Nostalgie - výstava Šárky Hrouzkové 

Ve výstavní síni Kulturního centra v Nádražní ulici se 7. března uskutečnila vernisáž zajímavé výstavy Asamláže a koláže Šárky Hrouzkové. Název výstavy "Nostalgie" přesně odpovídá zaměření vystavovaných prací. Výstava, která není prodejní,  ukazuje,  jak se předmětem zájmu výtvarníka mohou stát i docela obyčejné věci, kterých jíní třeba ani nevšimnou.

Šárka Hrouzková pochází z Ostravska (*1954) nyní žije a pracuje v Dolním Újezdě.  Vystudovala obor bohemistika - výtvarná výchova v Olomouci, působila na Ostravsku a potom s rodinou přesídlila do Dolního Újezda. Učila v Poličce a potom přímo v Dolním Újezdě na tamní ZUŠ. Po změně poměrů na škole se v roce 2000 rozhodla vytvořit tamní soukromou Základní uměleckou školu o.p.s., kterou naleznete v dolnoújezdské sokolovně. Za dobu její existence ji navštěvovaly děti (předškoláci, školáci i středoškoláci, také dospělí) z širokého okolí. Na vernisáži zahájené netradičním "hudebním vystoupením" skupiny využívající nejrůznější nástroje vytvářející zvuk úderem, rachocením plechu  apod., do kterého byla také zapojena skupina přítomných dětí, promluvil na úvod ředitel Kulturního centra Mgr. Josef Kopecký. Uvedl výstavu, která jako řada předcházejících, patří do volného cyklu neformálního Klubu výtvarného umění, představujícího Českotřebovákům výtvarníky z regionu východních Čech. Po té vystoupila s vernisážovým projevem  PhDr. Ludmila Marešová - Kesselgruberová, která ocenila přístup výtvarnice k jednotlivým tématům, zdánlivě obyčejným věcem, také její popularitu i odvahu spojenou s vytvořením vlastní výtvarné školy. Velmi zajímavé pak bylo  povídání samotné výtvarnice, která vernisážovým hostům představila své přátele, rodinu, všechny, kteří mají podíl na jejím inspirování a všem nám ukázala také i to, jak se Česká Třebová podílela na osudu její rodiny a je tedy vděčná že i zde může uspořádat vlastní výstavu. 

Českotřebovské nádraží i město bylo dosud pro ni především přestupní stanicí mezi naším regionem a rodným Ostravskem, ale bylo také místech seznámení a místem schůzek jejích rodičů, kdy k nám do Třebové přijížděla maminka od Ostravy a tatínek od Pardubic.... Šárka Hrouzková se  také věnovala jednotlivým exponátů výstavy a popsala i to jak mohly vzniknout, jaký má k nim svůj vlastní vztah Nepopisuje je většinou žádnými názvy, ty si musí vytvořit a navrhnout pozorovatel sám. Byla to vlastně taková komentovaná prohlídka výstavní expozicí, ukazující jak důležité je mít osobní vztah ke svému dílu.

Výstava je otevřena v Kulturním centru denně až do 26. března 2017 9 - 12 a 14 - 17 hodin. Vstupné dobrovolmé.