídka je nesrovnatelná, jednotlivé kulturní instituce ve městě mají bohaté Svědčí to o tom, že loutkáři dělají svou práci moc dobře. Kolektiv loutkářů pod vedením Libuše Němcové se schází pravidelně v pondělí, na zkouškách musí připravit i scénu, loutky i nahrávky, je to záslužná práce sehraného kolektivu, který vlastně před diváky ani nenastoupí, zůstává schován  hluboko pod scénou. Je to záslužná zájmová činnost. Fotografie z premiéry hry Zapomněnka doplňuji o pohledy za oponu, ze kterých je bvidět jak se dělá loutkové divadlo....  (mm)


  • A ještě pohled za oponu těsně před představením: